Etusivu / Löydä apua / Anri Suorsa

Anri Suorsa

Psykoterapeutti, Psykologi, Kognitiivis-analyyttinen
Helsinki, Töölö
etäyhteydellä koko Suomi,
Helsinki, Töölö
Englanti
Asiakasryhmät
Ryhmät Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Olen kokenut psykologi, KAT-psykoterapeutti, ryhmäterapeutti, psykodraamaohjaaja, työterveyspsykologi ja EMDR-koulutettu. Tarjolla: 1) VAKUUTUSYHTIÖN korvaama psykoterapiapaikka ja 2) alkaen 8/2024 saattaa vapautua paikkoja KAT-ryhmässä, jossa käytetään myös psykodraaman menetelmiä.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivis-analyyttinen
  • Ryhmäpsykoterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

EMDR Interpersoonallinen psykoterapia (IPT)

Millainen terapeutti olen

Psykoterapeuttina minua voinee toisaalta luonnehtia kuuntelevaksi, empaattiseksi, lämpimäksi ja kannustavaksi, mutta toisaalta aktiiviseksi ja nopeasti oivaltavaksi. Paneudun asiakkaideni asioihin intensiivisesti. Olen tehnyt psykologin vastaanottotyötä vuodesta 1996, ja toiminut psykoterapeuttina vuodesta 2003. Yli seitsemän vuotta psykiatrian avopuolella ovat koulineet työstämään asiakkaideni kanssa monenlaisiin diagnooseihin liittyviä elämänhaasteita. Noin kolmentoista vuoden kokemus työterveys- ja psykoterapiayksikössä sekä ryhmäterapeuttina antavat ymmärrystä ja työvälineitä haasteiden ollessa työelämän, tiimien tai organisaatioiden alueella. Asiakkaideni kanssa käytämme  joustavasti, asiakkaiden tarpeiden mukaan monia tehokkaita ja turvallisia terapiatekniikoita integroiden niitä hallitusti kognitiivis-analyyttiseen viitekehykseen. Tavoitteinani ovat jaettu ymmärrys haasteista, niiden alkuperistä, suhteen muuttuminen noihin haasteisiin ja uudet ratkaisut/ keinot nykyelämässä.

Mitä istunnoillani tehdään

Keskiviikkoiltaisin on Kognitiivis-analyyttinen ja integratiivinen psykoterapiaryhmä, jossa käytetään psykodraaman menetelmiä. Ks. yst. kohdassa "Lisätietoja".

Yksilöpsykoterapian alussa hahmotetaan yhteistyössä, piirroksen muodossa asiakkaan nykyisiä pulmallisia toiminta- ja ajattelumalleja sekä niiden yhteyksiä asiakkaan elämänhistoriaan. Tarvittaessa käydään läpi teoriatietoa asiakkaan haasteisiin liittyen, ja voidaan opetella yhdessä itsesäätelyn, itseavun ja rakentavan puheeksi ottamisen keinoja. Terapian edetessä päästään työstämään aktiivisesti ja erilaisin menetelmin nykyisiä pulmallisia toiminta- ja ajattelumalleja ja niiden yhteyttä menneisyyteen. Käyttämäni menetelmät mahdollistavat pulmien ja niiden alkuperien syvällistä, kokemuksellista, vaikuttavaa ja turvallista työstämistä. Nykyelämän uusien ratkaisujen, ajattelu- ja toimintamallien kehittäminen ja vahvistaminen on olennaista.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Fyysisen sairauden käsittelemiseen Itsetuhoisiin ajatuksiin
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen psykologi, ylemmän erityistason KAT- eli kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti, psykodraamaohjaaja, työterveyspsykologi.

Muita koulutuksiani: EMDR traumamenetelmä, ryhmäanalyysin peruskoulutus, kehopsykoterapian perusopinnot, IPT (Interpersoonallinen terapia masennuksen hoitoon), "Seksuaalisuuden kohtaaminen asiakastyössä"-koulutus, ratkaisu- ja resurssikeskeisen terapian intensiivikoulutus, debriefing-koulutus (kriisit), Mind body bridging-stressinsäätelymenetelmän koulutusta, vuorokausirytmin ajastushoito yms.

