Etusivu / Löydä apua / Marjo Heinonen-Vähähaka

Marjo Heinonen-Vähähaka

Psykoterapeutti, Sosionomi, Integratiivinen
Helsinki, Kallio
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.
Olen integratiivinen psykoterapeutti sekä tanssi-liiketerapeutti. Terapian perustana on turvallinen ja avoin yhteistyösuhde, jossa voit tulla kohdatuksi omana aitona itsenäsi ja tutustua todelliseen minääsi totuttujen oletuksien takana. Työskentelen alle 29-vuotiaiden nuorten aikuisten kanssa.
Psykoterapiasuuntaus
  • Integratiivinen
  • Muu
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Kehopsykoterapeuttinen koulutus

Millainen terapeutti olen

Olen empaattinen, hyväksyvä, tilaa antava, rauhallinen ja asiakkaan tilanteesta aidosti kiinnostunut terapeutti. Haluan luoda turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin ja ”tilan”, jossa kaikenlaiset kokemukset, tunteet ja ajatukset voivat tulla nähdyiksi ja kohdatuiksi. Pidän terapiasuhdetta merkittävänä terapian tuloksellisuuteen vaikuttavana tekijänä. Siksi olen kiinnostunut tarkastelemaan yhdessä asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa esiin nousevia erilaisia toiveita ja tunnelmia. Pyrin tuomaan esiin myös omia ajatuksiani ja tuntemuksiani, joita minulla vuorovaikutuksessa herää. Samalla näen tärkeänä ja turvaa lisäävänä tekijänä ammatillisten rajojen säilyttämisen terapiasuhteessa.

Mitä istunnoillani tehdään

Aluksi tutustumme ja pysähdymme sen äärelle mikä toi sinut psykoterapiaan. Kartoitamme toiveitasi ja odotuksiasi terapiaa kohtaan sekä pohdimme tavoitteita ja työtapoja yhdessä. 2 - 3 tutustumiskäynnin perusteella päätämme aloitammeko yhteisen terapiamatkan.
Terapiatyöskentely on keskustelua erilaisista sinulle ajankohtaisista aiheista. Mukaan on mahdollista integroida mm. kokemuksellisia ja tanssi- ja liiketerapian työtapoja. Havainnoimme ajatuksiasi, tunteitasi, kokemuksiasi, mielikuviasi ja tuntemuksiasi. Tutkimuksen kohteena ovat niin ikään erilaiset suhteessaolemisen kokemukset, liittyivät ne sitten menneisiin tai nykyisiin ihmissuhteisiisi tai terapiavuorovaikutukseen. Kaiken havainnoinnin ja tutkimisen tavoitteena on yhteisen syvemmän ymmärryksen syntyminen sinua ja elämääsi kohtaan. Itseymmärryksen kasvun myötä alkaa muodostumaan uudenlainen suhde myös alunperin ongelmalliseksi koettuihin asioihin ja syntyy tilaa kokeilla paremmin palvelevia toimintatapoja omassa arjessa.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Fobiaan/kammoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Seksuaalisiin ongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Persoonallisuushäiriöön Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Minulla on n. 20 vuoden työkokemus erilaisista tehtävistä lastensuojelun, sosiaalisen nuorisotyön ja mielenterveystyön kentiltä.
Valmistuin integratiiviseksi psykoterapeutiksi Jyväskylän yliopiston koulutusohjelmasta keväällä 2017. Olen myös tanssi- ja liiketerapeutti (valm. 2006) ja työskennellyt tanssiterapeuttina erilaisten asiakasryhmien kanssa. Lisäksi olen suorittanut psykofyysisen psykoterapian perusopinnot.

Asiakaskuntani

Teen psykoterapiaa Loisto setlementti ry: n terapiapalveluissa, joka tarjoaa psykoterapiaa nuorille 18 - 29 vuotiaille aikuisille.

Lisätiedot

Loisto Setlementti ry (ent. Kalliolan Nuoret ry) on vuonna 1974 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. Loistossa tehdään sosiaalista nuorisotyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisellä työotteella. Toimintojamme ovat mm. Tyttöjen Talot Helsingissä ja Espoossa, Poikien Talo Helsingissä, Silmu-perhekeidas, Loisto työpaja sekä kunniakonflikteihin pureutuva SOPU-työ. Vuoden 2018 alusta alkaen Loisto setlementti on tarjonnut nuorille myös psykoterapiapalveluita.
https://loistosetlementti.fi

Tutustumiskäynnin hinta

85,00

Vakiokäynnin hinta

85,00

Lisätiedot hinnoittelusta