Etusivu / Löydä apua / Ari Vuokko

Ari Vuokko

Psykoterapeutti, Filosofian maisteri, Kognitiivinen
Turku, Vähä-Heikkilä
Suomi
Asiakasryhmät
Ikäihmiset yli 67v Nuoret 13-17v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Päiväaikoja Viikonloppuaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.

Tämä terapeutti toimii vapaaehtoisena TOIVO.ME - hankkeessa. Jos olet terveydenhuollon ammattilainen, voit tiedustella maksutonta keskusteluapua terapeutilta, vaikka terapeutti ei muutoin ottaisi uusia asiakkaita.

Huomioithan, että TOIVO.ME - hankkeessa tarjottava apu on suunnattu koronakriisissä työskenteleville terveydenhuollon työntekijöille. Keskusteluapu on kertaluontoista (1-2 kertaa) eikä ole terveydenhuoltoa. Näin ollen profiiliteksti ei kaikin osin kuvaa TOIVO.ME-keskusteluja.

Kun tiedustelet vapaata aikaa, muista mainita TOIVO.ME - hankkeesta sekaannusten välttämiseksi.

Käytän integroidusti kognitiivisen psykoterapian menetelmiä käyttämisterapiasta aina tietoisuutaitoihin ja myötätuntosuuntautuneeseen psykoterapiaan. Lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja toiveet. Hyödynnän luovasti kognitiivisen psykoterapian eri muotoja ja menetelmiä asiakaslähtöisesti.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivinen
  • Integratiivinen
Kela-pätevyys

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset) Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (nuoret)

Lisäkoulutukset

Taideterapia Mindfulness

Millainen terapeutti olen

Olen kognitiivinen psykoterapeutti ja työnohjaaja. Käytän integroidusti kognitiivisen psykoterapian menetelmiä käyttämisterapiasta aina tietoisuutaitoihin ja myötätuntosuuntautuneeseen psykoterapiaan. Keskeisiä arvoja ovat potilaan tai asiakkaan ainutlaatuisuuden ja yksilöllisyyden kunnioittaminen sekä luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja. Lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja toiveet. Hyödynnän luovasti kognitiivisen psykoterapian eri muotoja ja menetelmiä asiakaslähtöisesti. Intergratiivinen kognitiivinen psykoterapia perustuu perinteiseen kognitiiviseen psykoterapiaan, joka on tutkimuksissa todettu hyvin tehokkaaksi psykoterapian menetelmäksi jo useita kymmeniä suoritetuissa vaikuttavuustutkimuksissa. Nykyään psykoterapian tutkimuksessa hyödynnetään uudemman aivotutkimuksen tuloksia.

Mitä istunnoillani tehdään

Käsittelemme asiakkaan ja terapeutin yhteistyössä ajatuksia, tunteita ja toimintaa keskustelun ja muiden terpauttisten menetelmien avulla. Keskustelun ohella voimme käyttää esimerkiksi mielikuvaharjoittelua ja tietoisuustaitoharjoituksia asiakkaan kiinnostuksen ja toiveiden mukaan. Tarkoituksena on luoda asiakkaalle oivallus omista sisäisistä malleista ja kuinka ne vaikuttava asiakkaan arjessa ja elämässä yleensä.

Tarjoan apua
Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Vaikeaan elämäntilanteeseen Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisiin ongelmiin Vihanpurkauksien hallitsemiseen Fobiaan/kammoon Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Erityiskohderyhmät
Pakko-oireinen häiriö Monikulttuurisuus/maahanmuuttajat Lastensuojelun asiakkaat Kaksisuuntainen mielialahäiriö
Tutustumiskäynnin hinta

40,00

Vakiokäynnin hinta

80,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Hinnat ovat perustellusta syystä neuvoteltavissa