Etusivu / Löydä apua / Heidi Lepistö

Heidi Lepistö

Koulutuksessa Sairaanhoitaja, Psykoanalyyttinen
Espoo, Espoo
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v
Terapian kesto
Pitkäkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja
Tämä terapeutti tarjoaa koulutusterapiaa. Lue lisää.
Olen kliinistä potilastyötä vaille valmis psykoterapeutti ja kuvataidepsykoterapeutti (v. 2014-2018). Koulutuspotilastyön johdosta tarjoan edullisempaa hintaa, jonka johdosta kela-rahoitusta et tarvitse. Työskentelyä ohjaa kokenut työnohjaaja. Vastaanottopäivät ovat ma ja ke (klo 17.00->)
Psykoterapiasuuntaus
  • Psykoanalyyttinen
  • Kuvataideterapia
Millainen terapeutti olen

Kohtaamisen tärkeys on ollut koko urani ajan kirkkaimpana johtotähtenä tehdessäni tätä arvostamaani työtä ihmisten parissa. Koen olevani etuoikeutettu sen avoimuuden ja rohkeuden edessä mitä asiakaskohtaamisissa olen saanut vastaanottaa. Pyrin pitämään itsestäni huolta, jotta olisin kaikin tavoin turvallinen ja kannatteleva psykoterapeutti, jonka luokse on helppo tulla asioineen. Ammatillisesta työotteesta huolehdin myös kouluttautumalla aktiivisesti.

Mitä istunnoillani tehdään

Psykoterapia istunnot toteutuvat 2 krt/vkossa ja ovat kestoltaan 45 min pituisia. Psykoterapia koulutuspotilaan tulee olla sitoutunut vähintään 2 vuoden hoitosuhteeseen ja kuvataidepsykoterapia potilaan 1 vuoden hoitosuhteeseen. Psykoanalyyttisen psykoterapian eli psykodynaamisen terapian lähtökohtana on ajatus mielen rakentumisesta vuorovaikutuksellisena kehitysprosessina niistä subjektiivisista kokemuksista, jotka ovat syntyneet varhaisissa vuorovaikutussuhteissa. Luottamuksellisen hoitosuhteen turvin voidaan käydä läpi kokemuksia, jotka ovat ylittäneet silloisen vastaanotto- ja sietokyvyn ja peilaten niitä nykyhetkeen. Kuvataidepsykoterapia tuo psykoterapiaistuntoihin myös kuvallisen työskentelyn, joka ei edellytä taiteellisia taitoja vaan lähinnä kiinnostusta lähteä kuvan kautta tai sen avulla tarkastelemaan mielen sisäisiä kokemuksia.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Minulla on pitkä (yli 20v.) työkokemus eri ikäisten ihmisten kanssa työskentelystä niin terveydenhuollon kuin sosiaalialan työpaikoissa (mm. lastensuojelu, depressiohoitaja, kriisityö ja päihdetyö, lastenpsykiatria). Tällä hetkellä työskentelen nuorisopsykiatriassa.

Asiakaskuntani

Koulutuspotilaan ollessa kyseessä painotan kykyä sitoutua hoitosuhteeseen.

Tutustumiskäynnin hinta

75,00

Vakiokäynnin hinta

25,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Tutustumiskäynnin hinta sisältää 3 arviointikäyntiä.