Erikoistumisalueita/ erityisen tuttuja teemoja yllä mainittujen lisäksi:  Työhyvinvointi, masennus, uupumus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, työelämän haastavat ihmissuhteet/ roolit/ organisaatiot, EMDR traumamenetelmä, assertiivisuus ja rakentava viestintä myös vuorovaikutustaitoharjoituksin, sosiaalinen jännittäminen, seksuaalisuuteen liittyvät teemat, lievät ja keskivaikeat univaikeudet, kriisit, traumat, erityisherkkyys.

Asiakaskuntani

Olen saanut ja haluan jatkossakin työskennellä hyvin monenlaisten ja monenlaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Erityisen paljon asiakasryhmääni on kuulunut koulutettuja asiantuntijoita, joista osa on työskennellyt esihenkilö- tai johtajatasolla - myös ylimmässä johdossa. Olen myös työskennellyt monien tutkijoiden, opiskelijoiden ja nuorten aikuisten kanssa.

Lisätiedot

- Kognitiivis-analyyttinen ja integratiivinen psykoterapiaryhmä, jossa käytetään psykodraaman menetelmiä KESKIVIIKKOISIN klo 15:50 alkaen osoitteessa Töölöntorinkatu 2. Ryhmä on hyvin tehokasta mutta turvallista psykoterapiaa. Ryhmässä saa työstää aktiivisesti psykodraaman menetelmiä käyttäen omia nykyelämän ja menneisyyden haasteitaan. Toisaalta ryhmässä saa myös ryhmän ja psykoterapeutin tuen ja avun. Ryhmästä löytyy lisätietoa osoitteesta suomenpsykodraamayhdistys.fi / muita ryhmiä ja tapahtumia. Esitteet ja vastaukset kysymyksiisi saat myös sähköpostitse minulta

- ILMOITATHAN YSTÄVÄLLISESTI VIESTISSÄSI: terapian maksajatahon, oman ammattisi ja koulutuksesi, nykyisen työ- tai opiskelutilanteesi, ikäsi, haasteesi, onko sinulla jo maksusitoumus terapiaan tai psykiatrin lausunto. Olethan lukenut tämän Minduu-esittelytekstini kokonaan.

Tutustumiskäynnin hinta

127,45

Vakiokäynnin hinta

127,45

Lisätiedot hinnoittelusta

- Yllä mainitut hinnat pätevät yksityishenkilön itse maksaessa yksilöpsykoterapiansa vuonna 2023. Kysy vakuutusyhtiön tai yrityksen maksaman psykoterapian hintaa. Terapioiden hinnat tarkistetaan vuosittain yleisen kustannustason kehityksen mukaan.
- Tutustumiskäynti toteutetaan 45 - 90 min pituisena
x hinta yksilöpsykoterapia-asiakkaalle 127,45 - 254,90 €
x hinta ryhmäpsykoterapiaan tulijalle 62,45 € - 124,95€
- Ryhmäpsykoterapian hinta Kelan tuella vuonna 2024 on 124,80 €/ viikottainen tapaaminen, josta ryhmäläisen omavastuuosuus on 40,70 €. Ryhmä kokoontuu viikottain ja ryhmän tapaamisia on vuosittain maksimissaan 40 kappaletta.

Summary in English | Sammanfattning på svenska

Sorry, I currently can not start with new clients.

Therapy sessions with me are booked 90 min/ two weeks.

I am a very experienced Cognitive-analytic psychotherapist and integrate a wide range of therapy techniques into my work, especially EMDR traumatechnique and psychodrama techniques. I am usually seen as warm, empathetic and listening, but at the same time active and quickly perceiving.

Areas especially familiar to me: depression, burnout, occupational wellbeing, challenges or difficult roles in work life or organizations, human relationship challenges, EMDR for trauma, assertiveness and rehearsing use of assertiveness techniques, anxiety, social anxiety, panic attacks, bipolarity, themes of sexuality, mild - moderate sleeping problems, challenges in parenting, crisis, trauma, difficulties influenced by one´s life history, highly sensitive personality.