Etusivu / Löydä apua / Leena Heiskanen

Leena Heiskanen

Psykoterapeutti, Muu, Pariterapia
Helsinki, Laakso
Suomi
Asiakasryhmät
Perheet Parit Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Viikonloppuaikoja
Viitekehykseni on Tunnekeskeinen pariterapia, Emotionally Focused Therapy for Couples, EFT sekä psykodynaaminen pariterapia. Terapiassa ymmärrys itseä, toista ja suhteessa tapahtuvaa kohtaan lisääntyy, tämä luo luottamusta, turvallisuutta, läheisyyttä, avoimuutta ja hyvinvointia suhteeseen.
Psykoterapiasuuntaus
  • Pariterapia
  • Perheterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Kiintymyssuhteen tukeminen Kriisit ja traumat

Millainen terapeutti olen

Olen psykoterapeutti, paripsykoterapeutti ja erityistason perheterapeutti ( VALVIRA). Tarjoan pariterapiaa ja perheterapiaa ( KELA pätevyys). Yksilöterapiaa tarjoan itse maksaville asiakkaille (ei Kela).
Olen avoin, kuunteleva, rauhallinen ja turvallinen, asiakasta ja hänen kokemustaan arvostava ja kunnioittava. Pariterapiassa työskentelen parin välisen suhteen ja vuorovaikutuksen kanssa ja perheterapiassa perheen vuorovaikutussuhteiden ja dynamiikan kanssa. Tavoitteena terapiakäynneillä on yhteisen keskustelun kautta löytää uutta ymmärrystä, uusia näkemyksiä ja toimintatapoja muutoksen saavuttamiseksi. Dialogi lisää itsetuntemusta, toisen tuntemista ja ymmärrystä siitä mitä suhteessa tapahtuu. Terapiakäynnit voivat olla lyhyt- tai pitkäkestoisia asiakkaan tarpeen mukaan. Elämän kriiseissä lyhyemmätkin hoitojakson riittävät.
Pari-tai perheterapeuttiseen työskentelyyn asiakas voi tulla itsemaksavana tai Kelan kuntoutusterapia-asiakkaana ja yksilöterapiaan itse maksavana asiakkaana.

Mitä istunnoillani tehdään

Pariterapiassa puolisoilla on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti ja tasapuolisesti omista kokemuksistaan. Terapeuttina mahdollistan tilan kummallekin. Pariterapia antaa puolisoille mahdollisuuden omien kokemusten ja toimintatapojen tarkasteluun. Yhteisen keskustelun kautta luodaan ymmärrystä osapuolten välille. Pariterapiassa tarkastelen parisuhteen historiaa, kummankin taustoja omine suhdekokemuksineen, mahdollisia traumoja, jotka heijastuvat suhteessa itseen, puolisoon ja lapsiin. Pariterapiassa työstetään kummankin odotuksia, toiveita ja pelkoja, jotka tulevat kohdattavaksi parisuhteessa. Käytän toisinaan sukupuuta, elämänjanaa, visuaalisia ja luovia työskentelytapoja elämäntapahtumien ja kokemusten työstämisessä. Työskentelyni painottuu havainnoivaan, kuuntelevaan, sanoittavaan ja asiakkaan kokemusta jäsentävään työskentelyyn.
Luottamuksellinen, avoin ja hyväksyvä ilmapiiri on hoidollisen työni perusta.

Tarjoan apua
Vihanpurkauksien hallitsemiseen Paniikkikohtauksiin Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Univaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Työuupumukseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Vaikeaan elämäntilanteeseen Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisiin ongelmiin Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Minulla on pitkä työkokemus parien ja perheiden kanssa työskentelystä perheneuvolassa. Lisäksi toimin yksityisenä ammatinharjoittajana pari-ja perheterapeuttina.
Osaamistani on pari- ja perheterapian lisäksi eroauttaminen, perheasiansovittelu yhteistyövanhemmuuden tukemiseksi ja uusperheiden kanssa työskentely.
Sosiaalityöntekijän tutkinnon lisäksi minulla on 3-vuotinen Erityistason perheterapiakoulutus, 1-vuotinen pariterapian täydennyskoulutus perheterapeuteille, Tunnekeskeinen pariterapiakoulutus, EFT, perus-ja syventävät opinnot, 2-vuotinen, Psykodynaaminen pariterapiakoulutus, 2 -vuotinen. Lisäksi minulla on 2-vuotinen koulutus Psyykkisestä traumatisoitumisesta, lisäksi Kiintymyssuhteiden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen liittyvää koulutusta laajalti mm. VMCI-koulutusta, Mim-vuorovaikutuskoulutusta, Theraplay-koulutusta,. LIsäksi 1-vuotinen perheasiansovitteluun liittyvä koulutus, Vertti-ryhmäohjaaja koulutus, Vanhemman neuvo-ryhmäohjaaja koulutus.

Asiakaskuntani

Tarjoan paripsykoterapiaa, perheterapiaa ja psykoterapeuttista keskusteluapua yksilöille, pareille ja perheille parisuhteeseen, perheeseen ja vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Erityisen mielelläni ja pääasiassa työskentelen pariterapiaa hakevien asiakkaiden kanssa. Tapaan pareja erilaisissa parisuhdeongelmissa ( vuorovaikutuksen ja kommunikaation pulmat, seksuaalisuus, läheisyys ) sekä parisuhteen kehityksellisissä haasteissa. Myös eroon liittyvissä pohdinnoissa, olen käytettävissä (eroauttaminen). Pariterapiaan voi hakeutua myös yksin pohtimaan parisuhdettaan.
Myös asiakasperheet akuutissa kriisissään (kuten sairaudet tai menetykset) voivat hakeutua vastaanotolleni perheterapiaan. Minulle voi tulla myös yksilökäynneille psykoterapeuttisiin keskusteluihin.
Työskentelen myös uusperheiden kanssa.

Lisätiedot

Yhteydenotot puhelimitse tai tekstiviestinä, viestinä vastaajaan tai sähköpostitse. Yhteydenotot puhelinnumeroon 045 869 6767.

Tutustumiskäynnin hinta

160,00

Vakiokäynnin hinta

160,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Pariterapiakäynti 90 minuuttia 160 euroa, perheterapiakäynti 90 min, 160 euroa, yksilöterapiakäynti 60 min 120 euroa. Peruutukset viimeistään vuorokausi aiemmin, muussa tapauksessa laskutetaan käynnistä. Asiakkaan akuutissa sairastumistapauksessa voidaan sopia uusi korvaava aika.