Etusivu / Löydä apua / Arja Sihvonen

Arja Sihvonen

Psykoterapeutti, Kasvatustieteen maisteri, Psykodynaaminen
Kirkkonummi, Hevosmäki
Suomi
Asiakasryhmät
Ryhmät Ikäihmiset yli 67v Aikuiset 18-67v Parit
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.

Tämä terapeutti toimii vapaaehtoisena TOIVO.ME - hankkeessa. Jos olet terveydenhuollon ammattilainen, voit tiedustella maksutonta keskusteluapua terapeutilta, vaikka terapeutti ei muutoin ottaisi uusia asiakkaita.

Huomioithan, että TOIVO.ME - hankkeessa tarjottava apu on suunnattu koronakriisissä työskenteleville terveydenhuollon työntekijöille. Keskusteluapu on kertaluontoista (1-2 kertaa) eikä ole terveydenhuoltoa. Näin ollen profiiliteksti ei kaikin osin kuvaa TOIVO.ME-keskusteluja.

Kun tiedustelet vapaata aikaa, muista mainita TOIVO.ME - hankkeesta sekaannusten välttämiseksi.

Työskentelyssäni korostuvat mielensisäisten prosessien näkyväksi, ymmärrettäväksi tekeminen, hyväksyminen osaksi itseä (”kuka minä olen”). Tuen asiakasta löytämään psykologiset rajansa, jossa hän näkee itsensä, tunteensa, ajatuksensa erillisinä toisista henkilöistä - ja oppii ilmaisemaan niitä.
Psykoterapiasuuntaus
  • Psykodynaaminen
  • Ryhmäpsykoterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Kriisit ja traumat

Millainen terapeutti olen

Psykoterapeuttisessa työskentelyssäni korostuvat asiakkaan kuulluksi tuleminen ja ymmärtäminen. Työskentelyni riippuu asiakkaan tavasta lähestyä ja kohdata asioitaan ja kertoa niistä. Sovitan työskentelyni aina asiakkaan mukaan. Psykoterapeuttina olen rauhallinen, huumorintajuinenkin, tarvittaessa aktiivinen, kyselevä , osoittava tai kuuntelen hiljaa. Psykodynaaminen psykoterapia on tutkivaa ja ymmärtävää. Psykodynaamisen/analyyttisen yksilö- ja ryhmäpsykoterapiakoulutuksen edellytyksenä on psykoterapeutiksi kouluttautuvan oma pitkäkestoinen (3-5 v) psykoterapiahoito. Se auttaa psykoterapeuttia keskittymään asiakkaan tilanteeseen ilman, että psykoterapeutin omat käsittelemättömät mielensisällöt ohjaisivat tai olisivat vaikuttamassa asiakkaan psykoterapiaprosessiin.

Mitä istunnoillani tehdään

Psykodynaaminen työskentely perustuu näkemykseen, että kaikki toimintamme ei ole tietoista, havaittavissa, tunnettavissa olevaa. Osa on "kätkeytynyt" tiedostamattomaan eli ei-tietoiseen. Terapiassa liikutaan asiakkaan mielen eri tasoilla ja sillä pyritään vaikuttamaan erityisesti siihen, että tiedostamaton nousee tietoiseksi, tietoisuuteen. Tietoiseen voi vaikuttaa ja sitä voi muuttaa, tiedostamatonta ei. Toisin sanoen psykodynaamisesti orientoituneen psykoterapeutin keskeisenä tehtävänä on auttaa asiakasta tulemaan tietoiseksi ajattelunsa, käyttäytymisensä ja tuntemustensa taustavaikuttajista. Tämä ei estä akuuttien ja ajankohtaisten asioiden käsittelyä. Psykoterapiakäynti käynnistyy siitä, mitä asiakkaan mielessä kulloinkin liikkuu, mikä häntä on puhuttanut, huolestuttanut ja askarruttanut. Terapia on oppimisprosessi, jossa vähitellen opitaan puhumaan itsestä, ajatuksista, tunteista ja saadaan kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta.

