Etusivu / Löydä apua / Leena Kumpulainen-Södervik

Leena Kumpulainen-Södervik

Psykoterapeutti, Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Ratkaisukeskeinen
Kokkola, keskustassa
Suomi
Asiakasryhmät
Ikäihmiset yli 67v Nuoret 13-17v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Psykoterapeutin ja kuvataideterapeutin palveluja Kelan kuntoutuspsykoterapiana. Itse maksavat asiakkaat ovat tervetulleita elämänkulkuun liittyvien asiakokonaisuuksen työstämisessä, äkillisissä elämänkriiseissä sekä elämäntapaohjaukseen. Lyhytterapiaa kertakuontoisesta tapaamisesta 2-20 kertaan.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ratkaisukeskeinen
  • Kuvataideterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Mindfulness Taideterapia Kriisit ja traumat EMDR Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) Skeematerapia

Millainen terapeutti olen

Minulla on lähes 40 vuoden työkokemus eri ikäisen ihmisten kanssa työskentelystä terveydenhuollossa sekä somaattisella kuin myös psykiatrisessa avovastaanottotyössä,kuvataideterapeuttina ja psykoterapeuttina. Asiakkaan omien tavotteiden mukainen työote ja perustana ajatus jatkuvasta elämänikäisen oppimisen, uusien taitojen omaksumisen tuomista mahdollisuuksista jokaisen ihmisen elämässä. Terapiamenetelmät soveltuvat psykoterapian/ kuvataideterapian lisäksi elämänkriisien ja elämäntapa- ja työnohjaukselliseen valmennukseen sekä lyhytterapiaan.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapiakäynnit ovat kestoltaan 45min/ 2 x 45min.
Terapiasuhteen aluksi tehdään hoitosopimus, silloin kun käyntejä on enemmän kuin yksi käynti. Terapiasuhde etenee asiakkaan oman tavoitteen suuntaisesti ja vaikuttavuutta arvioidaan terapiasuhteen aikana ja sen päättyessä.

Terapiaprosessi etenee asiakaan asettamien tavotteiden suuntaisesti ja suuntaa tarkennetaan tarvittaessa.

Tarjoan apua
Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Itsetuhoisiin ajatuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Menneisyyteni käsittelyyn Vihanpurkauksien hallitsemiseen Fobiaan/kammoon Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen erityistason psykoterapeutti ja kuvataidepsykoterapeutti. Olen suorittanut EMDR 1-2 tason ja trauma/kriisityön opintoja.Myös NLP osaamista löytyy ja olen pätevöitynyt mindfullnesohjaaja Olen pätevöitynyt kognitiivisen lyhytterapian CAT-menetelmään ja kognitiivisen lyhytterapian intergatiiviseen menetelmään.

Tutustumiskäynnin hinta

50,00

Vakiokäynnin hinta

97,00

Lisätiedot hinnoittelusta