Etusivu / Löydä apua / Mari Korpela

Mari Korpela

Koulutuksessa Psykologi, Kognitiivinen
Helsinki, Kamppi
Englanti Suomi
Asiakasryhmät
Perheet Parit Nuoret 13-17v Ikäihmiset yli 67v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.
Tämä terapeutti tarjoaa koulutusterapiaa. Lue lisää.
Olen terapeuttina läsnäoleva, aktiivinen ja sensitiivinen. Minulla on erityisosaamista seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Olen työskennellyt myös mm. ahdistuksen, masennuksen, paniikin, uupumuksen ja elämänkriisien parissa. Työskentelen Fredrikinkadulla ja etävälitteisesti.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivinen
Millainen terapeutti olen

Terapeuttisessa työskentelyssä minulle ominaista on luontainen läsnäolo, herkkyys asiakkaan kulloisellekin olotilalle sekä helppous olla oma itseni asiakkaan seurassa. Pyrin luomaan vastaanotostani paikan, jossa kaikenlaiset aiemmin lausumattomat ajatukset, pelot, haaveet ja toiveet saavat tilan yhteiselle ihmettelylle ja turvalliselle tutkimiselle. Olen psykologina aktiivinen ja rohkaisen pohtimaan kanssani erilaisia näkökulmia. Tarvittaessa pysähdymme rauhassa prosessin herättämien tunteiden äärelle. Olen saanut palautetta, että olen helposti lähestyttävä, hyväksyvä ja empaattinen ja että minulle on turvallista kertoa kipeistäkin asioista. Kaiken työskentelyni taustalla vaikuttavat sensitiivisyyden, inklusiivisuuden ja normitietoisuuden periaatteet. Pyrin luomaan turvallisuuden tunnetta muun muassa avoimella kommunikaatiolla, omien oletuksieni aktiivisella kyseenalaistamisella sekä antamalla tilaa asiakkaan palautteelle ja toiveille työskentelymme suhteen.

Mitä istunnoillani tehdään

Ensimmäisellä tapaamisella tutustumme, jotta saat käsityksen siitä, voisinko olla sinulle sopiva terapeutti. Prosessin alussa keskitymme hahmottelemaan yhdessä terapian tavoitteita, joiden lähtökohtana ovat kunkin asiakkaan omat toiveet ja tarpeet. Työskentelyvaihe muotoutuu jokaisen kanssa yksilölliseksi kokonaisuudeksi. Vastaanotollani tyypillisiä työskentelyn kohteita ovat esimerkiksi omana ajattelun havainnointi ja haitallisten ajatusten työstäminen, itsemyötätunnon lisääminen sekä henkilökohtaisten rajojen hahmottelu ja vahvistaminen. Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden kysymyksissä työskentelyn aiheina ovat usein oman identiteetin pohdinta, vähemmistöstressin käsittely, sosiaaliset suhteet tai kehodysforian kysymykset. Saatamme käyttää monentyyppisiä kirjallisia, toiminnallisia tai mielikuviin liittyviä harjoitteita vastaanotolla tai käyntien välissä. Voimme myös suunnitella ja seurata konkreettisten apukeinojen tai toimintatapojen kokeilemista omassa arjessa.

Tarjoan apua
Univaikeuksiin Seksuaalisiin ongelmiin Pakko-oireisiin Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Elämäntapamuutokseen Työuupumukseen Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Menneisyyteni käsittelyyn Vihanpurkauksien hallitsemiseen Fobiaan/kammoon Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Erityiskohderyhmät
Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuus
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Psykologina olen tehnyt töitä kaikenikäisten parissa pikkulapsista eläkeikäisiin. Olen työskennellyt terveyskeskuksessa, päiväkodissa, esikoulussa ja peruskoulussa sekä nuorisopsykiatrian poliklinikalla. Parhaillaan työskentelen Terapiatalo Quussa sekä perheneuvolassa.

Olen Suomen Psykologiliiton seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden työryhmän jäsen nyt neljättä vuotta. Olen tehnyt seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden teemojen parissa vaikuttamistyötä sekä kouluttautunut aiheesta. Koulumaailmassa työskennellessäni suunnittelin ja toteutin moninaisuusluentoja ja -työpajoja yläkouluikäisille ja pidin normitietoisuutta ja moninaisuuden teemoja aktiivisesti esillä omissa kouluissani. Vapaa-ajallani käyn queer-tapahtumissa, ja lisäksi taide ja kulttuuri ovat lähellä sydäntäni sekä tekijänä että kokijana. Hyödynnän mielelläni luovia menetelmiä myös vastaanotollani.

Asiakaskuntani

Työskentelen aikuisten sekä yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa kaikenlaisten kysymysten ja elämänkriisien parissa. Erityinen osaamisalueeni ja kiinnostuksen kohteeni ovat seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden kysymykset.
Työskentelen Terapiatalo Quussa tehden transsensitiivistä lyhytterapiaa, johon sinun on mahdollista saada maksusitoumus mm. HUS:in sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan asiakkaana. Lisätietoa: https://www.terapiataloquu.fi/transsensitiivinen-lyhytterapia/
Koulutuspsykoterapiapaikat toistaiseksi täynnä.

Lisätiedot

Palautteita asiakkailtani:
"Mari on iloinen, lempeä ja ymmärtäväinen ja terapiaan on aina huojentava tulla. Koin että sain juuri minulle sopivan terapeutin. Oli fiilikseni minkälainen tahansa koen, että pystyn siitä hänen kanssaan keskustelemaan."
"Mari on kommunikoiva ja keskusteleva terapeutti, jonka kanssa työskentely tuntuu yhteistyöltä. Koin, että hän pyrkii aktiivisesti luomaan turvallista tilaa ja onnistuu siinä. Hän oli todella hyvä terapeutti minulle."

Tutustumiskäynnin hinta

70,00

Vakiokäynnin hinta

90,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Koulutuspsykoterapia 85€ / 45 min.