Etusivu / Löydä apua / Mervi Hiltunen

Mervi Hiltunen

Psykoterapeutti, Sairaanhoitaja, Perheterapia
Järvenpää,
Ruotsi Suomi
Asiakasryhmät
Ryhmät Perheet Parit
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Viikonloppuaikoja Ilta-aikoja Päiväaikoja
Olen koulutukseltani sairaanhoitaja, perheterapeutti sekä vakauttava perheterapeutti. Perheterapia soveltuu monenlaisten elämäntilanteiden näyttämöksi, jossa voimme yhdessä pohtia mm. perheen vuorovaikutusta, vanhemmuutta, elämänkriisejä, nähdä ja tulla nähdyksi, kuulla ja tulla kuulluksi.
Psykoterapiasuuntaus
  • Perheterapia
  • Integratiivinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Kriisit ja traumat Kehopsykoterapeuttinen koulutus

Millainen terapeutti olen

Olen terapeuttina läsnäoleva, empaattinen ja välittävä. Koen tärkeänä turvallisuuden luomisen terapiaistunnoissa jokaisen asiakkaan kanssa. Käytän asiakkaiden kanssa tarpeenmukaisesti kaikkea elämän ja koulutuksien myötä oppimaani. Työskentelen myös kehollisin menetelmin, olen lisäkouluttautunut mm. NADA korva-akupunktioon sekä hengitysterapeutiksi.

Ydinosaamistani ovat nuorten mielenterveysongelmat, vanhemmuuden tukeminen, perheenjäsenten välisten vuorovaikutusilmiöiden havainnoiminen sekä keholliset työskentelymenetelmät (psykofyysinen, hengitys- ja mielikuva työskentely).

Kelapätevyys:
Nuoret 16-25-vuotiaat: Perheterapia ja
vanhempien ohjauskäynnit
Aikuiset 16-67-vuotiaat: Perheterapia

Mitä istunnoillani tehdään

Terapiatyöskentely rakentuu luottamuksen myötä, joskus keskutelu on pääosassa, joskus voimme tarkastella erilaisia ilmiöitä esimerkiksi sukupuun kautta tai kehollisin menetelmin. Kehotietoisuus on suuressa osassa työskentelyäni, opastan asiakkaita mm. tunnistamaan ja huomaamaan itsessä tapahtuvia asioita. Annan asiakkaille faktatietoa tunnistamisen ja huomaamisen mahdollistamiseksi sekä joskus myös kotitehtäviä.

Tarjoan apua
Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Itsetuhoisiin ajatuksiin Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Seksuaalisiin ongelmiin Pakko-oireisiin Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Huonoon itsetuntoon Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Menneisyyteni käsittelyyn Fyysisen sairauden käsittelemiseen Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Psykoottisiin häiriöihin Vaikeaan elämäntilanteeseen Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vihanpurkauksien hallitsemiseen Fobiaan/kammoon Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Erityiskohderyhmät
Vakavasti traumatisoituneet potilaat ja dissosiaatiohäiriöt Raskaus & synnytys Neuropsykiatriset potilaat Lastensuojelun asiakkaat
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen valmistunut sairaanhoitajaksi 2003 ja työskennellyt sen jälkeen nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa suljetulla osastolla, avohoidossa sekä arviointiyksikössä. Vuodesta 2016 olen työskennellyt perusterveydenhuollossa nuorten palveluissa perheterapauttista perhetyötä tehden. Erityisenä kiinnostukseni kohteena on aina ollut perheenjäsenten väliset suhteet, perhedynamiikka sekä siinä esiintyvät ilmiöt. Olen valmistunut perheterapeutiksi 2014 ja vakauttavaksi perheterapeutiksi 2019 (kriisi- ja traumatyö). Lisäksi olen perehtynyt niin omassa kuin ammatillisessa historiassani erityislapsiin, erityisesti neuropsykiatrisista häiriöstä kärsiviin, joten add/ADHD/autismikirjon osaamista on.

Asiakaskuntani

Työskentelen pääosin vanhempien/parien kanssa, tarjoan perheterapiaa, vakauttavaa perheterapiaa, vanhempainohjausta, vanhemmuuden tukemista. Työskentelen mielelläni myös pariskuntien kanssa hankaloituneissa vuorovaikutustilanteissa/elämänkriiseissä. Tarvittaessa pidän myös yksilökäyntejä, tukea elämänkriiseissä, elämän käännekohdissa. Erityisosaamiseni on perheterapeuttisessa työskentelyssä, neuropsykiatristen häiriöiden ymmärtämisessä/perheen tukemisessa sekä nuorten mielenterveys/nuorisopsykiatrisista ongelmista sekä kehollisissa työskentelymenetelmissä.

Tutustumiskäynnin hinta

150,00

Vakiokäynnin hinta

150,00

Lisätiedot hinnoittelusta

150e/90min, muut ajat/hinnat erikseen sovittavissa!

Summary in English | Sammanfattning på svenska

Hej, jag är sjuksköterska och familjeterapeut, har jobbat för det mesta med familjer och ungdomar inom ungdomspsykiatrin. Jag har erfarenhet med neuropsykiatriska barn/ungdomar. Är utbildad till vakauttava perheterapeutti (kris- och trauma), NADA-öron akupunktur och andnings/respirations terapeut, och använder dessa vid behov.
Du kan komma ensam, med makan/maken eller med hela familjen. FPA giltigheten inom familjeterapi väntar på beslutet från FPA.