Etusivu / Löydä apua / Erja Rytkönen

Erja Rytkönen

Psykoterapeutti, Sosionomi, Ratkaisukeskeinen
Lohja,
Suomi
Asiakasryhmät
Lapset alle 13v Nuoret 13-17v Perheet Parit Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.

Tämä terapeutti toimii vapaaehtoisena TOIVO.ME - hankkeessa. Jos olet terveydenhuollon ammattilainen, voit tiedustella maksutonta keskusteluapua terapeutilta, vaikka terapeutti ei muutoin ottaisi uusia asiakkaita.

Huomioithan, että TOIVO.ME - hankkeessa tarjottava apu on suunnattu koronakriisissä työskenteleville terveydenhuollon työntekijöille. Keskusteluapu on kertaluontoista (1-2 kertaa) eikä ole terveydenhuoltoa. Näin ollen profiiliteksti ei kaikin osin kuvaa TOIVO.ME-keskusteluja.

Kun tiedustelet vapaata aikaa, muista mainita TOIVO.ME - hankkeesta sekaannusten välttämiseksi.

Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, musiikkiterapeutti sekä TRE-ohjaaja. Keskustelun lisäksi käytän erilaisia kehollisia ja luovia menetelmiä tarpeen mukaan. Mahdollisuus myös videovälitteiseen etäterapiaan.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ratkaisukeskeinen
  • Muu
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (lapset) Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (nuoret) Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset)

Lisäkoulutukset

Musiikkiterapia

Millainen terapeutti olen

Terapeuttina olen aktiivinen, myötätuntoinen, suvaitsevainen ja asiakasta kunnioittava. Mielestäni terapiasuhteessa tärkeää on tasavertaisuus sekä hyväksytyksi tuleminen sellaisena kuin on. Olen käynyt ratkaisukeskeisen erityistason psykoterapiakoulutuksen mutta työskentelyotteeni on integratiivinen, jolloin hyödynnän monipuolisesti useammasta terapiasuuntauksesta oppimiani asioita ja menetelmiä.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapian alussa mietitään yhdessä tavoitteet, joita kohti edetään itsellesi sopivalla tavalla. Terapia on aina yhteinen prosessi, jossa toimivalla vuorovaikutuksella on tärkeä osuus. Terapeuttina tehtäväni on auttaa löytämään itsestäsi voimavaroja ja keinoja, joiden avulla muutos vähitellen mahdollistuu. Keskustelun lisäksi terapiassa voidaan tehdä erilaisia kehollisia tai mielikuviin perustuvia harjoitteita sekä hyödyntää luovia menetelmiä, kuten musiikin käyttöä eri tavoin. Terapiaan voidaan yhdistää myös fysioakustista, matalataajuista äänivärähtelyhoitoa sekä TRE-menetelmän käyttöä, joilla voidaan vaikuttaa mm. stressiin ja univaikeuksiin niiden vakauttaessa autonomisen hermoston vireystilaa. Vaikka ratkaisukeskeisessä terapiassa perinteisesti keskitytään enemmän nykyhetkeen ja tulevaan, mielestäni on tärkeää huomioida ja pysähtyä tarkastelemaan myös menneisyydestä nousevia asioita ja miten ne vaikuttavat tässä hetkessä.

Tarjoan apua
Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Menneisyyteni käsittelyyn Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen pohjakoulutukseltani sosionomi sekä musiikkiterapeutti. Olen työskennellyt erilaisten kohderyhmien kanssa, kuten lasten, nuorten ja aikuisten, sekä myös asiakkaiden kanssa, joilla on kehitysvamma tai neuropsykiatrisia haasteita. Itsenäisenä ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 2009 lähtien musiikkiterapeuttina pääkohderyhmänä psykiatrisesti oireilevat lapset ja nuoret ja vuodesta 2014 lähtien psykoterapeuttina lisäksi aikuisten kanssa. Suuri osa asiakkaistani on ollut eri tasoisesti traumatisoituneita, mikä ilmenee mm. ahdistus- ja masennusoireiluna sekä erilaisina käytöshäiriöinä. Minulla on ostopalvelusopimus HUS:in kanssa lasten ja nuorten musiikkiterapian osalta sekä Kelan kanssa kuntoutuspsykoterapian osalta. Myös vaativa lääkinnällinen kuntoutus sekä musiikkiterapian, että psykoterapian osalta.

Asiakaskuntani

Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.

Tutustumiskäynnin hinta

80,00

Vakiokäynnin hinta

80,00

Lisätiedot hinnoittelusta