Etusivu / Löydä apua / Merja Engström

Merja Engström

Psykoterapeutti, Psykologi, Ratkaisukeskeinen
Turku, Keskusta
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.
Kaipaatko tukea mielialan/tunne-elämän, elämäntilanteen, käyttäytymisen, ihmissuhteiden ongelmissa? Terapian tavoitteena on edesauttaa asiakkaan itsetuntemuksen, ongelmanratkaisukyvyn sekä elämänlaadun kohentumista. Prospection palvelut ovat suunnattu aikuisille (yli 25 -vuotiaille) henkilöille.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ratkaisukeskeinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Olen 55 vuoden rajapyykin ohittanut psykologi, psykoterapeutti ja työnohjaaja. Mielialan tasapainottuminen, psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen, elämäntilanteiden ja terveydentilan muutoksissa tukeminen sekä työssä/opiskelussa jaksamisen vahvistaminen ovat lähellä sydäntäni. Hyvä psykoterapia rakentuu mielestäni tasavertaiseen, luottamukselliseen ja yksilöllisyyttä kunniottavaan vuorovaikutukseen.

Toimintani viitekehyksenä on ratkaisukeskeinen psykoterapia. Ratkaisukeskeisen psykoterapian tavoitteena on työstää asiakkaan ongelmia siten, että asiakas voi suunnata voimavaransa ongelmien sijasta itselleen tärkeisiin tavoitteisiin.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapiasuhteen alussa kartoitetaan asiakkaan ajankohtainen mieliala, ongelmat ja tavoitteet. Kartoittaminen tapahtuu keskustellen sekä erilaisten istuntojen aikana tai niiden välissä suoritettavien tehtävien avulla. Keskustelujen ja tehtävien tarkoituksena on poistaa tavoitteiden tiellä olevia esteitä ja vahvistaa asiakkaalla jo olevia/piileviä voimavaroja. Terapiatapaamisten sisältö muokkautuu asiakkaan jaksamisen sekä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Istuntojen aikana asiakasta tuetaan ja kannustetaan kohti asiakkaan hyvinvointia tukevia tavoitteita.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Menneisyyteni käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen
Asiakaskuntani

Prospection psykoterapiapalvelut ovat suunnattu aikuisille (pääsääntoisesti yli 25-vuotiaille) henkilöille.

Tutustumiskäynnin hinta

82,00

Vakiokäynnin hinta

82,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Hinnasto 2018:
Arvio-/tutustumiskäynnit ja muut omakustanteiset tapaamiset 82 € /45 min
Kuntoutuspsykoterapian omakustannusosuus 25€/45 min (82,60€/45 min - 57,60 Kela korvaus = 25€/45 min)