Etusivu / Löydä apua / Minna Oksanen

Minna Oksanen

Koulutuksessa Psykologi, Kognitiivis-analyyttinen
Helsinki, Kamppi
Englanti
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Nuoret 13-17v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tämä terapeutti tarjoaa koulutusterapiaa. Lue lisää.
Olen psykologi sekä KAT-psykoterapeuttikoulutettava. Tarjoan tällä hetkellä eri pituisia terapeuttisia jaksoja muutamasta käynnistä pitkäkestoisempaan työskentelyyn. Työtapani on välitön ja empaattinen, ja siihen liittyvät olennaisesti tasavertainen yhteistyö ja monimuotoisuuden arvostaminen.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivis-analyyttinen
Millainen terapeutti olen

Lähtökohta työskentelyssäni on kuunteleva kohtaaminen ja tasavertainen yhteistyö. Jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija, jota terapeutti voi parhaimmillaan tukea kohti syvempää ymmärrystä itsestään ja itselle mielekästä muutosta. Tapani työskennellä on aktiivinen ja kontaktia ottava, ja kuvailisin vuorovaikutustapaani välittömäksi ja lämpimäksi. Jokainen työskentelysuhde lähtee apua hakevan yksilöllisistä tarpeista ja elämäntilanteesta, joiden pohjalta voimme yhdessä muotoilla sopivat tavoitteet ja työskentelytavat. Työtäni ohjaa monimuotoisuuden arvostus, ymmärrys siitä, että hyvä elämä voi näyttää monenlaiselta sekä pyrkimys jatkuvaan kuunteluun ja oppimiseen.

Opiskelen kognitiivis-analyyttisessa psykoterapiakoulutuksessa, johon liittyen tarjoan myös koulutuspsykoterapiahoitoja (ei Kela-korvausta). Kognitiivis-analyyttisesta psykoterapiasta voit lukea lisää kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistyksen sivuilta: https://www.katyhdistys.fi/terapia/

Mitä istunnoillani tehdään

Työskentelyn lähtökohtana on kanssasi yhdessä tehtävä jäsennys tilanteesta: mikä on saanut sinut hakeutumaan keskusteluavun piiriin, minkälaista muutosta kaipaat, minkälaiset itselle tai muille haitalliset kaavat vaikuttavat toistuvan elämässäsi? Työskentelyn alussa sovitaan yhdessä neuvotellen myös työskentelyn kestosta, suunnasta, jota kohti työskentelyssä edetään sekä keinoista, jotka voisivat viedä oikeaan suuntaan. Tapaamisten luonne on yhdessä sovittavissa: voit toivoa niin vapaata keskustelua kuin erilaisia harjoituksiakin. Käytän vastaanotolla mielelläni erilaisia menetelmiä, kuten mindfulness- ja hengitysharjoituksia, mielikuvia, kirjoitusharjoituksia ja erilaisia välitehtäviä, jos ne koetaan yhdessä hyödyllisiksi. Yksittäisiä menetelmiä tärkeämpää on kuitenkin se, että yhteinen työskentelymme lähtee sinun tarpeistasi ja vie kohti mielekkäitä tavoitteita.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Fobiaan/kammoon Menneisyyteni käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Persoonallisuushäiriöön Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Erityiskohderyhmät
Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuus Kipuun liittyvät vaikeudet
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Pohjakoulutukseni on psykologi, joten olen Valviran laillistama terveydenhuollon ammattilainen. Työurallani olen työskennellyt erityisesti aikuisten mielenterveystyön parissa, minkä lisäksi olen tehnyt työtä somaattisista sairauksista ja pitkittyneistä kivuista kärsivien potilaiden kanssa. Tällä hetkellä iso osa asiakkaistani kuuluu sateenkaariväestöön. Ennen nykyistä psykoterapiakoulutustani olen täydentänyt osaamistani erilaisilla lyhytterapeuttisilla koulutuksilla. Olen opiskellut myös sukupuolentutkimusta ja uskontotiedettä, joten maailmankatsomuksiin, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät teemat ovat minulle tärkeitä myös työssäni psykologina ja psykoterapeuttikoulutettavana.

Asiakaskuntani

Olen tottunut työskentelemään monenlaisten elämään kuuluvien haasteiden kanssa. Erityisesti masentuneisuuteen, ahdistukseen, uupumukseen ja stressiin sekä menneisyyden painolasteihin, haastaviin elämäntilanteisiin tai suoranaisiin kriiseihin liittyvät aiheet ovat vastaanotollani yleisiä. Nykyisellä vastaanotollani Terapiatalo Quussa kohtaan erityisesti sateenkaariväestöä erilaisten hyvinvointiin, mielenterveyteen ja identiteettiin liittyvien kysymysten tiimoilta. Työskentelen aikuisten ja nuorten parissa.

Lisätiedot

Otan vastaan itsemaksavia asiakkaita joustavasti eripituisiin hoitosuhteisiin. Etsin myös ajoittain asiakkaita psykoterapiakoulutukseen kuuluviin lyhytterapeuttisiin koulutushoitoihin, joko lyhytterapiaan (16-24 käyntiä) tai pidempään terapiaan (vähintään 40 käyntiä). Koulutushoidot ovat osa psykoterapiakoulutusta ja niihin liittyy tiivis työnohjaus, jossa kokenut terapeutti ohjaa psykoterapiakoulutettavaa koulutushoitojen toteuttamisessa. Psykoterapiakoulutus on yliopistoissa toteutettavaa, ajankohtaiseen tieteelliseen näyttöön perustuvaa täydennyskoulutusta. Paikkoja koulutushoitoihin on vapaana vaihtelevasti. Olet tervetullut ottamaan yhteyttä, jolloin voimme yhdessä miettiä tarpeitasi ja tarjolla olevia vaihtoehtoja.

Tutustumiskäynnin hinta

95,00

Vakiokäynnin hinta

95,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Laskutan 45 minuutin käynnistä 95 e. Voit tiedustella ajoittain vapaana olevia ns. koulutuspsykoterapiapaikkoja (lyhytterapiajaksot 16-24 käyntiä tai pidempi terapiajakso vähintään 40 käyntiä), joista laskutan 80 e/45 min.