Etusivu / Löydä apua / Jaana Mäntykoski

Jaana Mäntykoski

Psykologin keskusteluhoito Psykologi, Pariterapia
Helsinki, Käpylä
Helsinki, Kamppi
Englanti Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Parit
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja Ilta-aikoja Viikonloppuaikoja
Tämä ammattilainen tarjoaa psykologin keskusteluhoitoa. Lue lisää.
Tarjoan psykologin keskusteluapua yksilöille ja pareille erilaisissa elämäänne liittyvissä tilanteissa. Minulla on lähes 15 vuoden työkokemus yliopistollisen sairaalan mielialahäiriöpoliklinikalla ja Väestöliiton parisuhdetyössä. Voit varata ajan joko yksittäiselle käynnille tai lyhytterapiaan.
Psykoterapiasuuntaus
  • Pariterapia
  • Muu
Lisäkoulutukset

Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)

Millainen psykologi olen

Olen psykologina rauhallinen ja päämäärätietoinen. Vahvuuteni ovat tutkiva ja ymmärrykseen pyrkivä työskentelyote sekä helposti lähestyttävä olemus. Kannustan asiakkaitani aktiiviseen työskentelyyn niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka hahmottelemme yhdessä vastaanotollani. Asiakkaani pitävät tavastani auttaa heitä kohti konkreettisia muutoksia, joilla on myönteinen vaikutus hyvinvointiin.

Mitä istunnoillani tehdään

Työskentely alkaa psykoterapia-arviolla, jonka pohjalta arvioimme ajankohtaiset haasteet ja työskentelyn tavoitteet. Käyttäytymisen muuttamisessa hyödynnämme käyttäytymisanalyysia ja tarvittavien psykologisten taitojen harjoittelua. Opettelemme muokkaamaan haitallisia ajatuksia sekä tunnistamaan niiden taustalla vaikuttavia primaaritunteita.

Pariterapiassa opettelemme tunnistamaan haitallisia vuorovaikutuskehiä ja niitä laukaisevia tekijöitä. Vahvistamme sinun ja kumppanisi välistä vuorovaikutusta sekä vaikeiden tunteiden säätelyä ja ilmaisemista. Opettelemme tunnistamaan molempien kiintymystarpeita, niihin liittyviä reagointitapoja ja harjoittelemme tunneyhteyttä vahvistavaa kommunikaatiota.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Persoonallisuushäiriöön Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Fobiaan/kammoon Seksuaalisiin ongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn
Erityiskohderyhmät
Persoonallisuushäiriöt
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen työskennellyt yliopistollisen sairaalan mielialahäiriöpoliklinikalla noin 8 vuotta. Erityisosaamiseeni kuuluu dialektinen käyttäytymisterapia, johon minulla on lisäkoulutus. Olen työskennellyt tunne-elämältään epävakaiden ja toistuvasti itsetuhoisten potilaiden kanssa useamman vuoden ajan.

Viime vuosina olen toiminut Väestöliitto ry:n parisuhdekeskuksessa ja Terapiapalveluiden ammatinharjoittajana. Asiakkaani kamppailevat mm. uskottomuuden, erokriisin, riippuvuusongelmien ja vuorovaikutusongelmien kanssa. Tunnekeskeisen pariterapian ja kognitiivis-behavioraalisten menetelmien avulla parit saavat tutkitusti parhaimman avun.

Asiakaskuntani

Otan vastaan yksilöitä ja pariskuntia. Kohderyhmääni kuuluvat elämän kriiseistä ja psyykkisistä ongelmista kärsivät aikuiset ja pariskunnat.

Tutustumiskäynnin hinta

103,00

Vakiokäynnin hinta

133,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Yksilövastaanotot:
103,00 / 45min,
133,00/ 60 min,

Parivastaanotot
183,00 / 90 min

Sarjakäynneistä -10% hinnoista.

Summary in English | Sammanfattning på svenska

Psychologist assistance for individuals and couples. I have ten years of work experience at a university hospital and at the Finnish Family Federation for couples. My work is based on researched methods without forgetting human encounter. You may have mood problems, anxiety, addictions, relationship problems etc. In therapy I use cognitive-behavioral and emotional-centered methods. You can book an appointment for a single visit or for short-term therapy.