Etusivu / Löydä apua / Mervi Hiltunen

Mervi Hiltunen

Psykoterapeutti, Sairaanhoitaja, Perheterapia
Espoo,
Järvenpää,
Suomi Ruotsi Englanti
Asiakasryhmät
Parit Perheet Ryhmät Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Nuoret 13-17v Lapset alle 13v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja Ilta-aikoja Viikonloppuaikoja
Olen koulutukseltani sairaanhoitaja, perheterapeutti sekä vakauttava perheterapeutti. Perhe- ja pariterapia soveltuvat monenlaisten elämäntilanteiden näyttämöiksi, joissa voimme yhdessä pohtia mm. perheen/parisuhteen vuorovaikutusta, suhteita, nähdä ja tulla nähdyksi, kuulla ja tulla kuulluksi.
Psykoterapiasuuntaus
  • Perheterapia
  • Integratiivinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Kriisit ja traumat Kehopsykoterapeuttinen koulutus Seksuaaliterapeuttinen osaaminen Kiintymyssuhteen tukeminen

Millainen terapeutti olen

Olen terapeuttina läsnäoleva, empaattinen ja välittävä. Koen tärkeänä turvallisuuden luomisen terapiaistunnoissa jokaisen asiakkaan kanssa. Käytän asiakkaiden kanssa tarpeenmukaisesti kaikkea elämän ja koulutuksien myötä oppimaani. Työskentelen myös kehollisin menetelmin, olen lisäkouluttautunut mm. NADA korva-akupunktioon sekä hengitysterapeutiksi, EMDR koulutuksessa.

Ydinosaamistani ovat nepsy-nuoret/perheet, nuorten mielenterveyshaasteet, vanhemmuuden tukeminen, perheenjäsenten välisten vuorovaikutusilmiöiden havainnoiminen sekä keholliset, vakauttavat työskentelymenetelmät (psykofyysinen, hengitys- ja mielikuva työskentely).

Kelapätevyys:
Nuoret 16-25-vuotiaat: Perheterapia ja
vanhempien ohjauskäynnit
Aikuiset 16-67-vuotiaat: Perheterapia

Mitä istunnoillani tehdään

Terapiatyöskentely rakentuu luottamuksen myötä, joskus keskutelu on pääosassa, joskus voimme tarkastella erilaisia ilmiöitä esimerkiksi sukupuun kautta tai kehollisin menetelmin. Kehotietoisuus on suuressa osassa työskentelyäni, opastan asiakkaita mm. tunnistamaan ja huomaamaan itsessä tapahtuvia asioita. Annan asiakkaille faktatietoa tunnistamisen ja huomaamisen mahdollistamiseksi.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Fobiaan/kammoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Psykoottisiin häiriöihin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Fyysisen sairauden käsittelemiseen Menneisyyteni käsittelyyn Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Huonoon itsetuntoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Pakko-oireisiin Seksuaalisiin ongelmiin Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Itsetuhoisiin ajatuksiin Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Persoonallisuushäiriöön
Erityiskohderyhmät
Vakavasti traumatisoituneet potilaat ja dissosiaatiohäiriöt Raskaus & synnytys Neuropsykiatriset potilaat Lastensuojelun asiakkaat Adoptio & sijoitus
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen valmistunut sairaanhoitajaksi 2003 ja työskennellyt sen jälkeen nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa suljetulla osastolla, avohoidossa sekä arviointiyksikössä. Vuodesta 2016 olen työskennellyt perusterveydenhuollossa nuorten palveluissa perheterapauttista perhetyötä tehden. Erityisenä kiinnostukseni kohteena on aina ollut perheenjäsenten väliset suhteet, perhedynamiikka sekä siinä esiintyvät ilmiöt. Olen valmistunut perheterapeutiksi 2014 ja vakauttavaksi perheterapeutiksi 2019 (kriisi- ja traumatyö). Lisäksi olen perehtynyt niin omassa kuin ammatillisessa historiassani erityislapsiin, erityisesti neuropsykiatrisista häiriöstä kärsiviin, joten add/ADHD/autismikirjon osaamista on. Olen lisäksi työskennellyt lastensuojelussa ja perhesosiaalityössä perheterapeuttina 2020->.

Asiakaskuntani

Työskentelen pääosin vanhempien/parien kanssa, tarjoan perheterapiaa, vakauttavaa perheterapiaa, vanhempainohjausta, vanhemmuuden tukemista. Työskentelen mielelläni myös pariskuntien kanssa hankaloituneissa vuorovaikutustilanteissa/parisuhteen kriiseissä. Tarjoan itse vastaanotolle tuleville myös yksilökäyntejä, tukea oman itsen tutkimisen sekä oivallusten tekemisen mahdollisuutta. Erityisosaamiseni on vakauttavassa työskentelyssä, vuorovaikutussuhteiden tutkimisessa sekä perhe- ja pariterapeuttisessa työskentelyssä, omaan vahvan osaamisen myös neuropsykiatristen häiriöiden ymmärtämisestä sekä siinä perheen tukemisen

Tutustumiskäynnin hinta

150,00

Vakiokäynnin hinta

150,00

Lisätiedot hinnoittelusta

150e/90min, muut ajat/hinnat erikseen sovittavissa!

Summary in English | Sammanfattning på svenska

Hej, jag är sjuksköterska och familjeterapeut, har jobbat för det mesta med familjer och ungdomar inom ungdomspsykiatrin. Jag har erfarenhet med neuropsykiatriska barn/ungdomar. Är utbildad till vakauttava perheterapeutti (kris- och trauma), NADA-öron akupunktur och andnings/respirations terapeut, och använder dessa vid behov.
Du kan komma ensam, med makan/maken eller med hela familjen. FPA giltigheten inom familjeterapi.