Etusivu / Löydä apua / Eva Vento
Psykoterapeutti, Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Integratiivinen
Lahti, Keskusta
Suomi
Asiakasryhmät
Ryhmät Parit Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Yksilöpsykoterapiapaikkoja ei ole tarjolla. Yksittäisiä tuki- ja konsultaatio- sekä ryhmäpsykoterapiaan hakeutuvien alkuhaastatteluaikoja löytyy. Kts. lisätiedot. Työskentelen integratiivisesti. Taustaymmärrykseeni sisältyy mm. psykodynaaminen, käyttäytymisterapeuttinen ja kehollinen näkökulma.
Psykoterapiasuuntaus
  • Integratiivinen
  • Psykodynaaminen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset)

Lisäkoulutukset

Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)

Millainen terapeutti olen

Asiakkaan tarpeet ja tavoitteet määrittävät työskentelyä. Monipuolisuuteni ja aktiivisuuteni voivatkin näyttäytyä eri tavoin riippuen työskentelylle yhteistyössä asetetuista tavoitteista ja siitä, mikä on kulloinkin oikea-aikaista ja tarkoituksenmukaista.
Psyykkiset vaikeudet näyttäytyvät usein ns suhdevaikeuksina - suhteessa itseen, muihin, maailmaan tai erilaisiin muihin asioihin. Riittävän turvallisessa psykoterapiasuhteessa näitä vaikeuksia ja niissä koettuja haasteita on mahdollista yhdessä tarkastella ja ymmärtää. Psykoterapia tukee myös tarpeen mukaisessa rakentavassa muutostyöskentelyssä suuntana olosuhteisiin nähden riittävän hallinnan tunteen ja toimijuuden kokemus.

Mitä istunnoillani tehdään

Ensisijaista on keskustelu ja riittävän turvallinen työskentelymaaperä. Esillä ovat kokemusten avaaminen, tarpeiden ja tunteiden sanoittaminen sekä itseymmärryksen tukeminen. Lisäksi myös kehotietoisuuden vahvistaminen ja mielen rauhoittelu erilaisin kehollisin rauhoittelu- ja vakautuskeinoin on usein tarpeen. Toiminnallisia harjoituksia, välitehtäviä sekä ohjausta käytetään siinä määrin, kun se tukee tavoitteellista työskentelyä.

Tarjoan apua
Fyysisen sairauden käsittelemiseen Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Menneisyyteni käsittelyyn Vihanpurkauksien hallitsemiseen Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Työuupumukseen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Kokemus:
Pääasiallinen työkokemukseni on kertynyt yli 20 vuoden ajalta psykiatrisena sairaanhoitajana, viimeimmäksi aikuisten mielialahäiriöpoliklinikalta. Lisäksi olen tehnyt työnohjaajan ja ryhmäpsykoterapeutin työtä aluksi sivutoimisesti ja vuodesta 2019 alkaen päätoimisesti.

Koulutus:
Integratiivinen psykoterapeutti / psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapeutti,
dialektinen käyttäytymisterapeutti,
psyk. sair.hoitaja.
Lisäksi menetelmäopintoja mentalisaatioterapiasta, skeematerapiasta sekä PBSP-terapiasta.
Taustalla myös TRE- ja työnohjaajan sekä luontojoogaohjaajan/luontovalmentajan koulutukset.

Lisätiedot

Vapautan verkkovarauksessa yksittäisiä aikoja tuki- ja konsultaatiokäynneille. Lisäksi aikaa on järjestettävissä ryhmäpsykoterapiaan hakeutuvien alkuhaastatteluille. Mikäli olet hakeutumassa ryhmäpsykoterapian alkuhaastatteluun, jätä minulle yhteydenottoviesti Minduun palvelun kautta.
RYHMÄPSYKOTERAPIAA on tarjolla itse maksaville, Kelan kuntoutuspsykoterapiana ja Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä Päijät-Hämeen alueen palvelusetelijärjestelmän kautta.
Kts. Avoimet psykoterapiaryhmät Minduun ryhmäpsykoterapia-linkin kautta.

Tutustumiskäynnin hinta

105,00

Vakiokäynnin hinta

105,00

Lisätiedot hinnoittelusta