Etusivu / Löydä apua / Valtteri Pakarinen

Valtteri Pakarinen

Psykoterapeutti, Psykologi, Ratkaisukeskeinen
Helsinki, Hakaniemi
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Nuoret 13-17v
Terapian kesto
Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tule ja voimaannu ymmärtävässä ja ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa! Opi kuuntelemaan ja toteuttamaan itseäsi täydemmin. Tarjoan työkalut henkiseen hyvinvointiin, tasapainoon, ristiriitojen hallintaan, vuorovaikutukseen. Masennus, ahdistus, henkinen jaksaminen ovat usein toipumisen teemoina.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ratkaisukeskeinen
  • Integratiivinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

- Olen keskusteleva terapeutti. Kuitenkin tärkeintä on asiakkaan oma työskentely, pohdinta ja oivallukset. Terapeuttiset työkalut auttavat tässä.
- Koulutukseltani olen ylemmän erityistason psykoterapeutti ja psykologian maisteri sekä master of science.
- Kuuntelen ja kannustan asiakasta miettimään omaa tilannettaan ja omia kokemuksiaan. Psykoterapian puitteet ja ratkaisukeskeiset keskustelun strategiat auttavat miettimään omaa itseä, omia ratkaisuja ja motivoitumaan eteenpäin omista merkityksistä käsin. Tästä syntyy parhaat tulokset terapiassa! Tarjoan psykologisia ideoita, tieteellisiä ja terapeuttisia työkaluja. Työskentely on asiakasta arvostavaa. Tiede ja sen mallit tarjoavat terapialle luotettavan pohjan. Tämä heijastuu terapiatyylissäni.

Mitä istunnoillani tehdään

Motivoiva haastattelu, ratkaisukeskeiset terapeuttiset strategiat ja työkalut ovat keskeisiä menetelmiä. Tunteiden dynamiikka ja tunnemerkitykset ovat terapiassa tärkeitä. Tarjoan tunteiden hallinnan työkaluja. Lapsuuden taustoja ja menneisyyttä kartoitan myös, mikäli tätä taustaa halutaan terapiassa hyödyntää. Psykoterapeuttina siis yhdistän eri lähestymistapojen viisautta (työskentelen integratiivisella otteella).

Keskustelu, asiakkaan oma pohdinta ja ratkaisujen etsintä ovat terapiaistunnon keskeisiä asioita. Keskustelun lisäksi saatamme ajoittain ulkoistaa asioita piirtämällä. Luomme visuaalisia kaavioita, jotka auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja ovat myös ajattelun työkaluja.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Menneisyyteni käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Fyysisen sairauden käsittelemiseen Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Persoonallisuushäiriöön Psykoottisiin häiriöihin
Erityiskohderyhmät
Psykoottiset häiriöt Pakko-oireinen häiriö Monikulttuurisuus/maahanmuuttajat Kipuun liittyvät vaikeudet Kaksisuuntainen mielialahäiriö
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen filosofisesti suuntautunut psykologi ja ylemmän erityistason psykoterapeutti ja master of science. Työskentelen eri terapiasuuntia yhdistellen. Psykoterapian pohjakoulutukseni on ratkaisukeskeinen ja arvostan paljon ratkaisukeskeistä ajattelua. Hyödynnän myös yleisempiä tieteen periaatteita työskentelyssäni.

Masennus, ahdistus ja muut tunnehäiriöt ovat usein työskentelyn kohteina. Myös stressin, henkisen jaksamisen, uupumuksen, motivaation ja itsetunnon ongelmat kuuluvat osaamiseni piiriin. Tunteet, kuten stressi tai ahdistus, ovat fyysisiä prosesseja ja liittyvät mm. kivun psykologiseen hoitoon. Mielen ja kehon yhteys ilmenee terapiatyössäni ja olen työskennellyt myös mm. kipupotilaiden kanssa. Myös vaikeammin määriteltävät ja epämääräiset ongelmat ovat työni kenttää.

Asiakaskuntani

Työskentelen laajasti nuorten ja aikuisten parissa. Masennus, ahdistus tai muut vaikeat ja vaikeaselkoiset mielentilat, perfektionismi, itsetunnon ja motivaation ongelmat, stressi, uupumus ja henkisen jaksamisen haasteet ovat työskentelyni ja osaamiseni keskeistä kenttää. Omaan kuitenkin laajan kokemuksen eri ihmisten parista lapsista ja perheistä nuoriin ja aikuisiin. Ota yhteyttä (matalan kynnyksen hengessä) niin voidaan lähemmin kartoittaa työskentelyn soveltuvuutta tilanteeseesi.

Tutustumiskäynnin hinta

115,00

Vakiokäynnin hinta

142,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Kelan tukemassa terapiassa asiakkaan oma osuus on 84 eur / terapiakerta. Kela kattaa siis 40% terapian hinnasta.
Kelan lausuntojen (terapiapalautteen) omavastuu esim. terapian jatkovuotta varten 79 eur.

Tutustu paremmin nettisivustoni kautta:
http://www.terapiapsykologi.fi/psykoterapian-hinta-ja-hyodyt/