Etusivu / Löydä apua / Kai Silfver

Kai Silfver

Psykoterapeutti, Sairaanhoitaja, Perheterapia
Turku,
Ruotsi Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Parit Perheet
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja
Olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja Perheterapeutti. Olen työskennellyt pitkään riippuvuuspsykiatrian sekä akuuttipsykiatrian erikoissairaanhoidon yksiköissä. Terapiavastaanottoa olen pitänyt vuodesta 2015 lähtien.
Psykoterapiasuuntaus
  • Perheterapia
Millainen terapeutti olen

Pyrin tunnistamaan erilaisten asiakkaiden erilaisia tarpeita mahdollisimman realistisessa ja aidossa yhteistyösuhteessa. Yleensä keskitytään tähän hetkeen, joskus tulevaisuuteen ja joskus pohditaan myös menneitä aikoja ja kokemuksia. Kokonaispyrkimyksenä terapiassa on rakentaa uudenlaisia ajatusrakennelmia, jotka parhaassa tapauksessa johtavat myös uudenlaisiin ratkaisuihin ja sitä kautta helpotukseen.
Terapiasuuntautumiseltani olen perheterapeutti, joten Kelan tukemaa yksilöpsykoterapiaa minulla ei ole mahdollisuutta toteuttaa.

Mitä istunnoillani tehdään

Toivon voivani rakentaa istunnoilla sellaisen luottamuksen, että mistä vaan uskaltaa puhua. Keskustelu voi olla rankkaa ja raadollistakin pohdintaa elämän suurista kysymyksistä, tai joskus niiden hyvien asioiden parempaa huomioimista. Terapia on vuorovaikutusprosessi joka tukee itsehavainnointia, uusien ajatusten tunnistamista ja uusien tunnekokemusten löytämistä. Terapian tarkoitus on lisätä rohkeutta toteuttaa muutosta ja löytää uusia toimintatapoja. Terapia on myös tukemista vaikeissa elämäntilanteissa, sekä toivon ja myönteisten odotusten ylläpitämistä. Terapia valaa toivottavasti myös uskoa siihen, että pystyy itse vaikuttamaan vaikeisiinkin ilmiöihin omia voimavaroja käyttäen. Terapiassa raivataan tilaa uusille ajatuksille, joka luo mahdollisuutta päästä eteenpäin. Terapia voi olla myös itsetuntoa ja itsemyötätuntoa vahvistavaa.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Pahaan oloon Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Menneisyyteni käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Alkoholin ja muiden päihteiden aiheuttamat ongelmat tai huolet niihin liittyen. Peliriippuvuus. Muut toiminnalliset riippuvuudet. Masentuneisuus, ahdistuneisuus, uupumusoireet. Ihmissuhteiden moninaiset hankaluudet. Ongelmat pari- ja perhesuhteissa tai muissa yhteistyösuhteissa. Elämänkriisien ja traumojen käsittely. Vaikeiden somaattisten sairauksien kanssa eläminen. Elämänstrategiat ja selviytymiskeinot.

Asiakaskuntani

Yleensä asiakkaani käyvät terapiassa yksin tai yhdessä puolison tai muun perheenjäsenen kanssa. Pääasiassa olen hoitanut aikuisia.
Joskus muutama käynti on tarpeeksi ja joskus asioita haluaa työstää pidempäänkin, molemmat mahdollisuudet käytössä asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan.

Lisätiedot

Jos alkoholinkäyttö tai pelaaminen askarruttaa sinua tai läheisiäsi, voit addiktumklinikka.fi sivustolta varata minulle myös puhelinajan ilmaiseen infokeskusteluun.

Tutustumiskäynnin hinta

95,00

Vakiokäynnin hinta

95,00

Lisätiedot hinnoittelusta