Etusivu / Löydä apua / Jenni Huhtala

Jenni Huhtala

Psykoterapeutti, Sosionomi, Perheterapia
Videovastaanotto, koko Suomi
Helsinki, Töölö
Englanti Suomi
Asiakasryhmät
Perheet Parit Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Olen erityistason perhepsykoterapeutti, pari- ja seksuaaliterapeutti. EMDR. Myös etävastaanotot. I'm a psychotherapist specialized in family-, couple- and sexual therapy. Also video meetings. Kela-oikeudet perheterapiaan (ei yksilöterapiaan).
Psykoterapiasuuntaus
  • Perheterapia
  • Pariterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Skeematerapia Seksuaaliterapeuttinen osaaminen EMDR

Millainen terapeutti olen

Työotteeni on aktiivinen, empaattinen ja dynaaminen. Kaikki osapuolet tulevat tasaveroisesti kuulluksi ja myötätuntoisesti kohdatuiksi. Työskentelytapani on aktiivinen keskustelu ja pidän dynaamisesta työskentelystä, jossa asetetaan tavoitteet ja edetään niitä kohti. Toisinaan prosessi on nopeampi, toisinaan hitaampi ja pohdiskelevampi, riippuen asiakkaan tarpeista. Olen ihmisenä suorapuheinen ja huumorintajuinen ja se näkyy työskentelyssäni.

As a therapist I'm active, empathic and dynamic. All participants become equally listened and met with empathy. My working method is active conversation and I like dynamic processes. Sometimes proceeding is faster, sometimes slower, more lingering and pondering, depending on the client's needs. I'm outspoken person with a sense of humor and that can be also seen in my therapy.

Mitä istunnoillani tehdään

Vastaanotolleni voit tulla joko yksin tai kumppanin/perheenjäsenen kanssa. Alkuun kartoitan ongelmaa, sitten asetamme yhdessä tavoitteet työskentelylle ja lähdemme ratkomaan niitä erilaisin menetelmin. Viitekehyksinä käytän em. lisäksi mm. kiintymysssuhdeteoriaan perustuvaa tunnekeskeistä pariterapiaa ja skeematerapiaa (tunnelukot), joihin minulla on lisäkoulutukset.

You can come to meet me by yourself or with your partner/other family member. While the therapy process I first research the problems, then we set the goals together and start to solve the issues with different sort of methods. As a theoretical framework I use eg. emotionally focused couple therapy (based on attachment theory) and schema therapy.

Tarjoan apua
Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Vaikeaan elämäntilanteeseen Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisiin ongelmiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Ihmissuhdeongelmiin
Erityiskohderyhmät
Raskaus & synnytys Lastensuojelun asiakkaat Adoptio & sijoitus
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Ennen psykoterapiakoulutusta työskentelin kuusi vuotta lastensuojelun sosiaalityöntekijänä avo- ja sijaishuollossa. Sen jälkeen työskentelin 2,5 vuotta perheterapeuttina perheneuvolassa ja viimeiset viisi vuotta perhe-, pari- ja seksuaaliterapeuttina yksityisellä sektorilla.

Before my psychotherapy studies I worked as a social worker in child welfare for six years. After that I worked two and half years as a family therapist at the family counselling center. Past five years I've been working as family-, couple- and sexual therapist in the private sector.

Asiakaskuntani

Työskentelen erilaisten parisuhdevaikeuksien, akuuttien kriisitilanteiden, perhedynamiikan ongelmien ja lapsuuden perheeseen liittyvien problematiikkojen kanssa. Työskentelen myös lapsettomuuteen, keskenmenoihin ja adoptioprosesseihin liittyvissä teemoissa. Seksuaaliterapeuttina työstän mm. halujen eriparisuutta parisuhteessa sekä omaan kehonkuvaan ja seksuaaliseen itsetuntoon liittyvää problematiikkaa.

I'm working with relationship problems, acute relationship crisis, family dynamics problems and childhood family issues. I also work a lot with infertility issues, miscarriages and adoption processes. As a sexual therapist I'm dealing with different sexual desires in a relationship, uncertainties related to body image, sexual self-esteem etc.

Lisätiedot

EMDR I -pätevyys, EMDR II syksyllä 2022

Tutustumiskäynnin hinta

90,00

Vakiokäynnin hinta

90,00

Lisätiedot hinnoittelusta