Etusivu / Löydä apua / Riikka Okko-Holck

Riikka Okko-Holck

Psykoterapeutti, Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Pariterapia
Turku, Martti
Suomi
Asiakasryhmät
Ikäihmiset yli 67v Aikuiset 18-67v Perheet Parit
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Vaikeassa elämäntilanteessa me kaikki saatamme tarvita ammattiapua. Terapeuttina haluan mahdollistaa turvallisen tilan, missä voimme yhdessä ymmärtää tilannetta uudella tavalla, sillä silloin muutos tulee mahdolliseksi. Tervetuloa, yksin tai yhdessä. (Kela-korvattavuus: perhe- ja paripsykoterapia)
Psykoterapiasuuntaus
  • Pariterapia
  • Perheterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Ajattelen, että yhteys toiseen on hyvinvointimme perusta. Koska elämässä yhteydellä on inhimillinen taipumus katkeilla, on merkittävää, että opimme korjaamaan katkoksia. Koska voimat katkosten korjaamiseen vaihtelevat elämäntilanteen tai arjen kuormittuneisuuden mukaan, on korjaustöihin joskus viisasta pyytää terapeutilta tukea.

Terapeuttina minulle on tärkeää, että kaikki vastaanotollani kokevat tulevansa kuulluiksi ja kaikkien, toisistaan erilaisetkin kokemukset voivat tulla sanoitetuiksi. Olen siksi rauhallinen, salliva ja erilaisuutta kunnioittava ja annan asiakkaille tilaa, sekä puhua että kuunnella.

On mielestäni olennaista, että terapeuttina olen myös aktiivinen ja arvostavalla tavalla rehellinen. Siten voin parhaiten auttaa asiakkaitani näkemään jonkin heille itselleen tai suhteelleen haitallisen vuorovaikutuksen tavan, ja halutessaan tavoittelemaan siihen muutosta.

Terapiassa on kyse yhteistoiminnasta, joten olen kiinnostunut asiakkaitteni toiveista sekä palautteesta.

Mitä istunnoillani tehdään

Tapaamisilla keskustelemme sinulle/teille tärkeistä teemoista yhteisesti määritellyn tavoitteen saavuttamiseksi. Terapeuttina huolehdin, että kaikkien perheenjäsenten ääni, ajatukset ja kokemukset tulevat kuulluiksi, ja että tila on turvallinen kaikille osallisille.

Voin joillain tapaamisilla ehdottaa mm. sukupuun piirtämistä tai erilaisten korttien tai muiden toiminnallisten menetelmien hyödyntämistä. Niitä käytämme kuitenkin aina vain yhdessä sopien.

Perhe- ja paripsykoterapiaprosessit vaihtelevat usein kestoltaan. Tarvittava tapaamisten määrä on suhteessa käsiteltäviin teemoihin ja tavoitteeseen. On mahdollista, että jo muutamalla tapaamisella tilanne selkiytyy riittävästi, joskus tilanne vaatii enemmän aikaa ja vuorovaikutusta.

Tapaamisten kokoonpanot voivat myös vaihdella; välillä paikalla voi olla koko perhe, joskus esimerkiksi toinen vanhempi ja yksi lapsi. Pariterapiassakin tapaamiset erikseen ovat mahdollisia. Tarpeenmukaisesta kokoonpanosta sovimme yhdessä.

Tarjoan apua
Univaikeuksiin Työuupumukseen Menneisyyteni käsittelyyn Pahaan oloon Seksuaalisiin ongelmiin Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Huonoon itsetuntoon Fyysisen sairauden käsittelemiseen Vaikeaan elämäntilanteeseen Elämäntapamuutokseen Vanhemmuuden haasteisiin Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Minulla on pitkä, 25 vuoden työkokemus lasten, nuorten ja heidän perheidensä sekä pariskuntien kanssa työskentelystä. Olen työskennellyt aiemmin erikoissairaanhoidossa nuorisopsykiatrialla sekä kunnan sosiaali- ja perhepalveluissa, perheneuvolassa.

Työssäni olen nähnyt, miten perheenjäsenen mielenterveyden pulmat koskettavat koko perhettä, jolloin myös perheenjäsenten tukeminen on tärkeää. Olen nähnyt myös, miten suuri merkitys perheenjäsenillä voimavarana on yksilön toipumisessa. Työssäni minulle ovat tutuksi tulleet myös erilaiset kasvatuksen ja vanhemmuuden kysymykset sekä esimerkiksi parisuhteen vuorovaikutuspulmat, uskottomuuskriisit ja eroon liittyvät pohdinnat.

Asiakaskuntani

Työskentelen perheiden ja parien, mutta myös aikuisten yksilöasiakkaiden kanssa.

Kela-korvattavuus perhe- ja paripsykoterapiaan sekä vanhempainohjauskäynteihin.

Tutustumiskäynnin hinta

120,00

Vakiokäynnin hinta

120,00

Lisätiedot hinnoittelusta

- Pariterapiatapaaminen 120.00 euroa/90min
- Pariterapiatapaaminen työparin kanssa 150 euroa/90min

- Perheterapiatapaaminen työparin kanssa 160.00 euroa/90min

- Yksilön keskustelutuki 80 euroa/60min (ei Kelakorvattava)

- Kelan palveluntuottajatekisterissä: paripsykoterapia ja perhepsykoterapia sekä vanhempain ohjauskäynnit nuorten psykoterapiaan liittyen