Etusivu / Löydä apua / J-P (Juha-Pekka) Salonen

J-P (Juha-Pekka) Salonen

Kouluttajapsykoterapeutti, Sosionomi, Pariterapia
Järvenpää, Keskusta
Helsinki, Pasila
Etävastaanotto,
Englanti Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Nuoret 13-17v Parit Perheet
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja Ilta-aikoja

Terapeutti ei ota vastaan asiakkaita ajalla 5.7.-31.7.
Olen kouluttajapsykoterapeutti sekä pari- ja perheterapeutti. Toimitilani sijaitsevat Helsingissä Pasilassa ja Järvenpäässä. Tapaamiset voi toteuttaa etäyhteydellä, myös ajanvarauksesta löytyvät. Psychotherapy also in English.
Psykoterapiasuuntaus
  • Pariterapia
  • Perheterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Kriisit ja traumat Kiintymyssuhteen tukeminen Kehopsykoterapeuttinen koulutus

Millainen terapeutti olen

Olen dialoginen ja voimavarakeskeinen terapeutti. Työskentelen yksittäisten ihmisten, parien ja koko perheiden kanssa. Tapaamisiini on voinut ottaa mukaan puolison, lapsia, perheenjäseniä nykyisestä tai lapsuuden perheestä. Haasteina terapiaan hakeutuneilla ihmisillä ovat voineet olla esimerkiksi vuorovaikutusongelmat, ero tai erouhka, seksuaalisuus, uskottomuus, perheväkivalta tai lähisuhdeväkivalta, mielenterveysongelmat, masennus, uusperhe haasteet, muutokset tai kriisit perhesuhteissa, päihdeongelmat, riippuvuudet, erilaiset somaattiset sairaudet tai oman henkilöhistorian haasteet.

Mitä istunnoillani tehdään

Tavoitteena tapaamisillani on yhteisen keskustelun kautta löytää uutta ymmärrystä, uusia näkemyksiä ja toimintatapoja muutoksen saavuttamiseksi asiakkaan tilanteeseen. Tärkeänä asiana tapaamisillani on ollut itsen tai toisen tuntemisen ja ymmäryksen lisääntyminen suhteessa itseen ja toiseen. Yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelemme tavoitteet tapaamisille. Tapaamisia voi olla tarvittaessa pari kertaa viikossa tai harvemmin, joskus tapaaminen kerran kuukaudessa voi olla riittävää. Vastaanotollani voidaan käyttää keskustelun tukena esim. sukupuutyöskentelyä, elämänjanaa, visuaalisia ja luovia menetelmiä elämän tapahtumien ja kokemuksien työstämiseen.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Seksuaalisiin ongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin
Erityiskohderyhmät
Monikulttuurisuus/maahanmuuttajat Lastensuojelun asiakkaat Adoptio & sijoitus
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Työkokemusta minulla on vuodesta vuodesta 1997 lähtien. Olen työskennellyt Järvenpään perheneuvolassa, Järvenpään sekä Nurmijärven perheasiain neuvottelukeskuksissa, väkivaltatyössä Espoon sekä Keravan Lyömättömissä linjoissa sekä lastensuojelussa. Lisäksi olen työskennellyt työnohjaajana mm. lastensuojelussa, perhetyössä, kouluissa ja päivähoidossa.

Asiakaskuntani

Työskentelen yksittäisten ihmisten, parien ja koko perheiden kanssa. Tapaamisiin voi ottaa mukaan puolison, lapsia, perheenjäseniä nykyisestä tai lapsuuden perheestä. Haasteina terapiaan hakeutuneilla ihmisillä ovat voineet olla esimerkiksi vuorovaikutusongelmat, ero tai erouhka, seksuaalisuus, uskottomuus, perheväkivalta tai lähisuhdeväkivalta, mielenterveysongelmat, masennus, uusperhe haasteet, muutokset tai kriisit perhesuhteissa, päihdeongelmat, riippuvuudet, erilaiset somaattiset sairaudet tai oman henkilöhistorian haasteet.

Lisätiedot

Teen Kelan Kuntoutuspsykoterapiaa 16-67 -vuotiaille terapiamuotona paripsykoterapia, perheterapia ja vanhempainohjaus. Paripsykoterapiaa tai perheterapiaa on mahdollista saada toisen terapeutin tekemän yksilöterapian rinnalla.
Tukea psykoterapiaan voivat myöntää myös eri perustein esimerkiksi HUS, vakuutusyhtiöt tai Melan Välitä viljelijästä -projekti

Tutustumiskäynnin hinta

90,00

Vakiokäynnin hinta

90,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Yksilöpsykoterapia / tutustumiskäynti (45 min) 90€, Yksilöpsykoterapia (60 min) 105€, Parisuhdeterapia ja perheterapia (90 min) 150€.
Individual therapy (45 min) 90€, individual therapy (60 min) 105€, couples therapy and familytherapy (90 min) 150€.

Summary in English | Sammanfattning på svenska

I am a psychotherapist, couple therapist, and a family therapist. As a psychotherapist I work mostly with couples but also with families and individuals. I have qualifications for psychotherapy by Kela. I have a reception in Järvenpää.  It is also possible to have the therapy sessions online or by phone. I have worked in the family guidance for the city of Järvenpää and the family counceling of the Parish of Järvenpää and Nurmijärvi. I have also worked in the domestic violence area in Lyömätön Linja of Espoo and Kerava.
My influences as a therapist come from  different therapy orientations such as family therapy, dialogical and collaborative therapy, trauma therapy, narrative therapy and solution focused therapy. 
You can come to therapy by yourself, with your partner or with the members of your family.