Etusivu / Löydä apua / Arja Sihvonen

Arja Sihvonen

Psykoterapeutti, Kasvatustieteen maisteri, Psykodynaaminen
Kirkkonummi,
Suomi
Asiakasryhmät
Parit Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v Ryhmät Perheet
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Työskentelyssäni korostuvat mielensisäisten prosessien näkyväksi, ymmärrettäväksi tekeminen, hyväksyminen osaksi itseä (”kuka minä olen”). Tuen asiakasta löytämään psykologiset rajansa, jossa hän näkee itsensä, tunteensa, ajatuksensa erillisinä toisista henkilöistä - ja oppii ilmaisemaan niitä.
Psykoterapiasuuntaus
  • Psykodynaaminen
  • Ryhmäpsykoterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Kriisit ja traumat

Millainen terapeutti olen

Psykoterapeuttisessa työskentelyssäni korostuvat asiakkaan kuulluksi tuleminen ja ymmärtäminen. Työskentelyni riippuu asiakkaan tavasta lähestyä ja kohdata asioitaan ja kertoa niistä. Sovitan työskentelyni aina asiakkaan mukaan. Psykoterapeuttina olen rauhallinen, huumorintajuinenkin, tarvittaessa aktiivinen, kyselevä , osoittava tai kuuntelen hiljaa. Psykodynaaminen psykoterapia on tutkivaa ja ymmärtävää. Psykodynaamisen/analyyttisen yksilö- ja ryhmäpsykoterapiakoulutuksen edellytyksenä on psykoterapeutiksi kouluttautuvan oma pitkäkestoinen (3-5 v) psykoterapiahoito. Se auttaa psykoterapeuttia keskittymään asiakkaan tilanteeseen ilman, että psykoterapeutin omat käsittelemättömät mielensisällöt ohjaisivat tai olisivat vaikuttamassa asiakkaan psykoterapiaprosessiin.

Mitä istunnoillani tehdään

Psykodynaaminen työskentely perustuu näkemykseen, että kaikki toimintamme ei ole tietoista, havaittavissa, tunnettavissa olevaa. Osa on "kätkeytynyt" tiedostamattomaan eli ei-tietoiseen. Terapiassa liikutaan asiakkaan mielen eri tasoilla ja sillä pyritään vaikuttamaan erityisesti siihen, että tiedostamaton nousee tietoiseksi, tietoisuuteen. Tietoiseen voi vaikuttaa ja sitä voi muuttaa, tiedostamatonta ei. Toisin sanoen psykodynaamisesti orientoituneen psykoterapeutin keskeisenä tehtävänä on auttaa asiakasta tulemaan tietoiseksi ajattelunsa, käyttäytymisensä ja tuntemustensa taustavaikuttajista. Tämä ei estä akuuttien ja ajankohtaisten asioiden käsittelyä. Psykoterapiakäynti käynnistyy siitä, mitä asiakkaan mielessä kulloinkin liikkuu, mikä häntä on puhuttanut, huolestuttanut ja askarruttanut. Terapia on oppimisprosessi, jossa vähitellen opitaan puhumaan itsestä, ajatuksista, tunteista ja saadaan kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Seksuaalisiin ongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Persoonallisuushäiriöön Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Erityiskohderyhmät
Pakko-oireinen häiriö Adoptio & sijoitus Persoonallisuushäiriöt Kipuun liittyvät vaikeudet Lastensuojelun asiakkaat
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen työskennellyt sekä julkisen että yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon perus-, esimies- ja johtotehtävissä. Lisäksi olen työskennellyt vuosia muun muassa aikuiskoulutuksen perus- ja johtotehtävissä koskien sosiaalihuoltoa, työturvallisuuskysymyksiä ja Kelan kuntoutuskursseja, Stakesin itsemurhien ehkäisyprojektissa ja Suomen Mielenterveysseurassa. Vuonna 1996 SMS julkaisi kirjoittamani kirjan "Miten ehkäisen työuupumuksen". Nykyään työskentelen Mielenmaisema -yrityksessäni psykoterapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana. Lisäksi työskentelen Kelan kuntoutuskursseilla (mm. ORAS- ja KIILA-kuntoutuskurssit). Teen myös käräjäoikeuksien pyytämiä olosuhdeselvityksiä koskien lapsen asumis-, tapaamis- ja huoltajuusasioita tilanteissa , joissa erovanhemmat eivät pääse lapsen edun mukaiseen sopimukseen .

Asiakaskuntani

Otan vastaan sekä yksilöpsykoterapiaan että psykoterapiaryhmään asiakkaita, jotka oirehtivat muun muassa masennusta, työuupumusta ja työvaikeuksia, paniikkioireita, ahdistuneisuutta, ihmissuhdehuolia, jotka häiritsevät arkielämää ja vievät voimia. Asiakkaat, jotka kokevat jääneensä ulkopuolisiksi, näkymättömiksi, eivät ole tulleet riittävästi kuulluiksi tai ymmärretyiksi elämässään, eivät tunnista omia tunteitaan, ajatuksiaan vaan ovat ehkä olleet läheisten/toisten toiveiden, tunteiden, tarpeiden varjossa - hyötyvät erityisesti psykodynaamisesta, tutkivasta (analyyttisestä) työskentelystä, jossa nykyhetki ja menneisyys kulkevat rinnakkain.

Lisätiedot

Toistaiseksi otan yksilöasiakkaita aamu- ja päiväaikaan (klo 6.30-14.45), käyntipäivä on tiistai . Otan asiakkaita sekä kertaviikkoiseen,
kahden viikon välein tapahtuvaan psykoterapiaan (mahdollisuus saada Kela -tukea) että nettiterapiaan.

Keväällä 2020 alkaa työssä koettuihin vaikeuksiin keskittyv ä 12 kuukauden psykoterapiaryhmä, johon voi hakea Kela -korvausta tai tulla nk. itsemaksavana 50 e/käynti. Kela-korvattavien käyntien omavastuuhinta on 8.00 e/käynti. Ryhmäkäynnit toteutuvat neljän ensimmäisen kuukauden aikana kertaviikkoisesti, jonka jälkeen kahden viikon välein.

Tutustumiskäynnin hinta

35,00

Vakiokäynnin hinta

85,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Sekä yksilöpsykoterapian että ryhmäpsykoterapian tutustumiskäynnit 35 e. Psykoterapian yksilökäynti 85,00 e/käynti/45 min, psykoterapiaryhmän hinta 50,00 e/ryhmäkäynti/90 min. Mikäli saatte Kelan tukea, on yksilökäynnin omavastuuhinta 27,40 e/käynti ja ryhmäkäynnin omavastuuhinta 8,00 e. Maksu suoritetaan kuukausittain jälkikäteen laskulla.