Etusivu / Löydä apua / Ari Vuokko

Ari Vuokko

Psykoterapeutti, Filosofian maisteri, Kognitiivinen
Turku, Vähä-Heikkilä
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Nuoret 13-17v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja Ilta-aikoja Viikonloppuaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.

Tämä terapeutti toimii vapaaehtoisena TOIVO.ME - hankkeessa. Jos olet terveydenhuollon ammattilainen, voit tiedustella maksutonta keskusteluapua terapeutilta, vaikka terapeutti ei muutoin ottaisi uusia asiakkaita.

Huomioithan, että TOIVO.ME - hankkeessa tarjottava apu on suunnattu koronakriisissä työskenteleville terveydenhuollon työntekijöille. Keskusteluapu on kertaluontoista (1-2 kertaa) eikä ole terveydenhuoltoa. Näin ollen profiiliteksti ei kaikin osin kuvaa TOIVO.ME-keskusteluja.

Kun tiedustelet vapaata aikaa, muista mainita TOIVO.ME - hankkeesta sekaannusten välttämiseksi.

Käytän integroidusti kognitiivisen psykoterapian menetelmiä käyttämisterapiasta aina tietoisuutaitoihin ja myötätuntosuuntautuneeseen psykoterapiaan. Lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja toiveet. Hyödynnän luovasti kognitiivisen psykoterapian eri muotoja ja menetelmiä asiakaslähtöisesti.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivinen
  • Integratiivinen
Kela-pätevyys

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (aikuiset) Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus (nuoret)

Lisäkoulutukset

Taideterapia Mindfulness

Millainen terapeutti olen

Olen kognitiivinen psykoterapeutti ja työnohjaaja. Käytän integroidusti kognitiivisen psykoterapian menetelmiä käyttämisterapiasta aina tietoisuutaitoihin ja myötätuntosuuntautuneeseen psykoterapiaan. Keskeisiä arvoja ovat potilaan tai asiakkaan ainutlaatuisuuden ja yksilöllisyyden kunnioittaminen sekä luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja. Lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja toiveet. Hyödynnän luovasti kognitiivisen psykoterapian eri muotoja ja menetelmiä asiakaslähtöisesti. Intergratiivinen kognitiivinen psykoterapia perustuu perinteiseen kognitiiviseen psykoterapiaan, joka on tutkimuksissa todettu hyvin tehokkaaksi psykoterapian menetelmäksi jo useita kymmeniä suoritetuissa vaikuttavuustutkimuksissa. Nykyään psykoterapian tutkimuksessa hyödynnetään uudemman aivotutkimuksen tuloksia.

Mitä istunnoillani tehdään

Käsittelemme asiakkaan ja terapeutin yhteistyössä ajatuksia, tunteita ja toimintaa keskustelun ja muiden terpauttisten menetelmien avulla. Keskustelun ohella voimme käyttää esimerkiksi mielikuvaharjoittelua ja tietoisuustaitoharjoituksia asiakkaan kiinnostuksen ja toiveiden mukaan. Tarkoituksena on luoda asiakkaalle oivallus omista sisäisistä malleista ja kuinka ne vaikuttava asiakkaan arjessa ja elämässä yleensä.

Tarjoan apua
Fyysisen sairauden käsittelemiseen Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Fobiaan/kammoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Seksuaalisiin ongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen
Erityiskohderyhmät
Pakko-oireinen häiriö Kaksisuuntainen mielialahäiriö Lastensuojelun asiakkaat Monikulttuurisuus/maahanmuuttajat
Tutustumiskäynnin hinta

40,00

Vakiokäynnin hinta

80,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Hinnat ovat perustellusta syystä neuvoteltavissa