Etusivu / Löydä apua / Marina Timmerpakka

Marina Timmerpakka

Psykoterapeutti, Muu, Ratkaisukeskeinen
Seinäjoki, Keskusta
Jyväskylä, Keskusta
Etävastaanotto, koko Suomi
Venäjä Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja Ilta-aikoja Viikonloppuaikoja
Terapeuttina olen empaattinen, hyvin kannustava, tukeva ja luova sekä tilaa antava. Työskentelyotteessani minulle on keskeistä rauhallisuus, myötätuntoisuus ja asiakasta arvostava ote. Olen kotoisin Venäjältä Pietarista, jossa olen opiskellut psykologin korkeakoulututkinnon.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ratkaisukeskeinen
  • Kognitiivinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Skeematerapia

Millainen terapeutti olen

Terapeuttina olen empaattinen, hyvin kannustava, tukeva ja luova sekä tilaa antava. Työskentelyotteessani minulle on keskeistä rauhallisuus, myötätuntoisuus ja asiakasta arvostava ote. Osaan kuunnella ja huomata asiakkaan taidot, kyvyt ja lahjakkuudet sekä keskustella niistä. Vahvuuteni ovat rehellisyys, hyvä arviointikyky, ystävällisyys ja sinnikkyys.

Tällä hetkellä opiskelen kognitiivista lyhytterapiaa ja skeematerapiaa.

Mitä istunnoillani tehdään

Käytän ratkaisukeskeisen terapian menetelmiä työssäni, jotka ovat hyvin voimaannuttavia, kannustavia ja motivoitavia. Ratkaisukeskeiset menetelmät vahvistavat ihmisten kykyä vaikuttaa omiin asioihinsa ja auttavat oppimaan uusia ongelmaratkaisutaitoja. Ratkaisukeskeisen psykoterapian yksi tärkeistä ominaisuuksista ovat tulevaisuuteen suuntautuneisuus, asiakkaan aktiivinen rooli terapiaprosessissa ja tavoitteen määrittelemisessä, konkreettisten toimivien ratkaisujen etsiminen, jotka kohtaavat kohti muutosta, pienin askelin.

Lisäksi tarjoan kognitiivista lyhytterapiaa.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Työuupumukseen Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Menneisyyteni käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Persoonallisuushäiriöön Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen
Erityiskohderyhmät
Persoonallisuushäiriöt Monikulttuurisuus/maahanmuuttajat Kaksisuuntainen mielialahäiriö
Lisätiedot

Я психотерапевт, работаю в русле ориентированной на решение краткосрочной терапии (ОРКТ/SFBT). У меня также есть российское высшее психологическое образование. В данный момент учусь на когнитивного психотерапевта и схематерапевта. В своей работе широко использую методы когнитивной терапии и схематерапии. В работе психотерапевта для меня центральное место занимают цели и надежды клиента, а также нахождение и усиление тех ресурсов и потенциала, которые уже есть у клиента в наличии. Для меня очень важно искать эффективные и конструктивные пути решения проблем совместно с клиентом. Имею опыт терапевтической помощи людям, страдающим депрессией и повышенной тревожностью, разбираюсь в вопросах выбора профессии и много опыта терапевтической работы с подростками и взрослыми иммигрантами. Как терапевт умею почувствовать и понять другого человека, воодушевить и поддержать, творчески подхожу к процессу работы. Рабочие языки русский и финский, есть договор Келы (Kela-pätevyys).

Tutustumiskäynnin hinta

60,00

Vakiokäynnin hinta

90,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Otan asiakkaita etänä hintaan 90 euroa. Lähitapaamiset onnistuvat tällä hetkellä vain Terapiatalo Nosteen kautta Seinäjoella ja Jyväskylässä hintaan 100 euroa (vakio), tutustumiskäynnit 60 euroa.