Etusivu / Löydä apua / Pia-Maria Snåre

Pia-Maria Snåre

Psykoterapeutti, Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Etäyhteydellä koko suomi,
Vaasa,
Suomi Ruotsi Englanti
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Nuoret 13-17v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Moikka! Minä olen Pia-Maria, täysin kaksikielinen Vaasassa työskentelevä psykoterapeutti. Myös etävastaanotto. Hej! Jag är Pia-Maria, helt tvåspråkig psykoterapeut som jobbar i Vasa. Även distansmottagning.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
  • Perheterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Terapeuttina minua on kuvailtu helposti lähestyttäväksi, läsnäolevaksi ja empaattiseksi. Työskentelyotteeni on koettu joustavana, eteenpäin pyrkivänä, sopivasti haastavana ja vuorovaikutuksessa aktiivinen.

Som terapeut har jag beskrivits som tillmötesgående, närvarande och empatisk. Min arbetsstil har upplevts som flexibel, framåtsyftande, lagom utmanande och aktiv i samspelet.

Mitä istunnoillani tehdään

Istuntojen sisältö, aiheet ja käytettävät menetelmät määräytyvät aina asiakkaan haasteiden, tarpeiden, tavoitteiden ja tilanteen mukaisesti. Mielestäni on tärkeää huomioida asiakkaan yksilöllinen tilanne ja soveltaa työskentelyä sen mukaisesti.
Psykoterapia suuntauksena minulla on kognitiivinen käyttäytymisterapia ja perheterapia.

Sessionernas innehåll, ämnen och metoder bestäms alltid efter klientens utmaningar, behov och mål. Jag tycker att det är viktigt att ta hänsyn till kundens individuella situation och tillämpa arbetet därefter.
Min psykoterapi inriktning är kognitiv beteendeterapi och familjeterapi.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Fobiaan/kammoon Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Persoonallisuushäiriöön Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Minulla on kokemus alalta jo 15v. Suurimmaksi osaksi olen työskennellyt erikoissairaanhoidon piirissä ja julkisella puolella, niin nuorten kuin aikuisten kanssa.

Jag har 15 års erfarenhet från branchen inom specialsjukvården och den öppna sektorn, både med ungdomar och vuxna.

Asiakaskuntani

Työskentelen nuorten ja aikuisten kanssa.

Jag jobbar med unga och vuxna.

Tutustumiskäynnin hinta

87,60

Vakiokäynnin hinta

87,60

Lisätiedot hinnoittelusta

Summary in English | Sammanfattning på svenska

Hi!
I´m Pia-Maria, a psychotherapist working in Vaasa. I´m a cognitive behavioral psychotherapist.

As a therapist, I have been described as approachable, present and empathetic. My working style has been perceived as flexible, forward-looking, suitably challenging and active in interaction.

The content, topics and methods of the sessions are always determined according to the client's challenges, needs, goals and situation. I think it´s important to consider the customer's individual situation and apply the work accordingly.
As a psychotherapy orientation, I have cognitive behavioral therapy and family therapy. and in addition to discussion, I use several different methods in my sessions.

I have + 15 years of experience in the field. For the most part, I have worked in the field of specialized medical care and in the public sector, both with young people and adults.