Etusivu / Löydä apua / Marianna Sorvali

Marianna Sorvali

Kouluttajapsykoterapeutti, Kasvatustieteen maisteri, Ryhmäpsykoterapia
Porvoo, keskusta
Ruotsi Suomi
Asiakasryhmät
Ryhmät Ikäihmiset yli 67v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.
Ihminen persoonana kokonaisvaltaisesti on kiinnostukseni kohteena. Haluan kohdata, kuunnella ja pysähtyä läsnäoloon tässä ja nyt. Olen pitkän työurani aikana kouluttautunut moneen ammattiin. Vahva ammattitaitoni ihmissuhdetyössä on rakentunut vuosikymmenien ajan saamistani työkokemuksista.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ryhmäpsykoterapia
  • Psykodynaaminen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Taideterapia

Millainen terapeutti olen

Olen aktiivinen, mutta samalla tilaa antava. Työotteeni on tutkiva ja asiakasta arvostava. Työkokemukseni on pitkä, niin yksilöpsykoterapiassa kuin ryhmäpsykoterapiassa. Vahvuuteni on asiakkaan kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa. Olen tehnyt kasvatustieteen pro-seminaarityön kiintymyssuhteen merkityksestä nuoren aikuistumiseen. Pro-gradu työssäni tutkin lapsuuden ja nuoruuden kiintymyssuhteen merkityksestä aikuisen ihmisen elämässä. Olen kiinnostunut ihmisen elämään liittyvistä kiintymyssuhteiden merkityksistä ja niiden pohtimisista.

Mitä istunnoillani tehdään

Ryhmässä työskentely on vapaasti soljuvaa keskustelua. Ryhmän säännöt ja rajat luovat turvallisuuden. Ihmisen ongelmat syntyvät ja kehittyvät usein suhteissa toisten ihmisten kanssa ryhmissä, niin niitä voidaan yhdessä myös tutkia ryhmässä toisten kanssa, käydä läpi ja selvittää omia tunteita ja kokemuksia. Ryhmässä on paljon parantavia tekijöitä, joita huomioidaan ja käsitellään. Parantavat tekijät liittyvät esim. toivoon, oppimiseen, tiedon saantiin, perusperheen kokemusten uudelleen rakentumiseen jne. Ryhmä antaa mahdollisuuden tarkastella liittymisen ja ryhmän jäsenenä olemisen haasteita. Jokainen ryhmän jäsen tuo mukanaan oman persoonansa, historiansa, omat kokemukset ja ajatuksensa yhteiseen tilaan. Yksilöterapia painottuu keskusteluun, mutta myös toiminnalliset menetelmät voidaan ottaa käyttöön esim. kuvallinen ilmaisu.

Tarjoan apua
Fyysisen sairauden käsittelemiseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Vaikeaan elämäntilanteeseen Menneisyyteni käsittelyyn Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Työuupumukseen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen tehnyt yli 20 vuoden ajan terapiatyötä, niin ryhmissä kuin yksilötasolla. Erityisosaamiseni ovat ryhmät. Kuvallisen ilmaisun kautta tunteisiin pääsy on tärkeä työväline työssäni.

Asiakaskuntani

Otan vastaan elämäntaitekohdassa olevia aikuisia asiakkaita.

Tutustumiskäynnin hinta

50,00

Vakiokäynnin hinta

50,00

Lisätiedot hinnoittelusta

KELA:n korvaus ryhmäpsykoterapiassa on 42,05 euroa eli omavastuuosuudeksi jää 7,95 euroa per kerta (90 minuuttia). Edellyttää B-lausuntoa ja KELA:n päätöstä. Itse maksettuna 50 euroa per kerta.
Yksilöterapiassa KELA korvaus 57,60, oma vastuu on 13 euroa.