Etusivu / Löydä apua / Mika Backlund

Mika Backlund

Psykoterapeutti, Psykologi, Kognitiivis-analyyttinen
Helsinki, Töölö
Suomi Englanti
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.
Etsitkö psykoterapeuttia, joka on lämmin ja keskusteleva mutta myös pätevä ja paneutuva? Olen kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti ja psykologi, jolla on pitkä kokemus psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta, mutta toimin nykyisin ainoastaan yksityisenä ammatinharjoittajana/psykoterapeuttina.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivis-analyyttinen
  • Integratiivinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Terapeuttina olen myötäelävä, asiakastani kunnioittava ja hänen tilanteeseensa paneutuva. Pyrin tarjoamaan edellytykset sellaiselle luottamukselliselle yhteistyösuhteelle, jossa sinä pystyt mahdollisimman vapaasti ilmaisemaan kokemuksiasi ja toiveitasi, niin omaan elämään kuin terapiatyöhön liittyen. Olen herkkä sille, että eri asiakkaat tarvitsevat minulta terapeuttina hyvin erilaisia asioita. Joku esim. tarvitsee aktiivista otetta ja nopeaa reagointia, toinen taas rauhallista, kuuntelevaa ja tilaa antavaa otetta. Tämä voi myös vaihtua saman terapian eri vaiheissa tai saman terapiakäynninkin aikana. Vaikka reagoin terapeuttina ammattini kautta ja asiakkaan muuttuvien tarpeiden mukaan, olen läsnä aidosti omana itsenäni, edellä kuvatun lisäksi myös hyväntuulisesti ja huumorilla.

Mitä istunnoillani tehdään

Psykoterapian voi ajatella olevan oman itsen ja oman elämän tutkimista ja työstämistä jonkin ongelmallisen kokemuksen helpottamiseksi. Käynneilläni tämä tutkiminen on useimmiten keskustelun, kuuntelemisen ja kysymysten kautta tapahtuvaa. Jos yhdessä sovimme, voimme käyttää myös mm. mielikuvaharjoituksia ja kehollista työskentelyä. Erityisesti terapian alkuvaiheessa pyrin yhteistyössä kanssasi luomaan kokonaishahmon siitä, mistä sinua vaivaavissa ongelmissa on kysymys. Kartoitamme niiden konkreettisen ilmenemisen elämässäsi ja tutkimme, millaiset ulkoiset tekijät, vuorovaikutukseen liittyvät tekijät ja mielensisäiset syyt niitä ylläpitävät. Tarpeen tullen voimme hahmottaa tätä myös esim. sanoiksi paperille. Työskentelyn edetessä pidemmälle saatamme käynnillä keskittyä jonkin vaikean, traumaattisen tunteen työstämiseen. Meistä useimmilla on sellaisia haavoittuvia puolia ja tunteita, joiden tuleminen hyväksyvästi vastaanotetuiksi, jaetuiksi ja omakohtaisesti koetuiksi on eheyttävää.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Fobiaan/kammoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Seksuaalisiin ongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Persoonallisuushäiriöön Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Minulla on pitkä työkokemus terapeuttisesta työstä ja psykologina toimimisesta psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Olen hoitanut paljon masennuksesta ja erilaisista ahdistuneisuusoireista kärsiviä ihmisiä. Taustalla on tällöin usein lisäksi ollut akuutteja kriisejä, vaikeaa traumatisoitumista, persoonallisuushäiriöitä tai niihin liittyviä piirteitä, somaattisia sairauksia tai vaille selitystä jääneitä somaattisia oireita, pakko-oireita, syömishäiriöoireita, neuropsykiatrisia oireita kuten ADHD- ja aspergeroireita, ja psykoottisia oireita. Psykoterapiakoulutukseni on kognitiivis-analyyttinen, mutta minulla on koulutusta ja kokemusta myös mm. kognitiivisista menetelmistä, skeematerapiasta, traumojen hoidosta ja kehollisista menetelmistä, kuten mindfulness harjoitusten käytöstä osana hoitoa. Terapeuttisessa työssäni en silti ole menetelmä- tai tekniikkakeskeinen, vaan integroin erilaisia menetelmiä asiakkaan tarpeen mukaan.

Asiakaskuntani

Vaikka psykoterapia on tehokasta hoitoa useissa mielenterveyden häiriöissä, ei hoidon lähtökohta vastaanotollani ole diagnooseissa vaan siinä, minkä koet ongelmalliseksi elämässäsi ja mihin haluat muutosta. Sinulla voi siis olla pitkäkin psyykkisen sairastamisen tausta tai sitten ei tällaista taustaa lainkaan, ja haluat vain tilaisuuden pohtia itseä askarruttavaa kokemusta tai kuormittavaa elämäntilannetta luotettavan ammattilaisen kanssa. Työskentelen aikuisten, yli 16-vuotiaiden nuorten ja ikääntyneiden kanssa.

Lisätiedot

Vastaanottoni sijaitsee töölössä Terapiatalo Soinnun tiloissa osoitteessa Döbelninkatu 2. Paikassa on useita psykoterapeuttien työhuoneita ja yhteiset odotustilat, mutta kukin meistä on itsenäinen ammatinharjoittaja. Useista yksityisvastaanotoista poiketen voit siis halutessasi tulla ajallesi jo noin 5-10 minuuttia ennen käyntiä ja esim. rauhassa koota ajatuksiasi ja virkistäytyä ennen käyntiä.

Tutustumiskäynnin hinta

90,00

Vakiokäynnin hinta

90,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Tutustumiskäynnin hinta on sama kuin 45 minuutin pituisen vakiokäynnin. Tutustumiskäynnit varaan kuitenkin 60 minuutin mittaisina, ja käytämme aikaa enemmän sen mukaan, mikä tuntuu tilanteessa tarpeelliselta, usein ylikin 60 minuuttia. Tutustumiskäynnit varaan yhteydenoton perusteella.