Etusivu / Löydä apua / Marko Manninen

Marko Manninen

Psykoterapeutti, Psykologi, Ratkaisukeskeinen
Helsinki, Töölö
Englanti Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Nuoret 13-17v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.
EDIT: KELA-paikka vapautumassa 03/2024. Jokaiselle ongelmalle on mahdollista löytää ratkaisu, joka parantaa sekä arjessa selviytymistä että koko elämän laatua. Hyvän terapian perusta on toimiva, luottamuksellinen vuorovaikutus. Työotteeni on samaan aikaan sekä empaattinen että rationaalis-looginen.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ratkaisukeskeinen
  • Kognitiivinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Olen taustaltani psykologian tohtori, kliinisen psykologian dosentti, THL:n tutkija ja sivutoiminen muusikko. Haluan psykoterapeuttina tarjota asiakkailleni konkreettista apua ongelmiin ja mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Asiakkaitteni ongelmat ovat olleet varsin erilaisia: esimerkiksi opiskeluun, työhön, parisuhteeseen ja seurusteluun liittyviä, mutta olemme pohtineet myös laajempia, elämän tarkoitukseen ja hyvään elämään liittyviä asioita. Lähtökohtani on, että jokaiselle ongelmalle on mahdollista löytää ratkaisuja, jotka johtavat parempaan elämänlaatuun. I provide therapy sessions also in English.

Mitä istunnoillani tehdään

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on helposti lähestyttävä, asiakkaan omaa asiantuntijuutta korostava terapiasuuntaus.
Joihinkin ongelmiin kaivataan varsin käytännönläheistä apua, toiset edellyttävät kuuntelua ja herkkää korvaa, jotkut asiat taas filosofisempaa lähestymistapaa. Tutkijan työni kautta kognitiivinen teoria ja kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät ovat niin ikään perustyökalujani. Menetelmästä riippumatta työskentelyni on rinnalla kulkemista: painotan asiakkaan omia tavoitteita, kykyjä ja voimavaroja. Vaikka ongelmat ovat erilaisia, pyrkimykseni on aina tarjota asiakkailleni jotain sellaista, että he lähtiessään vastaanotoltani ovat tyytyväisempiä kuin sinne tullessaan. Edistymistä mitataan säännöllisesti. Olen myös avoin uusille menetelmille, ja kehitän omaa osaamistani jatkuvasti. Menetelmät sinänsä eivät kuitenkaan ole oleellisia - lähtökohtani terapiatyössä on "se mikä toimii, toimii".

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Fobiaan/kammoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Seksuaalisiin ongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Persoonallisuushäiriöön Psykoottisiin häiriöihin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen
Erityiskohderyhmät
Psykoottiset häiriöt Lastensuojelun asiakkaat
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Valmistuin ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi Lyhytterapiainstituutissa 2014. Minulla on KELA-pätevyys sekä aikuisten että nuorten psykoterapiapalveluiden tuottajaksi. Tietoni löytyvät myös Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteristä. Työskentelen päätoimisesti tutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL). Tutkijana olen perehtynyt nuorten käytöshäiriöihin. Käytösoirelun. Toinen erityisalani on psykoottiset oireet. Tutkimustyössäni selvitän sekä uuden teknologian kuten virtuaalitodellisuuden (VR) käyttömahdollisuuksia hoitotyössä että kulttuurin kuten teatteripajatoiminnan hyvinvointivaikutuksia.

Linkkejä tutkimustyöhöni:
https://www.researchgate.net/profile/Marko_Manninen
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/koulukodin-jalkeen-seurantatutkimus-koulukotiin-sijoitetuista-nuorista
https://stnimagine.fi/nuorille-rikoksentekijoille-suunnattua-cft-interventiota-kokeillaan-ensimmaista-kertaa-suomessa/

Asiakaskuntani

Suurin osa asiakkaistani on ollut nuoria aikuisia; opiskelijoita, työelämässä tai sen ulkopuolella eri syistä olevia. Erityisen asiakasryhmän ovat muodostaneet muusikot ja muut luovalla alalla toimivat. Nuorten aikuisten lisäksi asiakkaanani on ollut myös lapsia ja eläkeläisiä - ja jokaisen asiakkaan kanssa olen tullut hyvin toimeen, taustasta riippumatta.

Lisätiedot

Otan asiakkaita säännöllisesti vastaan maanantaina 8-12 ja torstaisin klo 8-16 Töölössä. Muutkin ajat ovat tilanteen niin vaatiessa sovittavissa.
Terapiatyötä olen tehnyt vuodesta 2010. Sessioita on kertynyt nelinumeroinen määrä, ja asiakkaani ovat olleet tyytyväisiä minulta saamaansa apuun. Yksi käynti kestää 45 minuuttia ja maksaa 100 euroa. Joihinkin ongelmiin riittää yksikin käynti, toiset taas vaativat pidemmän asiakassuhteen. Suurin osa asiakkaistani on tällä hetkellä monivuotisia KELA-asiakkaita.

Asun Helsingissä, ja perheeseeni kuuluu puoliso, 18-v poika, 11-v tyttö ja lapinkoira. Vapaa-ajalla soitan selloa Alamaailman Vasarat –yhtyeessä.

Tutustumiskäynnin hinta

100,00

Vakiokäynnin hinta

100,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Summary in English | Sammanfattning på svenska

I provide solution-focused therapy sessions for a wide variety of problems. Both short and long-term clients welcome. Feel free to contact me even though the calendar has no free slots.