Tarjoan apua
Fyysisen sairauden käsittelemiseen Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Persoonallisuushäiriöön Itsetuhoisiin ajatuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisiin ongelmiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Erityiskohderyhmät
Pakko-oireinen häiriö Adoptio & sijoitus Persoonallisuushäiriöt Kipuun liittyvät vaikeudet Lastensuojelun asiakkaat Kaksisuuntainen mielialahäiriö
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen työskennellyt sekä julkisen että yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon perus-, esimies- ja johtotehtävissä. Lisäksi olen työskennellyt vuosia muun muassa aikuiskoulutuksen perus- ja johtotehtävissä koskien sosiaalihuoltoa, työturvallisuuskysymyksiä ja Kelan kuntoutuskursseja, Stakesin itsemurhien ehkäisyprojektissa ja Suomen Mielenterveysseurassa. Vuonna 1996 SMS julkaisi kirjoittamani kirjan "Miten ehkäisen työuupumuksen". Nykyään työskentelen Mielenmaisema -yrityksessäni psykoterapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana. Lisäksi työskentelen Kelan kuntoutuskursseilla (mm. ORAS- ja KIILA-kuntoutuskurssit). Teen myös käräjäoikeuksien pyytämiä olosuhdeselvityksiä koskien lapsen asumis-, tapaamis- ja huoltajuusasioita tilanteissa , joissa erovanhemmat eivät pääse lapsen edun mukaiseen sopimukseen .

Asiakaskuntani

Otan vastaan sekä yksilöpsykoterapiaan että psykoterapiaryhmään asiakkaita, jotka oirehtivat muun muassa masennusta, työuupumusta ja työvaikeuksia, paniikkioireita, ahdistuneisuutta, ihmissuhdehuolia, jotka häiritsevät arkielämää ja vievät voimia. Asiakkaat, jotka kokevat jääneensä ulkopuolisiksi, näkymättömiksi, eivät ole tulleet riittävästi kuulluiksi tai ymmärretyiksi elämässään, eivät tunnista omia tunteitaan, ajatuksiaan vaan ovat ehkä olleet läheisten/toisten toiveiden, tunteiden, tarpeiden varjossa - hyötyvät erityisesti psykodynaamisesta, tutkivasta (analyyttisestä) työskentelystä, jossa nykyhetki ja menneisyys kulkevat rinnakkain.

Lisätiedot

Vastaanotan yksilöasiakkaita aamu- ja päiväaikaan (klo 6.30-14.45), käyntipäivä tiistai. Terapia toteutetaan etä- ja lähipalvelun yhdstelmänä.

Olen kokoamassa lyhytkestoista naisille suunnattua (10 x 90 min) psykoterapiaryhmää, jonka teemoina käsitellään mm. minun psykologiset rajani ja niiden ymmärtäminen ja suojeleminen, tunteiden/ajatusten/ ilmaiseminen ääneen, itsemyötätunnon kehittäminen, vaikeiden ihmissuhteiden kokeminen ja ymmärtäminen/ratkaiseminen, minä tyttärenä ym. teemoja, joita ryhmästä nousee. Ryhmä kokoontuu viisi kertaa viikon välein ja viisi kertaa kahden viikon välein.

Tutustumiskäynnin hinta

35,00

Vakiokäynnin hinta

85,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Sekä yksilöpsykoterapian että ryhmäpsykoterapian tutustumiskäynnit 35 e. Psykoterapian yksilökäynti 85,00 e/käynti/45 min, psykoterapiaryhmän hinta 50,00 e/ryhmäkäynti/90 min. Mikäli saatte Kelan tukea, on yksilökäynnin omavastuuhinta 27,40 e/käynti ja ryhmäkäynnin omavastuuhinta 8,00 e. Maksu suoritetaan kuukausittain jälkikäteen laskulla.