Etusivu / Löydä apua / Mia Himanka

Mia Himanka

Koulutuksessa Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Kognitiivinen
Etäyhteydellä koko Suomi,
Helsinki, Keskusta
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tämä terapeutti tarjoaa koulutusterapiaa. Lue lisää.
Olen psykoterapeuttiopiskelija ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Tarjoan koulutuspsykoterpiaa. Terapeuttina minulle on tärkeää, että tulet kuulluksi ja ymmäretyksi vastaanotolla. Tervetuloa vastaanotolleni tarkastelemaan sinulle tärkeitä asioita.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivinen
Millainen terapeutti olen

Hyvä yhteistyösuhde on terapiatyöskentelyni perusta. Minulle on tärkeää, että tapaamisilla on avoin, luottamuksellinen, arvostava ja turvallinen ilmapiiri. Terapeuttina olen aktiivinen ja pyrin aina huomioimaan asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. Työotteeni on tutkiva ja voimme yhdessä tarkastella sinulle hankalia elämäntilanteita ja kokemuksiasi. Yhdessä luomme tavoitteet terapialle.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapiatapaamisten sisältöä ohjaavat asiakkaan toiveet, tarpeet ja yhdessä asettamamme tavoitteet. Tapaamisilla tarkastelemme sinun tuomiasi asioita, mahdollisia ongelmia ja haasteita sekä huomioimme myös voimavarojasi. Työskentely painottuu kognitiivisen viitekehyksen mukaisesti uskomusten, ajatusten, tunteiden ja toiminnan tarkasteluun sekä näiden välisiin yhteyksiin. Käytän kognitiivisia menetelmiä yksilöllisesti suuntautuen asiakkaan tilanteen mukaisesti. Keskeistä on auttaa asiakasta itse oivaltamaan ja ymmärtämään kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään. Yhdessä voimme myös tarkastella muutostarpeitasi ja harjoitella muutosten viemistä myös käytännön elämään.
Aktiivinen terapiaprosessi jatkuu myös tapaamisten välissä ja yksilöllisesti voimme sopia uusien oivallusten sekä ajatus- ja toimintamallien tukemiseksi harjoitteita tai tehtäviä tapaamisten välissä.

Tarjoan apua
Fyysisen sairauden käsittelemiseen Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Persoonallisuushäiriöön Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Itsetuhoisiin ajatuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisiin ongelmiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Työuupumukseen Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Erityiskohderyhmät
Persoonallisuushäiriöt Kaksisuuntainen mielialahäiriö
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Minulla on yli 25 vuoden työkokemus pääsääntöisesti erikoissairaanhoidon avohoidossa erilaisilla poliklinikoilla. Työkokemukseni kautta minulla on kokemusta eriasteisista häiriöistä ja sairauksista sekä erilaisista elämäntilanteista.

Asiakaskuntani

Työskentelen aikuisten kanssa.

Tutustumiskäynnin hinta

75,00

Vakiokäynnin hinta

75,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.