Etusivu / Löydä apua / Maria Öberg

Maria Öberg

Psykoterapeutti, Sosiaalialan koulutus, Integratiivinen
Salo, Keskusta
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Nuoret 13-17v
Terapian kesto
Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Olen integratiivinen psykoterapeutti, . Vastaanottoni sijaitsee Salon keskustassa Työotteeni on integratiivinen eli käytän perustellusti ja suunnitellusti eri terapiamenetelmiä asiakkaan yksilöllisen tilanteen, tarpeiden ja hoitotavoitteiden mukaisesti.
Psykoterapiasuuntaus
  • Integratiivinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (nuoret) Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset)

Lisäkoulutukset

EMDR

Millainen terapeutti olen

Terapiatyössä pidän tärkeänä luottamuksellisen ja turvallisen yhteistyösuhteen luomista. Työskentelyni lähtökohtana on aktiivinen ja asiakasta kunnioittava lähestymistapa. Toimintatapaani kuuluu työskentelyn sujumisen arviointi mm. säännöllisesti palautetta pyytämällä. Työskentelen pääasiassa nuorten ja aikuisten kanssa. Hoidon kohteena voivat olla mm. ahdistus, mielialaongelmat, pakko-oireet, elämänkriisit, traumat, tai persoonallisuushäiriöihin kuuluva problematiikka.

Mitä istunnoillani tehdään

Käytän työskentelyssäni mm. kognitiivisia, skeematerapeuttisia, dialektista käyttäytymisterapian ja traumapsykoterapeuttisia menetelmiä. Terapian työtavat, tavoitteet ja kesto sovitaan sekä suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa hänen yksilöllisen tilanteensa mukaisesti. Psykoterapeuttisen työskentelyn tavoitteena on asiakkaan psyykkisen hyvinvoinnin lisääntyminen, oireiden väheneminen, poistuminen tai uudenlaisen suhtautumisen kehittyminen niihin/ tilanteeseen sopeutuminen ja toimintakyvyn säilyminen/lisääntyminen

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Fobiaan/kammoon Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Persoonallisuushäiriöön Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Lisäkoulutuksia:
Vakavan traumatisoitumisen ja dissosiaatiohäiriöiden arviointi: Kouluttaja Suzette Boon 25-26.4.2018
Joustava mieli, Köydenvedosta kuskin paikalle, ahdistuksen hoito-ohjelma: Arto Pietikäinen. 10/2018
Syventävä koulutus vakavasti traumatisoituneiden kanssa työskenteleville psykoterapeuteille: Kouluttaja Anne Suokas: Traumaterapiakeskus 26.1-30.11.2018
EMDR I ja II- tasot

Asiakaskuntani

Työskentelen pääasiassa nuorten ja aikuisten kanssa.

Tutustumiskäynnin hinta

95,00

Vakiokäynnin hinta

95,00

Lisätiedot hinnoittelusta