Etusivu / Löydä apua / Marika Knuuttila

Marika Knuuttila

Psykoterapeutti, Psykologi, Kognitiivinen
Helsinki, Itä-Pasila
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.
Olen psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti. Lisäkoulutusta minulla on tunteiden säätelyn vaikeuksista, traumaattisista kokemuksista ja liikuntapsykologiasta sekä skeematerapiasta. HUOM. Syyskuusta vapaita aikoja ma klo: 13 ja ti: klo 14.15 ja lokakuusta ti klo: 17.30 sekä to klo: 12.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivinen
  • Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Terapeuttina olen aktiivinen, mutta myös tilaa antava. Työskentelyotteeltani olen tunnekeskeinen ja pohtiva, mutta myös tarvittaessa suorapuheinen ja asiakasta muutokseen kannustava. Keskeisiä työskentelyäni ohjaavia arvoja ovat asiakkaan arvostus, sallivuus ja tasavertaisuus. Asiakkailtani olen saanut myönteistä palautetta empaattisuudesta ja kyvystäni olla vilpittömästi läsnä.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapiatyöskentely aloitetaan tutustumiskäynneillä, joissa asiakkaan tilannetta selvitellään kattavasti, tutkien sekä ongelmien taustaa että nykytilannetta, kuten erilaisia ongelmallista kokemusta laukaisevia ja ylläpitäviä tekijöitä. Tärkeää on myös tunnustella sitä, miltä tuntuisi työskennellä yhdessä.
Tutustumiskäynneillä määritetään yhdessä terapian tavoitteet, jotka ohjaavat terapiatyöskentelyä ja muokkaantuvat terapian edetessä.

Käytän työssäni kognitiivisia ja käyttäytymisterapeuttisia sekä skeematerapian menetelmiä. Hyödynnän mielelläni kokemuksellisia ja tunnepainotteisia lähestymistapoja, kuten tuolitekniikoita ja mielikuvaharjoittelua. Menetelmien valinnassa olen kuitenkin joustava ja asiakkaan toiveita kunnioittava. Pyrin pohjaamaan työskentelyäni parhaaseen psykologiseen ja psykoterapeuttiseen näyttöön perustuvaan tietouteen.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Menneisyyteni käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen koko työurani työskennellyt erikoissairaanhoidossa nuorten ja aikuisten kanssa. Olen toiminut psykologina sekä avohoidossa aikuis- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilla että erilaisilla psykiatrisilla osastoilla. Yksilötyöskentelyn lisäksi olen myös ohjannut potilasryhmiä ja työnohjannut kollegoita. Ajankohtaisesti työskentelen yksityisellä sektorilla ja tarjoan psykologi- ja psykoterapiapalveluita omalla vastaanotollani Helsingissä.

Psykoterapeuttikoulutuksessa painotin opinnoissa tunnepainoitteisia lähestymistapoja ja skeematerapiaa. Lisäkoulutusta minullla on traumaattisista kokemuksista, tunteidensäätelyn vaikeuksista (kuten itsetuhoisuus ja aggressio) ja erilaisista persoonallisuuden arviointimenetelmistä. Olen suorittanut liikuntapsykologian perusopinnot (25 op) Jyväskylän Avoimessa yliopistossa ja olen hankkinut lisäkoulutusta myös urheilijoiden mielenterveyteen liittyvistä haasteista ja hoidosta. Suoritan parhaillani skeematerapian lisäkoulutusta.

Asiakaskuntani

Työskentelen nuorten aikuisten ja aikuisten kanssa (18-67- vuotiaat). Kiinnostuksen kohteenani on erilaiset mielialoihin liittyvät ongelmat, kuten masennus ja ahdistuneisuus, tunteiden säätelyn ongelmat, opintoihin tai työhön liittyvät haasteet, ihmissuhdevaikeudet ja vaikeat elämäntilanteet tai menneisyyden kokemukset.
Lisäksi työskentelen mielelläni myös urheilijoiden kanssa, jolloin työskentely urheilijan kanssa voi painottua edellä mainittujen lisäksi psyykkiseen valmennukseen.

Tutustumiskäynnin hinta

92,00

Vakiokäynnin hinta

92,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Tapaamisen kesto 45 min.