Etusivu / Löydä apua / Pirjo Kaksonen

Pirjo Kaksonen

Psykoterapeutti, Sosionomi, Psykodynaaminen
ESPOO, Leppävaara
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Kesäkuussa vapautuu klo 11 tiistaisin. Syyskuussa tiistain klo 13 aika. Otan siihen asiakkaan, joka sitoutuu käymään kerran viikossa. Olen aikaisemmin työskennellyt kriisityöntekijänä, joten erityisosaamisena elämänkriisit, ahdistuksen ja masennuksen hoito, lapsettomuus.
Psykoterapiasuuntaus
  • Psykodynaaminen
  • Kognitiivinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Kiintymyssuhteen tukeminen Kriisit ja traumat

Millainen terapeutti olen

Olen aktiivinen haastattelija, mutta pyrin havannoimaan asiakkaan tarpeet ja olemaan läsnä tilanteen vaatimalla tavalla.

Koulutan itseäni jatkuvasti oman ammatillisuuteni ylläpitämiseksi hyvänä. Olen utelias kaikelle ja kiinnostunut erilaisista menetelmistä, mitkä tukevat asiakkaan hyvinvoinnin edistämistä. Pitkäjänteisyys terapiatyössä on myös vahvuuteni ja ammatillinen empatiakyky välittyvät myös terapiaistunnoissa hyvässä vuorovaikutuksessa asiakkaaseen.

Erityisosaamisena mm päihdeperheessä kasvaneen henkilön tukeminen terapiassa., elämän eri kriiseistä selviäminen, trauman hoito, paniikkioireiden lievittäminen psykoterapian avulla.

Mitä istunnoillani tehdään

Asiakkaan tarpeet huomioiden tehdään terapiasopimus ja sovitaan yleensä säännöllinen viikkoaika tapaamisille. Mikäli asiakas itse haluaa, aloitamme ensin menneisyyden tarkastelun mm aikajanan ja sukupuun avulla.

Muutoin työote on melko pitkälle psykodynaaminen ja kognitiivinen. Paniikioireiden lievittämisessä käytän esim rentoutusharjoituksia ja kotitehtäviä. Asiakas itse asettaa omat tavoitteensa terapialle ja niitä päivitetään koko prosessin ajan.

Vastaanotollani on mahdollista käydä myös kertaluonteisesti tai lyhytterapiassa.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Vanhemmuuden haasteisiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Menneisyyteni käsittelyyn Fyysisen sairauden käsittelemiseen Pahaan oloon
Erityiskohderyhmät
Adoptio & sijoitus Raskaus & synnytys
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Sosionomi AMK. Valmistunut v.2001.

Kriisityöntekijä v.2001- 2007. Pitkä työkokemus akuuttien kriisien hoidosta.

Kriisiterapian täydennyskoulutus v. 2001.
Debriefingkoulutus v.2002
Perheterapiakoulutus valmistunut v. 2005

Pariterapeuttikoulutus valmistunut v. 2007
Trauman hoito, täydennyskoulutus v.2016.

Kelapätevyys yksilö-pari- ja perheterapiaan.

Lisätiedot

Kesäkuussa vapautuu tiistain klo 11 aika. Otan siihen asiakkaan, joka pystyy aloittamaan heti tutustumiskäynnin jälkeen. Mahdollisuus pitää ajat etäterapiana poikkeusajan aikana.

Syyskuussa vapautuu tiistain klo 13 aika, sitä ennen on mahdollista varata tutustumiskäynti.

Tutustumiskäynnin hinta

85,00

Vakiokäynnin hinta

85,00

Lisätiedot hinnoittelusta

.

Ei Hus:n ostopalvelusopimusta