Etusivu / Löydä apua / Marianna Sorvali

Marianna Sorvali

Kouluttajapsykoterapeutti, Toimintaterapeutti, Ryhmäpsykoterapia
Porvoo, keskusta
Suomi Ruotsi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Ryhmät
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Vielä on tilaa ensi syksynä alkavaan aikuisten psykoterapiaryhmään. Ryhmä sopii ahdistuksesta, masennuksesta, opiskelu- ja/tai työuupumuksesta kärsiville ja niille, jotka haluavat lisätä itsetuntemustaan ryhmässä. Teen yksilöllistä psykoterapiaa Kelan kuntoutustuella.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ryhmäpsykoterapia
  • Psykodynaaminen
Millainen terapeutti olen

Olen aktiivinen, mutta samalla tilaa antava. Työotteeni on tutkiva ja asiakasta arvostava. Työkokemukseni on pitkä niin yksilöpsykoterapiassa kuin ryhmäpsykoterapiassa. Vahvuuteni on asiakkaan kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa. Olen tehnyt kasvatustieteen proseminaarityön kiintymyssuhteen merkityksestä nuoren aikuistumiseen. Nyt teen pro-gradua lapsuuden ja nuoruuden kiintymyssuhteen merkityksestä aikuisen ihmisen elämässä. Olen kiinnostunut ihmisen elämään liittyvistä kiintymyssuhteiden merkityksistä ja niiden pohtimisista.

Mitä istunnoillani tehdään

Ryhmässä työskentely on vapaasti soljuvaa keskustelua. Ryhmän säännöt ja rajat luovat turvallisuuden. Ihmisen ongelmat syntyvät ja kehittyvät usein suhteissa toisten ihmisten kanssa ryhmissä, niin niitä voidaan yhdessä myös tutkia ryhmässä toisten kanssa, käydä läpi ja selvittää omia tunteita ja kokemuksia. Ryhmässä on paljon parantavia tekijöitä, joita huomioidaan ja käsitellään. Parantavat tekijät liittyvät esim. toivoon, oppimiseen, tiedon saantiin, perusperheen kokemusten uudelleen rakentumiseen jne. Ryhmä antaa mahdollisuuden tarkastella liittymisen ja ryhmän jäsenenä olemisen haasteita. Jokainen ryhmän jäsen tuo mukanaan oman persoonansa, historiansa, omat kokemukset ja ajatuksensa yhteiseen tilaan. Yksilöterapia painottuu keskusteluun, mutta myös toiminnalliset menetelmät voidaan ottaa käyttöön esim. kuvallinen ilmaisu, musiikki sekä menetelmämallit.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Menneisyyteni käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen tehnyt yli 20 vuoden ajan terapiatyötä, niin ryhmissä kuin yksilötasolla. Erityisosaamiseni on mielenterveyskuntoutujien omaisten ryhmät sekä psykososiaalinen kuntoutus. Kuvallisen ilmaisun kautta tunteisiin pääsy on tärkeä työväline työssäni.

Asiakaskuntani

Otan vastaan aikuisia asiakkaita, jotka ovat elämäntaitekohdassa.

Tutustumiskäynnin hinta

50,00

Vakiokäynnin hinta

50,00

Lisätiedot hinnoittelusta

KELA:n korvaus ryhmäpsykoterapiassa on 42,05 euroa eli omavastuuosuudeksi jää 7,95 euroa per kerta (90 minuuttia). Edellyttää B-lausuntoa ja KELA:n päätöstä. Itse maksettuna 50 euroa per kerta.
Yksilöterapiassa KELA korvaus 57,60, oma vastuu on 13 euroa.