Etusivu / Löydä apua / Merja Koskelainen

Merja Koskelainen

Kouluttajapsykoterapeutti, Psykologi, Psykoanalyyttinen
Espoo, Keskusta
Etäyhteydellä koko Suomi,
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Psykoterapeuttina olen tilaa antava, mutta myös aktiivinen. Turvallisessa yhteistyössä tavoitteena mielen sisäisten ristiriitojen ymmärtäminen ja itseyden vahvistuminen. Omaan monipuolisen työkokemuksen aikuisten- ja lastenpsykiatriassa, perheneuvolassa.
Psykoterapiasuuntaus
  • Psykoanalyyttinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Psykoanalyyttisen psykoterapian tavoitteena on ammatillisessa ja luottamuksellisessa yhteistyössä toisen kanssa havainnoida ja ymmärtää oman mielen toimintaa. Vapaasti puhuessaan potilaan omat ajatukset, tunteet, mielikuvat ja muistot tulevat esille, mutta myös vapautta rajoittavat esteet tulevat tuntumaan. Rauhallinen sallivuus erilaisille kokemuksille ja tunteille on mielen tietoista piiriä avartavaa. Se auttaa tavoittamaan kokonaisempaa kokemusta omasta itsestä.

Yhteistyössä voidaan löytää potilaan mielessä olevia erilaisia pyrkimyksiä, tavoitteita tai esteitä ja ristiriitoja, jotka haittaavat tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena on myös tulla tietoisemmaksi mielen sisäisistä ristiriidoista sekä erilaisiin psyykkisiin oireisiin liittyvistä ajatuskuvioista. Mielen sisäisten ristiriitojen avautumisen kautta oma itseys ja omat voimavarat vahvistuvat, ihminen voi löytää uudenlaisia näkökulmia.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

Mitä istunnoillani tehdään

Vapaassa keskustelussa tulevat esille potilaan omat ajatukset, tunteet, mielikuvat, unet ja muistot omassa tahdissaan. Potilaan on mahdollista tunnistaa omien ajatustensa seuraantoa. Psykoanalyyttisessä psykoterapiassa oman mielen toimintaa havainnoidaan yhdessä toisen kanssa. Rauhallinen sallivuus erilaisille kokemuksille ja tunteille on mielen tietoista piiriä avartavaa. Se auttaa tavoittamaan kokonaisempaa ja ehyempää kokemusta omasta itsestä ja omasta elämänhistoriasta. Tavoitteena on tulla tietoisemmaksi mielen sisäisistä ristiriidoista sekä erilaisiin psyykkisiin oireisiin liittyvistä ajatuskuvioista. Mielen sisäisten ristiriitojen avautumisen kautta oma itseys ja omat voimavarat vahvistuvat, ihminen voi löytää uudenlaisia näkökulmia omiin vaikeuksiinsa ja elämänhistoriaansa.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Menneisyyteni käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin
Erityiskohderyhmät
Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuus
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Minulla on monipuolinen ammattitaito ja pitkä kokemus psykoterapeuttina. Olen työskennellyt sekä aikusten että lastenpsykiatriassa julkisessa terveydenhuollossa ja perheneuvolassa, yksityisenä ammatinharjoittajana vuodesta 2008 lähtien. Vahvuuteni on ymmärrys ihmisen psyykkisestä kehityksestä. Ymmärrys omista elämänhistorian kokemuksista syvenee, kun ihminen saa kosketuksen omiin varhaisiin tunteisiinsa. Eriytymisen ja itsenäistymisen vaiheet omassa elämässä voivat tulla uudella tavalla työstetyiksi. Yhteystietoni löytyvät myös Sateenkaaripsykoterapeuttien nettisivuilta.

Asiakaskuntani

Vastaanotollani käyvillä, pääasiassa aikuisilla ja nuorilla aikuisilla potilailla on usein esim. sukupuoli-identiteetin kysymyksiä, masennusta, ahdistusta, pelkoja, tai erilaisia psyykkisiä ongelmia ja oireita ihmissuhteissa, opiskelussa tai työssä. Moni on voinut kokea traumaattisia tilanteita elämässään. Tällaisten kokemusten ja kärsimyksen taustalla on hyvin yksilöllisiä tekijöitä ja elämänhistoriaa, joiden ymmärrys voi jäsentyä uudella tavalla psykoterapian myötä. Käynnit tavallisesti 1-2 kertaa viikossa.

Tutustumiskäynnin hinta

90,00

Vakiokäynnin hinta

90,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.