Etusivu / Löydä apua / Raija Suikkonen

Raija Suikkonen

Psykoterapeutti, Muu, Psykoanalyyttinen
Helsinki, Pasila
Helsinki, Töölö
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Parit Perheet Ryhmät
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Lyhyt- ja pitkäkestoiset psykoanalyyttiset ja psykodynaamiset psykoterapiat, pariterapia, konsultaatio ja työnohjaus, myös netin kautta. Kela-pätevyys psykoterapiassa: aikuiset 26–67 v., nuoret 16–25 v. ja vanhempien ohjaus.
Psykoterapiasuuntaus
  • Psykoanalyyttinen
  • Psykodynaaminen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Työskentelytapani on asiallisen rauhallinen ja ystävällinen, tilanteeseen sopivan aktiivinen sekä asiakasta kuunteleva ja tilaa antava. Painotan terapiasuhteen turvallisuutta ja luottamuksellisuutta. Terapiaistunnoissa keskiössä on asiakas ja hänen esille tuomansa asiat. Terapeuttina pyrin auttamaan häntä löytämään vastauksia niihin kysymyksiin, joita hän pohtii ja joihin hän etsii apua.

Mitä istunnoillani tehdään

Psykoterapiaistunto on yleisesti ottaen kahden henkilön välistä vuorovaikutusta, heidän välistään keskustelua, joka eroaa muusta kanssakäymisestä oleellisesti siinä, että istunto on ajallisesti rajattu ja painottuu asiakkaan tarpeisiin ja hänen esille tuomaansa aineistoon. Minun tehtävänäni terapeuttina on auttaa asiakasta käsittelemään, työstämään ja selventämään niitä asioita, jotka häntä pohdituttavat. Käsiteltävät asiat voivat liittyä esimerkiksi eri elämäntilanteisiin, opiskeluun tai työhön, ammatinvaihtoon tai valmentautumiseen eri tilanteisiin.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Fobiaan/kammoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Menneisyyteni käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Persoonallisuushäiriöön Psykoottisiin häiriöihin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen
Asiakaskuntani

Työskentelen yli 16-vuotiaiden nuorten ja kaikenikäisten aikuisten kanssa. Kelan korvaaman kuntoutuspsykoterapian piiriin kuuluvat yksilöterapiassa 16-25-vuotiaat nuoret ja heidän vanhempiensa ohjaus sekä 26-67-vuotiaat aikuiset.

Tarjoan lisäksi työnohjauspalveluita yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille. Olen koulutettu työnohjaaja (yhteisödynaaminen työnohjaajakoulutus, Sosped, Helsinki).
Toimin Helsingin kaupungin työnohjauspalveluiden tuottajana sosiaali- ja terveysvirastolle sekä varhaiskasvatusvirastolle.

Toimin myös HUS:n ostopalvelupsykoterapeuttina.

Tutustumiskäynnin hinta

85,00

Vakiokäynnin hinta

85,00

Lisätiedot hinnoittelusta