Etusivu / Löydä apua / Antti Kiikko

Antti Kiikko

Kouluttajapsykoterapeutti, Muu, Ratkaisukeskeinen
Turku, Turku, keskusta
Englanti Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ikäihmiset yli 67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja Ilta-aikoja
TILAA MUUTAMALLE UUDELLE ASIAKKAALLE! Työskennellyt vuodesta 2005 auttaen ihmisiä tavoittamaan hyvää elämää. Asiakkainani ovat nuoret ja kaikenikäiset aikuiset, jotka hakevat interaktiivista ja kannustavaa terapeuttia käsittelemään ajatuksia, tunteita, parisuhteita sekä ammatillista työelämää.
Psykoterapiasuuntaus
  • Ratkaisukeskeinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Millainen terapeutti olen

Oma tapani työskennellä koostuu kyvystä kuunnella, rakentavasta palautteen annosta, ohjauksesta sekä pyrkimyksestä sellaisen ilmapiirin luomiseen, jossa voi kokea olevan helppo keskustella henkilökohtaisimmista asioista ja tunteista.
Terapia on oiva mahdollisuus keskustella asioista, joita ei välttämättä halua jakaa perheen, läheisten tai työtovereiden kanssa. Terapiaa voidaan käyttää yhtä lailla myös henkilökohtaisen kasvun, tunne-elämän lisäämisen, selviytymiskeinojen oppimisen sekä toivotun muutoksen todennäköisyyden lisäämiseen.

Useat asiakkaani ovat sanoneet, että olen ammattimainen, läsnä oleva, vuorovaikutteinen, välittävä, tukea antava, suora sekä erinomainen kuuntelija. Vuosien saatossa olen työskennellyt monenlaisten ihmisten kanssa erilaisine lähtökohtineen ja näkökantoineen. Olen myös tehnyt paljon töitä yritys- sekä urheilupuolen ihmisten kanssa, auttaen positiivisen muutoksen luomisessa ja aikaansaamisessa.

Mitä istunnoillani tehdään

Psykoterapia on iso satsaus ajallisesti, mutta myös taloudellisesti. Siksi pyrin mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti kartoittamaan mitä asiakas toivoo terapialta, minkälaisia tavoitteita tai odotuksia asettaa terapialle, minkälaiset tavat ja keinot ovat itselle sopivia sekä luontevia. Terapian tavoitteiden laatimiseen käytän mm. Kelan kuntoutusterapialle laatimia GAS-lomakkeita (Goal Attainment Scale). Näiden toteutumista ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan terapian kuluessa tarvittaessa tai vähintään kolmen kk:n välein.
Mahdolliset tehtävät, havainnoinnit, harjoitteet liittyvät yhteisesti tapaamisten yhteydessä sovittuihin asioihin, joiden toimivuutta käydään läpi tarkemmin aina terapiaistunnon aikana.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Fobiaan/kammoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Seksuaalisiin ongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Persoonallisuushäiriöön Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Erityiskohderyhmät
Persoonallisuushäiriöt Pakko-oireinen häiriö Kaksisuuntainen mielialahäiriö
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Persoonallisuushäiriöt - n. 13 v työkokemus psykiatrisilta osastoilta ko. häiriöistä kärsivien ihmisten kanssa
Pakko-oireinen häiriö - kuten yllä
Kaksisuuntainen mielialahäiriö - kuten yllä

Persoonallisuushäiriöistä erityisenä kohderyhmänä ollut uhkaavasti ja aggressiivisesti käyttäytyvät henkilöt. Olen luonut yhdessä AMK Tohtori M. Saarikosken kanssa väkivaltatilanteiden hoitomallin (HFR - Hallittu Fyysinen Rajoittaminen), josta olen luennoinut ja kouluttanut vuodesta 2000 alkaen aina tähän päivään asti eri ammattiryhmille ympäri Suomea.

Asiakaskuntani

En ole rajannut kiinnostuksen kohdettani johonkin tiettyyn asiakas-/asiaryhmään, vaan pikemminkin asiakkaani ovat valikoituneet henkilökemioiden kohtaamisen perustella sekä tunteesta, että yhteistyö on molemmin puolin mielekästä.
Erityisalueenani ovat työnohjaukset sekä yksilö- että ryhmätyönohjaukset, yritysvalmennukset/coaching (joihin olen käynyt Business Coaching koulutuksen) sekä henkinen urheiluvalmennus (olin mukana Suomen Olympia Komitean Life Coaching projektissa Lontoon Olympialaisiin valmistautuville urheilijoille)

Tutustumiskäynnin hinta

100,00

Vakiokäynnin hinta

100,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Hinnoittelu perustuu ProWork Valmennus Oy:n hinnoitteluun.

Summary in English | Sammanfattning på svenska

Over 15 years' experience helping people work on becoming happier and more effective in their lives. I'm professional psychotherapist in full time company practice accepting new patients in 2020. Specializing in adults of all ages who are seeking an interactive and supportive therapist to help better manage their thoughts, feelings, relationships, and professional lives.

My therapeutic style incorporates expert listening, constructive feedback, direct guidance, and creating an environment where you will feel comfortable to discuss your most personal thoughts and feelings. Therapy is a great place to discuss things that cannot be shared with family, friends, or colleagues. It can also be used for personal growth, increasing emotional intelligence, developing coping skills, and creating positive change in your life.

I have also successfully partnered with business owners, managers, and executives from small and large corporations to help facilitate positive change.