Etusivu / Löydä apua / Marja-Helena Kunnas

Marja-Helena Kunnas

Psykoterapeutti, Yhteiskuntatieteiden maisteri, Ratkaisukeskeinen
Espoo, Tapiola
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Nuoret 13-17v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Olen psykologi ja psykoterapeutti (Valvira, Kela-oikeudet). Olen työskennellyt pitkään nuorten ja opiskelijoiden parissa. Aikaisempaa työkokemusta minulla on mm. kivunhoidon psykologityöstä. Avoimuus, tasavertaisuus ja turvallinen ilmapiiri ovat keskeisiä periaatteitani terapiatyössä.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ratkaisukeskeinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Hypnoosi

Millainen terapeutti olen

Olen terapeuttina aktiivinen ja asiakaslähtöinen. Se tarkoittaa, että sopeutan oman työskentelyni asiakkaan tahtiin ja asiakkaan ajankohtaisiin voimavaroihin. Rakennan turvallista ilmapiiriä, jossa on tilaa erilaisille tunteille ja myös huumorille. Positiivinen elämänasenne ei sulje pois surun ja raskaiden asioiden kohtaamista, vaan auttaa jatkamaan elämää niin että se tuntuu oman itsen näköiseltä ja merkitykselliseltä.

Mitä istunnoillani tehdään

Etsimme terapiassa työskentelytapoja, jotka ovat kullekin asiakkaalle hyödyllisiä ja hänen persoonalleen sopivia. Lähtökohta on avoin keskustelu. Sovimme tavoitteista yhdessä ja työskentelemme joustavasti niitä kohti. Asiakkaan jaksamisen ja ajankohtaisten asioiden huomioiminen on tärkeää. Keskeistä työskentelyssä on voimavarojen tunnistaminen esim. kartoittamalla, miten asiakas on kuitenkin tullut tähän asti. Tavoitteet ja tulevaisuudenkuvat kirkastuvat ja motivaatio löytyy usein juuri voimavarojen tunnistamisen myötä.
Käytän mielelläni luovasti ratkaisukeskeisen psykoterapiatyöskentelyn menetelmiä. Hahmottelen usein asioita paperilla asiakkaan kanssa ja käytän kuvia tai kortteja. Tapaamisia voi myös videoida ja tutkia yhdessä. Työskentelytavoista sovitaan tasavertaisuuden hengessä.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Fobiaan/kammoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Hypnoosin perus- ja jatkokurssit (Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus)
HOT lyhytinterventioissa (Psykologiainstituutti)
Nuorten tarkkaavaisuuden ja käyttäytymisen ongelmat - tehostetut tukitoimet (Niilo Mäki -instituutti)

Tutustumiskäynnin hinta

100,00

Vakiokäynnin hinta

100,00

Lisätiedot hinnoittelusta