Etusivu / Löydä apua / J-P (Juha-Pekka) Salonen

J-P (Juha-Pekka) Salonen

Psykoterapeutti, Sosionomi, Pariterapia
Helsinki, Töölö
Etävastaanotto,
Järvenpää, Keskusta
Englanti Suomi
Asiakasryhmät
Perheet Parit Nuoret 13-17v Ikäihmiset yli 67v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Olen psykoterapeutti sekä pari- ja perheterapeutti. Toimitilani sijaitsevat Helsingissä ja Järvenpäässä, tapaamisia voi toteuttaa myös etäyhteydellä. Olen työskennellyt sosiaali- ja terveysalalla eri tehtävissä vuodesta 1997 lähtien. Terapia on myös mahdollista toteuttaa englanniksi.
Psykoterapiasuuntaus
  • Pariterapia
  • Perheterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (perheet)

Lisäkoulutukset

Kiintymyssuhteen tukeminen Kriisit ja traumat Kehopsykoterapeuttinen koulutus

Millainen terapeutti olen

Olen dialoginen ja voimavarakeskeinen terapeutti. Työskentelen yksittäisten ihmisten, parien ja koko perheiden kanssa. Tapaamisiini on voinut ottaa mukaan puolison, lapsia, perheenjäseniä nykyisestä tai lapsuuden perheestä. Haasteina terapiaan hakeutuneilla ihmisillä ovat voineet olla esimerkiksi vuorovaikutusongelmat, ero tai erouhka, seksuaalisuus, uskottomuus, perheväkivalta tai lähisuhdeväkivalta, mielenterveysongelmat, masennus, uusperhe haasteet, muutokset tai kriisit perhesuhteissa, päihdeongelmat, riippuvuudet, erilaiset somaattiset sairaudet tai oman henkilöhistorian haasteet.

Mitä istunnoillani tehdään

Tavoitteena tapaamisillani on yhteisen keskustelun kautta löytää uutta ymmärrystä, uusia näkemyksiä ja toimintatapoja muutoksen saavuttamiseksi asiakkaan tilanteeseen. Tärkeänä asiana tapaamisillani on ollut itsen tai toisen tuntemisen ja ymmäryksen lisääntyminen suhteessa itseen ja toiseen. Yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelemme tavoitteet tapaamisille. Tapaamisia voi olla tarvittaessa pari kertaa viikossa tai harvemmin, joskus tapaaminen kerran kuukaudessa voi olla riittävää. Vastaanotollani voidaan käyttää keskustelun tukena esim. sukupuutyöskentelyä, elämänjanaa, visuaalisia ja luovia menetelmiä elämän tapahtumien ja kokemuksien työstämiseen.

Tarjoan apua
Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Fyysisen sairauden käsittelemiseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisiin ongelmiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Erityiskohderyhmät
Monikulttuurisuus/maahanmuuttajat Lastensuojelun asiakkaat Adoptio & sijoitus
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Työkokemusta minulla on vuodesta vuodesta 1997 lähtien. Olen työskennellyt Järvenpään perheneuvolassa, Järvenpään sekä Nurmijärven perheasiain neuvottelukeskuksissa, väkivaltatyössä Espoon sekä Keravan Lyömättömissä linjoissa sekä lastensuojelussa. Lisäksi olen työskennellyt työnohjaajana mm. lastensuojelussa, perhetyössä, kouluissa ja päivähoidossa.

Asiakaskuntani

Työskentelen yksittäisten ihmisten, parien ja koko perheiden kanssa. Tapaamisiin voi ottaa mukaan puolison, lapsia, perheenjäseniä nykyisestä tai lapsuuden perheestä. Haasteina terapiaan hakeutuneilla ihmisillä ovat voineet olla esimerkiksi vuorovaikutusongelmat, ero tai erouhka, seksuaalisuus, uskottomuus, perheväkivalta tai lähisuhdeväkivalta, mielenterveysongelmat, masennus, uusperhe haasteet, muutokset tai kriisit perhesuhteissa, päihdeongelmat, riippuvuudet, erilaiset somaattiset sairaudet tai oman henkilöhistorian haasteet.

Lisätiedot

Teen Kelan Kuntoutuspsykoterapiaa 16-67 -vuotiaille terapiamuotona paripsykoterapia, perheterapia ja vanhempainohjaus. Paripsykoterapiaa tai perheterapiaa on mahdollista saada muun terapeutin tekemän yksilöterapian rinnalla.
Olen myös Kelan Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja perheterapiaan Eteläisen sekä Keskisen vakuutuspiirin alueelle.
Tukea psykoterapiaan voivat myöntää myös eri perustein esimerkiksi HUS, vakuutusyhtiöt tai Melan Välitä viljelijästä -projekti

Tutustumiskäynnin hinta

85,00

Vakiokäynnin hinta

85,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Yksilöpsykoterapia / tutustumiskäynti (45 min) 85€, Yksilöpsykoterapia (60 min) 100€, Parisuhdeterapia ja perheterapia (90 min) 140€

Summary in English | Sammanfattning på svenska

I am a psychotherapist, couple therapist, and a family therapist. As a psychotherapist I work mostly with couples but also with families and individuals. I have qualifications for psychotherapy by Kela. I have a reception in Järvenpää.  It is also possible to have the therapy sessions online or by phone. I have worked in the family guidance for the city of Järvenpää and the family counceling of the Parish of Järvenpää and Nurmijärvi. I have also worked in the domestic violence area in Lyömätön Linja of Espoo and Kerava.
My influences as a therapist come from  different therapy orientations such as family therapy, dialogical and collaborative therapy, trauma therapy, narrative therapy and solution focused therapy. 
You can come to therapy by yourself, with your partner or with the members of your family.