Etusivu / Löydä apua / Arja Kiuru

Arja Kiuru

Psykoterapeutti, Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, Ryhmäpsykoterapia
Tampere, Keskusta
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ryhmät
Terapian kesto
Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia on vuorovaikutteinen hoitomuoto, jonka soveltuvuusalue on laaja. Vapaita paikkoja on aikuisten- ja nuorten aikuisten psykoterapiaryhmissä. Lisätiedot: www.arjakiuru.fi
Psykoterapiasuuntaus
  • Ryhmäpsykoterapia
  • Psykoanalyyttinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Kriisit ja traumat

Millainen terapeutti olen

Olen psykoanalyyttisen erityistason ryhmäpsykoterapeuttikoulutuksen käynyt psykoterapeutti. Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia perustuu näkemykseen, jonka mukaan psyykkiset oireet syntyvät ihmisten välisissä suhteissa ilmenevissä vääristymisissä ja ne on myös ymmärrettävissä ja korjattavissa vuorovaikutuksellisin keinoin. Ennen ryhmäpsykoterapian alkamista, tapaan ryhmään hakeutuvaa asiakasta 2-4 kertaa. Joskus näitä tapaamiskertoja voi olla useampi, jotta molemmat osapuolet voivat olla vakuuttuneita ryhmäpsykoterapian soveltuvuudesta ja elämäntilanteen sekä oireiden kannalta katsottuna.

Mitä istunnoillani tehdään

Ryhmän jäsenet hakeutuvat hoitoon omista henkilökohtaisista syistä ja tuovat puheensa ja toimintansa välityksellä tutkittavaksi oman elämänhistoriansa. Tutkittavana on myös jäsenten elämä tässä ja nyt sekä kunkin ryhmäistunnon vuorovaikutustilanne. Ryhmässä työskennellään antamalla mielikuvien ja ajatusten virrata vapaasti ja sanoittamalla niitä mahdollisimman avoimesti. Terapeuttina tehtäväni on auttaa ryhmän jäseniä ymmärtämään ja tiedostamaan keskusteluteemojen taustalla olevia tiedostamattomia merkityksiä ja pyrkimyksiä. Tulkintojen lisäksi selvennän ja osoitan ajatusten, mielikuvien ja tunteiden linkittymisiä tähän hetkeen, menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Työskentelyn tavoitteena on vapautua psyykkisten ja fyysisten oireiden tausalla olevista tiedostamattomista varhaisista traumoista, turvattomuudesta, peloista ja energiaa vievästä ahdistuksesta. Ryhmän monitasoinen vuorovaikutus antaa mahdollisuuden uuteen kokemukseen omasta itsestä ja suhteesta toiseen.

Tarjoan apua
Fyysisen sairauden käsittelemiseen Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Persoonallisuushäiriöön Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Itsetuhoisiin ajatuksiin Vaikeaan elämäntilanteeseen Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisiin ongelmiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Fobiaan/kammoon Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Erityiskohderyhmät
Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuus Vakavasti traumatisoituneet potilaat ja dissosiaatiohäiriöt
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen psyk.sairaanhoitaja(1993) ja erityistason ryhmäpsykoterapeutti, psykoanalyyttinen (2015) . Työkokemusta minulla psykiatrisesta hoitotyöstä 24 vuotta. Vuodesta 2006 alakaen olen työskennellyt Tampereen kaupungin psykiatrian poliklinikalla, jossa teen aikuisten polikliinistä yksilövastaanottotyötä ja pari- ja perhevastaanottotyötä sekä lyhytkestoista ryhmäpsykoterapiaa. Lyhytkestoisessa ryhmäpsykoterapiatyöskentelyssä olen erikoistunut soiaalisten tilanteiden pelko,- jännitys ja ahdistusoireista kärsivien potilaiden hoitoon. Vakavasti traumatisoituneita ja dissosiaatiohäiriöistä kärsiviä potilaita olen hoitanut vuodesta 2006 alkaen ja olen osallistunut tämän aihealueen täydennyskoulutuksiin säännöllisesti. Vimmeiset viisi vuotta olen työskennellyt Tampereen kaupungin Sarviksen psykiatrian traumatyöryhmässä. Erityisosaamista minulla on työkokemuseni kauttaa trans- ja muusukupuolisten yksilöhoitotyöstä vuodesta 2009 alkaen sekä ryhmäpsykoterapiatyön kautta vuodesta 2015 alkaen.

Tutustumiskäynnin hinta

50,00

Vakiokäynnin hinta

10,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Kela:n kuntoutuspsykoterapian toteutuvan ryhmäpsykoterapian omavastuu on 10€/istunto