Etusivu / Löydä apua / Jari Härkönen

Jari Härkönen

Psykoterapeutti, Sosiaalialan koulutus, Kognitiivis-analyyttinen
Helsinki, Ullanlinna
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Nuoret 13-17v
Terapian kesto
Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Olen kokenut ylemmän erityistason psykoterapeutti ja tarjoan KAT- terapiaa aikuisille ja nuorille. .Omaan yli 25 vuoden kokemuksen erilaisten asiakkaiden auttamisesta. Otan vastaa uusia asiakkaita lyhyt- ja pitkäkestoiseen terapiaan. Olen Valviran ja Kelan hyväksymä psykoterapeutti (YET).
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivis-analyyttinen
  • Muu
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Terapeuttina olen aktiivinen ja haen yhteistä todellisuutta kanssasi. Arvostan yhteistä ajankäyttöämme tarjoamalla vaihtoehtoisia tapoja tulkita ongelmia ja tukemalla sinua oman suunnan löytämisessä. Olen työssäni empaattinen ja joustava, sekä toisinaan ajatuksiasi haastava. Ensimmäisellä käynnillä arvioimme yhdessä tilannettasi ja sopivuuttani sinun käyttöösi. Yhteistä arviointia työskentelyn hyödyllisyydestä jatkamme terapian edetessä.
Tarjoan myös tukea perheille työskentelymme näkyväksi tekemisessä. Perheen mukaan tulo on kokemukseni mukaan lisännyt terapian onnistumista.
Tarjoan kokemukseni ja tietoni sinun käyttöösi - sinä valitset suunnan.

Mitä istunnoillani tehdään

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT) on alunperin lyhytkestoiseksi kehitetty integrativiinen terapiamuoto, jota voidaan tarvittaessa toteuttaa myös pitkänä terapiana. Hoito alkaa 4-5 kerran arviontitapaamisella, joissa luodaan yhteistä hahmotusta oireiden taustalla olevista sisäistyneistä asetelmista, toimintatavoista ja selviytymismalleista. Tämä toimii asiakkaan työvälineenä terapian aikana, terapian tuntien ulkopuolella ja terapia jakson jälkeenkin.

Yhteinen kuvaus asiakkaan tilanteesta luo pohjaa ongelmallisten toimintatapojen havainnoivalle tarkastelulle ja avaa mahdollisuuden uudenlaiseen suhtautumiseen ja toimintaa elämässä, arjessa. Terapia lisää itseymmärrystä, kykyä havainnoida omaa toimintaa ja antaa keinoja käsitellä vaikeita tilanteita sekä ihmissuhdeongelmia.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Huonoon itsetuntoon Elämäntapamuutokseen Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Pakko-oireisiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Vaikeaan elämäntilanteeseen Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Persoonallisuushäiriöön Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen
Erityiskohderyhmät
Vakavasti traumatisoituneet potilaat ja dissosiaatiohäiriöt Persoonallisuushäiriöt Pakko-oireinen häiriö Kaksisuuntainen mielialahäiriö
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Toimin ennen yrittäjäksi ryhtymistä pitkään päihde-ja mielenterveyspuolen erilaisissa tehtävissä - näistä viimeiset 10 vuotta hoitotyön esimiehenä. Lähtökohtani on aina ollut asiakkaiden yhä parempi auttaminen ja tarpeisiin vastaaminen. Olen päivittänyt myös omaa osaamistani jatkuvasti kansainvälisen yhteistyön myötä. Terapiatyössä lähden liikkeelle aina asiakkaiden tarpeista ja toiveista.

Lisätiedot

Kokemukseni mukaan terapia avaa oven oireiden taustalla oleviin voimavaroihin tarjoamalla uuden näkökulman ja kielen tämän hetken ongelmiin. Jotta nämä voimavarat saadaan käyttöön on tärkeää yhdessä arvioida terapian kestoa. Toisinaan aikaa tarvitaan vähemmän ja toisinaan enemmän. Perheen mukaan tulo, terapian kesto ja kaikki muut terapiaan liittyvät yksityiskohdat ovat asioita joista sinulla on lupa kysyä ja joista etsimme yhteisymmärryksen.

Tutustumiskäynnin hinta

93,00

Vakiokäynnin hinta

93,00

Lisätiedot hinnoittelusta