Etusivu / Löydä apua / Markka Impola

Markka Impola

Koulutuksessa Sairaanhoitaja, Ratkaisukeskeinen
Espoo, Tapiola
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Parit Ryhmät
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Tämä terapeutti tarjoaa koulutusterapiaa. Lue lisää.
Jos kaipaat muutosta oloosi ja elämääsi, autan mielelläni. Olen aktiivinen, helposti lähestyttävä ja tavoitteellinen kumppani terapeuttiseen työskentelyysi. Ratkaisukeskeisyyden lisäksi käytän dialektisen käyttäytymisterapian ja kehoterapian menetelmiä monipuolisesti sinun tarpeidesi mukaan.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ratkaisukeskeinen
Lisäkoulutukset

Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) Kriisit ja traumat Kehopsykoterapeuttinen koulutus

Millainen terapeutti olen

Asiakkaani ovat luonnehtineet että olen terapeuttina inhimillinen, läsnäoleva, empaattinen, ja myös toisinaan vaativa. Rakastan työtäni ja arvostan asiakkaitani ja heidän oman elämänsä asiantuntijuutta. Pyrin tietoisesti työskentelyssä dialektiseen tasapainoon terapian eri elementtien suhteen. Näitä ovat mm. hyväksynnän ja muutospaineen suhde, käytännön toiminnan ja mielensisäisten asioiden työstäminen, sekä terapeutin ja asiakkaan työskentelypanoksen tasapaino. Työskentelen luovasti ja näkökulmia etsien asiakkaan tarpeen mukaan. Työkokemukseni psykiatrian poliklinikalla on antanut laajan näkemyksen psykiatrisiin ongelmiin ja moniongelmaisiin tilanteisiin. Aiempi työkokemukseni kaupallisella alalla on tuottanut omakohtaisen tuntemuksen hoitoympäristöjen ulkopuolisen työelämän ilmiöihin.

Mitä istunnoillani tehdään

Oman ratkaisukeskeisyyteni ytimessä on toivotun tulevaisuuden ja olevan nykyisyyden kartoittaminen kanssasi, ja niiden välille mahdollisimman sujuvan tien rakentaminen. Matkalla voidaan käydä tarpeen mukaan laajastikin menneisyyttä läpi, mutta tavoitteena on aina se toivottu tulevaisuus. Ratkaisukeskeiset menetelmät ovat lempeitä, niihin on helppo lähteä mukaan. Isoja muutoksia voi syntyä myös kohtuullisen miellyttävästi, vaikka terapeuttinen muutos joskus tuottaa vaikeitakin tunteita ja olotiloja. Tämä periaate on mielessäni myös käyttäessäni dialektisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Dialektisessa käyttäytymisterapiassa määritellään ketjuanalyysin avulla toimintaan liittyvä muutostarve, ja siinä työskennellään tunteiden ja niiden käsittelyyn liittyvien taitojen kanssa. Tarvittaessa käytän stressin ja jatkuvan fyysisen ylijännittyneisyyden hoitoon kehotrapeuttista Tension releasing exercices -menetelmää (ei KELA-korvattava). Siihen voit tutustua: www.trefinland.fi.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Menneisyyteni käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Persoonallisuushäiriöön Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen
Erityiskohderyhmät
Persoonallisuushäiriöt Kaksisuuntainen mielialahäiriö
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Toimin psykiatrisena sairaanhoitajana ja sisäisenä terapeuttina (ratkaisukeskeinen psykoterapia), sekä DKT-terapeuttina psykiatrian erikoissairaanhoidossa. Psykiatrian poliklinikalla työni painottuu tunne-elämän epävakauteen, kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön ja moniongelmatilanteisiin. Teen mielelläni moniammatillista yhteistyötä asiakkaan sitä tarvitessa. Lisäkoulutuksena olen käynyt Suomen käyttäytymisterapiayhdistyksen Dialektisen käyttäytymisterapian intensiivikoulutuksen 2016-17. Sterssin ja traumaoireiden aiehuttamaa jännittyneisyyttä ja ylivireyttä voin hoitaa TRE- kehoterapialla yhdistäen sitä myös keskusteluterapiaan. Olen Tension Releasing Exercices-menetelmän kehittäjän, David Bercelin 2009 kouluttama TRE-ohjaaja ja olen ohjannut sekä ryhmiä että yksilöhoitoja eriasteisesti trauma- ja stressioireileville.

Asiakaskuntani

Työskentelen psykiatrian parissa enimmäkseen keskivaikeiden, vaikeiden, ja erittäin vaikeiden ongelmien parissa. Asiakaskuntani koostuu työikäisistä aikuisista, joista osa on työelämää aloittelevia, opiskelevia, tai työn tai opintojen pariin pyrkiviä eri ikäisiä aikuisia.

Lisätiedot

Vastaanottoni on Espoon Tapiolassa, kauppakeskus Ainoan kannella erinomaisten liikenneyhteyksien päässä. Jos ajanvarauskalenterista ei löydy sopivaa aikaa, voit tiedustella erikseen sovittavia aikoja.

Tutustumiskäynnin hinta

40,00

Vakiokäynnin hinta

80,00

Lisätiedot hinnoittelusta

TRE-ohjauksen ja parikäyntien hinnoittelu tapauskohtaisesti, tiedustelut yhteydenottoviestillä.