Etusivu / Löydä apua / Maippi Huuskonen

Maippi Huuskonen

Psykoterapeutti, Kasvatustieteen maisteri, Perheterapia
Turku, keskusta
Suomi
Asiakasryhmät
Ryhmät Perheet Parit Lapset alle 13v Nuoret 13-17v Ikäihmiset yli 67v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja Viikonloppuaikoja
HUOM! Kelan terapiana vain perheterapiaa! Etsitkö asioita kokonaisvaltaisesti tarkastelevaa ja kehon tuntemuksia huomioivaa psykoterapeuttia? Kaipaatko tukea vanhemmuuteen? Luokseni voit tulla yksin, puolisosi tai lapsesi kanssa tai koko perheenä.
Psykoterapiasuuntaus
  • Perheterapia
  • Kriisi- ja trauma
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Kehopsykoterapeuttinen koulutus

Millainen terapeutti olen

Terapeuttina olen kuunteleva, keskusteleva ja aktiivinen.
Kokonaisvaltaisessa työskentelytavassani havainnoinnin, kuuntelun, keskustelun ja kysymisen avulla ylläpidetään vuorovaikutusta välillämme.
Työkokemukseni erityisopettajana ja lastensuojelussa ovat vahvistaneet työskentelytapaani niin, että lapsen huomioiminen erilaisissa perheen kriisitilanteissa on aina läsnä.
Parien ja perheiden kanssa työskennellessä huolehdin, että kaikki tulevat kuulluksi ja huomioiduksi.
Uusperheneuvojakoulutus ja -kokemukseni mahdollistaa työskentelyn uusparien ja -perheiden sekä tuki -ja sijaisperheinä toimivien kanssa.
Työskentelen myös toisen terapeutin kanssa työparina. Esimerkiksi parit hyötyvät ero-, riita-, ja kriisitilanteissa nais-miestyöparin eri näkökulmien peilaamisesta.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapiatapaamisissa edetään asiakkaan tavoitteiden mukaisesti. Tapaamisissa etsitään yhdessä keinoja ja uusia toimintatapoja elämänlaadun parantamiseksi ja ymmärryksen lisäämiseksi asiakkaan omien oivallusten kautta.
Parien ja perheiden kanssa työskennellessä pidän tärkeänä sitä, että kaikki tulevat kuulluksi ja huomioiduksi.

Ohjaan asiakasta tunnistamaan kehollisia kokemuksiaan. Käytän tapaamisissa psykofyysisiä harjoituksia. Näiden harjoitusten avulla autan asiakasta havainnoimaan ja sanoittamaan kokemuksiaan sekä säätelemään negatiivisia tunteitaan.
Kokonaisvaltaisessa työotteessani soveltamani lähestymistavat ovat toisiaan täydentäviä, eivätkä nouse terapeutin ja asiakkaan vuorovaikutusta tärkeämmiksi.
Kokonaisvaltainen työotteeni tarkoittaa minulle sitä, että vuorovaikutus on aina tärkeimmässä roolissa.
Yhteinen työskentelymme mahdollistaa kokonaisvaltaisen aidon kohtaamisen.

Tarjoan apua
Fyysisen sairauden käsittelemiseen Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Vaikeaan elämäntilanteeseen Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisiin ongelmiin Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Erityiskohderyhmät
Lastensuojelun asiakkaat Adoptio & sijoitus
Tutustumiskäynnin hinta

119,00

Vakiokäynnin hinta

130,00

Lisätiedot hinnoittelusta