Etusivu / Löydä apua / Johanna Tiitta

Johanna Tiitta

Psykoterapeutti, Kätilö, Pariterapia
Turku,
Etäyhteyksin koko Suomi,
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Nuoret 13-17v Parit Perheet Ryhmät
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja Ilta-aikoja
Haluan terapeuttina olla turvallinen, läsnäoleva ja luottamuksen arvoinen. Työotteeni on aktiivinen, yhdessä tutkiva ja uusia näkökulmia etsivä. Toivon asiakkaani kokevan tulevansa kohdatuksi ja nähdyksi sellaisina kuin ovat.
Psykoterapiasuuntaus
  • Pariterapia
  • Perheterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Hypnoosi Kiintymyssuhteen tukeminen

Millainen terapeutti olen

Olen terapeuttina kannatteleva rinnalla kulkija, aktiivinen mutta myös tilaa antava. Työskentelyotteessani keskeistä on myötätuntoinen, kunnioittava asenne, jossa asetun tasa-arvoiseen yhteistyösuhteeseen asiakkaani kanssa. Olen läsnäoleva, kuunteleva ja kiinnostunut ammattilainen, joka tukee asiakkaan omaa toimijuuden tuntoa, auttaen ja tukien hänen omissa ratkaisuissa.

Mitä istunnoillani tehdään

Istunnoillani käydään tutkivaa, voimavarakeskeistä ja dialogista keskustelua, jossa tavoitteena on löytää tilaa ja näkökulmia koettuihin vaikeuksiin sekä oivaltavaa ymmärrystä tai helpotusta elämään. Joskus ongelmat eivät ole suoraan ratkaistavissa, mutta toisenlainen suhde niihin auttaa pääsemään eteenpäin elämässä. Voimme käyttää narratiivisia tai kuvallisia menetelmiä apuna. Toisinaan annan konkreettisia työkaluja asiakkaiden niin toivoessa. Käytän istunnoillani myös joskus rentoutus- ja hengitystekniikoita jos saan siihen asiakkailtani luvan.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Fobiaan/kammoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Seksuaalisiin ongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin
Erityiskohderyhmät
Raskaus & synnytys
Tutustumiskäynnin hinta

90,00

Vakiokäynnin hinta

90,00

Lisätiedot hinnoittelusta