Etusivu / Löydä apua / Marko Manninen

Marko Manninen

Psykoterapeutti, Psykologi, Ratkaisukeskeinen
Helsinki, Töölö
Helsinki, Munkkiniemi
Englanti Suomi
Asiakasryhmät
Nuoret 13-17v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.

Tämä terapeutti toimii vapaaehtoisena TOIVO.ME - hankkeessa. Jos olet terveydenhuollon ammattilainen, voit tiedustella maksutonta keskusteluapua terapeutilta, vaikka terapeutti ei muutoin ottaisi uusia asiakkaita.

Huomioithan, että TOIVO.ME - hankkeessa tarjottava apu on suunnattu koronakriisissä työskenteleville terveydenhuollon työntekijöille. Keskusteluapu on kertaluontoista (1-2 kertaa) eikä ole terveydenhuoltoa. Näin ollen profiiliteksti ei kaikin osin kuvaa TOIVO.ME-keskusteluja.

Kun tiedustelet vapaata aikaa, muista mainita TOIVO.ME - hankkeesta sekaannusten välttämiseksi.

Jokaiselle ongelmalle on mahdollista löytää ratkaisu, joka parantaa sekä arjessa selviytymistä käytännössä että koko elämän laatua. Työotteeni on samaan aikaan sekä empaattinen että rationaalis-looginen. Hyvä terapia rakentuu toimivalle vuorovaikutukselle.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ratkaisukeskeinen
  • Kognitiivinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Olen taustaltani psykologian tohtori, kliinisen psykologian dosentti, THL:n tutkija ja sivutoiminen muusikko. Haluan psykoterapeuttina tarjota asiakkailleni konkreettista apua ongelmiin ja mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Asiakkaitteni ongelmat ovat olleet varsin erilaisia: esimerkiksi opiskeluun, työhön, parisuhteeseen ja seurusteluun liittyviä, mutta olemme pohtineet myös laajempia, elämän tarkoitukseen ja hyvään elämään liittyviä asioita. Lähtökohtani on, että jokaiselle ongelmalle on mahdollista löytää ratkaisuja, jotka johtavat parempaan elämänlaatuun. I provide therapy sessions also in English. EDIT 2018-10-30: asiakastilanne on niin täysi, etten voi ottaa uusia pitkäkestoisia terapia-asiakkaita. Lyhyemmät sessiot mahdollisia.

Mitä istunnoillani tehdään

Ratkaisukeskeinen psykoterapia kuuluu lyhytterapioihin. Se on helposti lähestyttävä, asiakkaan omaa asiantuntijuutta korostava terapiasuuntaus.
Terapiatyössäni olen havainnut ratkaisukeskeiset menetelmät varsin toimiviksi hyvinkin erilaisten ongelmien käsittelyssä. Joihinkin ongelmiin kaivataan varsin käytännönläheistä apua, toiset edellyttävät kuuntelua ja herkkää korvaa, jotkut asiat taas filosofisempaa lähestymistapaa. Työskentelyssä painotan asiakkaan omia tavoitteita, kykyjä ja voimavaroja. Vaikka ongelmat ovat erilaisia, pyrkimykseni on aina tarjota asiakkailleni jotain sellaista, että he lähtiessään vastaanotoltani ovat tyytyväisempiä kuin sinne tullessaan. Edistymistä mitataan säännöllisesti. Olen myös avoin uusille menetelmille, ja kehitän omaa osaamistani jatkuvasti.

Tarjoan apua
Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Psykoottisiin häiriöihin Persoonallisuushäiriöön Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Itsetuhoisiin ajatuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisiin ongelmiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Fobiaan/kammoon Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Psykoterapeutin työni lisäksi työskentelen erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL). Tutkijana olen erityisesti perehtynyt nuorten käytöshäiriöihin, sijaishuoltoon ja erityisesti koulukoteihin. Käytösoirelun lisäksi toinen erityisosaamisen alani ovat sekä nuorten että aikuisten psykoottiset oireet, kuten hallusinaatiot ja ajattelun vääristymät.

Tutkimukseeni voi tutustua tarkemmin seuraavien linkkien avulla:
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Marko_Manninen
THL Koulukodin jälkeen -hanke: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/koulukodin-jalkeen-seurantatutkimus-koulukotiin-sijoitetuista-nuorista

Valmistuin ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi Lyhytterapiainstituutissa 2014. Minulla on rekisteröity KELA-pätevyys sekä aikuisten että nuorten psykoterapiapalveluiden tuottajaksi. Tietoni löytyvät myös Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteristä.

Asiakaskuntani

Suurin osa asiakkaistani on ollut nuoria aikuisia; opiskelijoita, työelämässä tai sen ulkopuolella eri syistä olevia. Erityisen asiakasryhmän ovat muodostaneet muusikot ja muut luovalla alalla toimivat. Nuorten aikuisten lisäksi asiakkaanani on ollut myös lapsia ja eläkeläisiä - ja jokaisen asiakkaan kanssa olen tullut hyvin toimeen, taustasta riippumatta.

Lisätiedot

EDIT 30.10.2018: asiakastilanteeni on niin täysi, etten voi ottaa uusia pitkäaikaisia asiakkaita. Lyhyemmät, 1-5 tapaamisen kokonaisuudet ovat kuitenkin mahdollisia.

Otan asiakkaita säännöllisesti vastaan maanantaina 8-12 Munkkiniemessä ja torstaisin klo 8-16 Töölössä. Muutkin ajat ovat tilanteen niin vaatiessa sovittavissa.
Terapiatyötä olen tehnyt vuodesta 2010. Sessioita on kertynyt pian nelinumeroinen määrä, ja asiakkaani ovat olleet tyytyväisiä minulta saamaansa apuun. Yksi käynti kestää 45 minuuttia ja maksaa 85 euroa. Ratkaisukeskeisessä terapiatyössä käyntejä on tyypillisesti 5-10, mutta käytännössä sovin tarvittavan määrän yhdessä asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti. Joihinkin ongelmiin riittää yksikin käynti, toiset taas vaativat pidemmän asiakassuhteen.

Asun Helsingissä, ja perheeseeni kuuluu puoliso, 12-v poika, 6-v tyttö ja lapinkoira. Vapaa-ajalla soitan selloa Alamaailman Vasarat –yhtyeessä.

Tutustumiskäynnin hinta

90,00

Vakiokäynnin hinta

90,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Summary in English | Sammanfattning på svenska

I provide solution-focused therapy sessions for a wide variety of problems. Both short and long-term clients welcome. Feel free to contact me even though the calendar has no free slots. EDIT: 2018-10-30 long therapy fully booked; shorter sessions possible.