Etusivu / Löydä apua / Nana Harmonen

Nana Harmonen

Psykoterapeutti, Sosionomi, Voimavarakeskeinen perheterapia
Tampere, Tampere
Raisio, Raisio
Englanti Suomi
Asiakasryhmät
Perheet Parit Lapset alle 13v Nuoret 13-17v Ikäihmiset yli 67v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Viikonloppuaikoja Ilta-aikoja Päiväaikoja
Minulla on pitkä työkokemus perheiden, lasten ja vanhempien/parien kanssa. Teen työtä erilaisten suhteiden parissa. Ajattelen ihmisen hyvinvoinnin rakentuvan niissä suhteissa, missä hän elää. Minua voi tavata vastaanotollani tai kodissanne. Olen Kelan palveluntuottaja perhe- ja pariterapiassa.
Psykoterapiasuuntaus
  • Voimavarakeskeinen perheterapia
  • Pariterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (perheet)

Millainen terapeutti olen

Työtapani on avoimen dialogin mukainen. Pyrin vastaamaan ja kuuntelemaan kiinnostuneena asiakkaitteni kertomaan. Olennaista ei ole, että kuulisin tai ymmärtäisin oikein. Tavoitteenani on saattaa asiakkaan omat prosessit liikkeelle, miten hän itse kuulee omat ja toisten puheet. Yhteistyö on aina kontekstuaalista, eli sidottu aikaan ja paikkaan. Tästä syystä tässä hetkessä asioiden tarkasteleminen on olennainen osa avoimen dialogin toimintatapaa. Avoin dialogi tuo moniäänisyyden asioihin ja kanssani asiakkaat oppivat katsomaan asioita monenlaisista näkökulmista. Haastan ja autan asiakkaitani reflektiiviseen prosessiin, missä tarkoituksena on auttaa heitä tunnistamaan oman toimintansa merkitystä tilanteissa. Kaikessa toiminnassani pyrin olemaan avuksi asiakkaan asiassa. Uskon ihmisen mielenterveyden ja hyvinvoinnin olevan niissä suhteissa, missä hän elää. Tästä syystä työskentely on vahvasti suhdeperustaista. Parisuhdetyössä koen olevani pikemminkin suhteen kuin yksilöiden terapeutti.

Mitä istunnoillani tehdään

Istunnoillani eletään tässä hetkessä. Varmasti valtaosalla tapaamisista keskustellaan, se mitä muuta tehdään on tilannesidonnaista. Lasten ja perheiden kanssa toimiessa voidaan tehdä monenlaisiakin juttuja. Tapaamisillani keskustelun lisäksi tarvittaessa leikitään, pelataan, arvuutellaan, kuvitelllaan, toimitaan ja harjoitellaan, sen mukaan, minkä ajattelen auttavan. Olen joskus löytänyt itseni motocross kentältä työskentelyssäni. Pohdimme näitä asioita myös yhdessä, avoimen dialogisuuden mukaisesti. Jokainen asiakkaani ja asiakasperheeni on yksilöllinen, jolloin terapiasuhde rakentuu meidän suhteemme rakentuessa. Kaikessa toiminnassani pyrin olemaan teille avuksi. Voimavarakeskeisessä lähestymistavassa yhdistelen aiempaa osaamistani ja menetelmiä teitä ja perhettänne hyödyttäväksi kokonaisuudeksi. Ajattelen luottamuksen rakentamisen olevan terapeuttina tärkein tehtäväni suhteessa teihin.

Tarjoan apua
Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Fyysisen sairauden käsittelemiseen Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Psykoottisiin häiriöihin Itsetuhoisiin ajatuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisiin ongelmiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Fobiaan/kammoon Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Erityiskohderyhmät
Neuropsykiatriset potilaat Lastensuojelun asiakkaat Adoptio & sijoitus
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Minulla on sekä terveydenhuollon (lähihoitaja) että sosiaalihuollon (sosionomi AMK) tutkinto pohjalla ennen psykoterapiakoulutusta. Olen pätevä myös päiväkodin opettajan tehtäviin. Lasten ja perheiden kanssa olen työskennellyt yli 20 vuotta. Viimeiset kahdeksan vuotta vaativassa lastensuojelutyössä. Olen opiskellut lastensuojelun ja perhetyön erikoistumisopinnot 30 op. Olen aloittanut voimavarakeskeisen työnohjaajakoulutuksen 8/2019, mikä kestää 2,5 vuotta. Uskon vahvasti siihen, että ihmisiä tulee auttaa niissä suhteissaan, missä hän elää. Sen eteen itse työskentelen niin asiakas- kuin ammatillisissa suhteissani.

Asiakaskuntani

Työskentelen kaikkien niiden ihmisten kanssa, ketkä ajattelevat minun pystyvän olevan heille avuksi. Erityisesti lapsiperheiden kanssa työskenteleminen on lähellä sydäntäni, koska lapset ovat aitoja, konstailemattomia ja kertovat helpommin mitä ajattelevat. Kiinnostuksenani on olla mukana löytämässä jokaiselle perheelle/parille heidän tilannettaan avaavia ajatuksisa.

Tutustumiskäynnin hinta

140,00

Vakiokäynnin hinta

140,00

Lisätiedot hinnoittelusta