Etusivu / Löydä apua / Eva Vento

Eva Vento

Psykoterapeutti, Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Integratiivinen
Lahti, Keskusta
Suomi
Asiakasryhmät
Ryhmät Parit Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Työ- ja elämänkokemus sekä täydennyskoulutukset ovat opettaneet tarkastelemaan hyvin- ja pahoinvointia systeemisenä ilmiönä. Menneisyys, tulevaisuus ja kehollisuus ovat jatkuvasti läsnä heijastuen tässä ja nyt. Viitekehykseni on integratiivinen, missä on psykodynaaminen painotus.
Psykoterapiasuuntaus
  • Integratiivinen
  • Psykodynaaminen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset)

Lisäkoulutukset

Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)

Millainen terapeutti olen

Asiakkaan tarpeet ja tavoitteet määrittävät työskentelyä. Monipuolisuuteni ja luovuuteni ovat tässä hyvinä apuvälineinä. Aktiivisuuteni voikin näyttäytyä eri tavoin riippuen työskentelylle yhteistyössä asetetuista tavoitteista ja siitä, mikä on kulloinkin oikea-aikaista ja tarkoituksenmukaista. Psyykkiset vaikeudet näyttäytyvät usein ns suhdevaikeuksina - suhteessa itseen, muihin, maailmaan tai erilaisiin muihin asioihin. Riittävän turvallisessa psykoterapiasuhteessa näitä vaikeuksia ja niissä koettuja haasteita on mahdollista yhdessä tarkastella ja ymmärtää. Psykoterapia tukee myös tarpeen mukaisessa rakentavassa muutostyöskentelyssä suuntana olosuhteisiin nähden riittävän hallinnan tunteen ja toimijuuden kokemus.

Mitä istunnoillani tehdään

Ensisijaista on keskustelu ja riittävän turvallinen työskentelymaaperä. Esillä ovat kokemusten avaaminen, tarpeiden ja tunteiden sanoittaminen sekä itseymmärryksen tukeminen. Lisäksi myös kehotietoisuuden vahvistaminen ja mielen rauhoittelu erilaisin kehollisin rauhoittelu- ja vakautuskeinoin on usein tarpeen. Toiminnallisia harjoituksia, välitehtäviä sekä ohjausta käytetään siinä määrin, kun se tukee tavoitteellista työskentelyä.

Tarjoan apua
Fyysisen sairauden käsittelemiseen Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Menneisyyteni käsittelyyn Vihanpurkauksien hallitsemiseen Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Työuupumukseen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Kokemus:
Pääasiallinen työkokemukseni on kertynyt yli 20 vuoden ajalta psykiatrisena sairaanhoitajana, viimeimmäksi aikuisten mielialahäiriöpoliklinikalta. Lisäksi olen tehnyt työnohjaajan ja ryhmäpsykoterapeutin työtä aluksi sivutoimisesti ja vuodesta 2019 alkaen päätoimisesti.

Koulutus:
Psykoterapeutti / psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapeutti,
dialektinen käyttäytymisterapeutti,
integratiivinen psykoterapeutti,
psyk. sair.hoitaja, sertifioitu työn- ja TRE-ohjaaja.
Lisäksi menetelmäopintoja mentalisaatioterapiasta, skeematerapiasta sekä PBSP-terapiasta.

Lisätiedot

Minulta löytyy vapaita vastaanottoaikoja (etä- sekä toimitilatapaamisena) loma-aikoja lukuunottamatta ainakin toistaiseksi viikon ja viimeistään kahden viikon sisällä. PYYDÄN KUITENKIN HUOMIOIMAAN, että ajankohtaisesti en pysty lupaamaan yksilöpsykoterapiapaikkaa pitkään yksilöpsykoterapiaan. Ryhmäpsykoterapiaan hakeutuville teen alkuhaastatteluja edelleen.
Tuotan RYHMÄPSYKOTERAPIAA Kelan kuntoutuspsykoterapiana ja Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä Päijät-Hämeen alueen palvelusetelijärjestelmän kautta.

Tutustumiskäynnin hinta

100,00

Vakiokäynnin hinta

100,00

Lisätiedot hinnoittelusta

PYYDÄN HUOMIOIMAAN, että ryhmiin hakeudutaan aina yksilövastaanottojen kautta. Ryhmäpsykoterapiaan hakeutuvan ensitapaamisen/alkuhaastattelukäynnin kesto yksilövastaanotolla on 90 min.