Etusivu / Löydä apua / Netta Berglöf-Haverinen

Netta Berglöf-Haverinen

Psykoterapeutti, Psykologi, Perheterapia
Porvoo, Keskusta
Suomi
Asiakasryhmät
Parit Perheet
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja Ilta-aikoja Viikonloppuaikoja
Olen psykologi ja voimavarakeskeinen pari- ja perhepsykoterapeutti. Työskentelyni tavoitteena on auttaa perheenjäseniä löytämään keinoja toimivampaan vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon ja sitä kautta lisätä perheenjäsenten ymmärrystä ja hyvinvointia.
Psykoterapiasuuntaus
  • Perheterapia
  • Voimavarakeskeinen perheterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Lähestymistapani on dialoginen, uskon että kun kuulemme toisiamme sekä koemme tulevamme kuulluksi voimme rakentaa uudenlaista todellisuutta ja löytää vaihtoehtoisia tapoja suhtautua vallitseviin olosuhteisiin. Olen kuuleva ja kuunteleva, mutta pyrin myös aktiivisesti auttamaan perheenjäseniä siinä, että he pystyisivät selkeämmin ilmaisemaan tarpeitaan ja toiveitaan ja kokisivat sitä kautta tulevansa paremmin kuulluksi. Työskentelyni lähtee aina kunkin perheen tarpeista ja toiveista, pyrin yhdessä perheenjäsenten kanssa rakentamaan jokaiselle parhaiten sopivan terapiaprosessin. Olen avarakatseinen, myötätuntoinen ja jokaisen yksilöllisyyttä arvostava ja kunnioittava.

Mitä istunnoillani tehdään

Perheenjäsenet voivat tulla vastaanotolleni yksin tai yhdessä sekä vaihtelevin kokoonpanoin aina sen mukaan, mistä kulloisessakin tilanteessa on perheelle eniten hyötyä. Vastaanotollani työskentely tapahtuu pääsääntöisesti keskustellen ja ennen kaikkea kuunnellen, mutta erityisesti silloin kun perheterapiakäynneille osallistuvat myös lapset, saatan käyttää erilaisia välineitä ja materiaaleja, joiden kautta lasten on helpompi jakaa kokemuksiaan. Käytän myös jonkin verran kehollisuutta työskentelyssäni jos se asiakkaalle tuntuu luontevalta ja turvalliselta. Ennen kaikkea tapaamisten ja työskentelyn sisältö rakentuu jokaisen asiakkaan ja perheen omien toiveiden ja tarpeiden mukaan jatkuvasti asiakkaan kokemusta ja työskentelyn tavoitteita arvioiden.

Tarjoan apua
Ihmissuhdeongelmiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Vanhemmuuden haasteisiin Masennukseen/ahdistukseen Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Vihanpurkauksien hallitsemiseen Menneisyyteni käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Itsetuhoisiin ajatuksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen psykologi ja voimavarakeskeinen pari- ja perhepsykoterapeutti. Minulla on pitkä kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä, aikaisemmin lasten- ja nuorisopsykiatrian kentältä sekä viimeisimpänä lähes 15 vuoden ajalta perheneuvolatyöstä. Olen työskennellyt perheiden kanssa tilanteissa, joissa perheenjäsenten vuorovaikutussuhteet tuntuvat oleva solmussa ja tuntuu, että toisiaan on vaikea ymmärtää. Olen kohdannut perheitä erilaisissa kriisitilanteissa tai muutoskohdissa sekä tilanteissa, joissa lapsen tai nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyy erityisiä huolenaiheita. Olen tukenut vanhempia hetkissä, joissa vanhemmuuteen liittyvät kysymykset ja lapsiperhearki haastavat parisuhdetta. Minulla on paljon kokemusta lapsiperheiden erotilanteista, joissa olen auttanut lapsia ja vanhempia sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen ja uudenlaiseen vanhemmuuteen. Perheterapeuttina minulla on aina lapsen kokemus vahvasti työskentelyn keskiössä.

Tutustumiskäynnin hinta

80,00

Vakiokäynnin hinta

135,00

Lisätiedot hinnoittelusta