Etusivu / Löydä apua / Anri Suorsa

Anri Suorsa

Psykoterapeutti, Psykologi, Kognitiivis-analyyttinen
etäyhteydellä koko Suomi,
Helsinki, Punavuori, ryhmätila
Helsinki, Töölö
Englanti
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Ryhmät
Terapian kesto
Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja
Tämä terapeutti ei ota uusia asiakkaita. Katso vapaat terapeutit.
Olen kokenut psykologi, KAT-psykoterapeutti, ryhmäterapeutti, psykodraamaohjaaja, työterveyspsykologi, EMDR-koulutettu. Tällä hetkellä minulla ei valitettavasti ole vapaita psykoterapiapaikkoja yksilöille eikä ryhmään.
Psykoterapiasuuntaus
  • Kognitiivis-analyyttinen
  • Ryhmäpsykoterapia
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

EMDR Interpersoonallinen psykoterapia (IPT)

Millainen terapeutti olen

Psykoterapeuttina minua voinee toisaalta luonnehtia kuuntelevaksi, empaattiseksi, lämpimäksi ja kannustavaksi, mutta toisaalta aktiiviseksi ja nopeasti oivaltavaksi. Paneudun asiakkaideni asioihin intensiivisesti. Olen tehnyt psykologin vastaanottotyötä vuodesta 1996, ja toiminut psykoterapeuttina vuodesta 2003. Yli seitsemän vuotta psykiatrian avopuolella ovat koulineet työstämään asiakkaideni kanssa monenlaisiin diagnooseihin liittyviä elämänhaasteita. Noin kolmentoista vuoden kokemus työterveys- ja psykoterapiayksikössä sekä ryhmäterapeuttina antavat ymmärrystä ja työvälineitä haasteiden ollessa työelämän, tiimien tai organisaatioiden alueella. Asiakkaideni kanssa käytämme  joustavasti, asiakkaiden tarpeiden mukaan monia tehokkaita ja turvallisia terapiatekniikoita integroiden niitä hallitusti kognitiivis-analyyttiseen viitekehykseen. Tavoitteinani ovat jaettu ymmärrys haasteista, niiden alkuperistä, suhteen muuttuminen noihin haasteisiin ja uudet ratkaisut/ keinot nykyelämässä.

Mitä istunnoillani tehdään

Psykoterapiaryhmä KESKIVIIKKOILTAISIN. Esitteet/vastaukset kysymyksiisi saat sähköpostitse minulta. Esite on myös netissä: www.suomenpsykodraamayhdistys.fi/muita ryhmiä ja tapahtumia/Kognitiivis-analyyttinen ja ...

Yksilöpsykoterapian alussa hahmotetaan yhteistyössä, piirroksen muodossa asiakkaan nykyisiä pulmallisia toiminta- ja ajattelumalleja sekä niiden yhteyksiä asiakkaan elämänhistoriaan. Tarvittaessa käydään läpi teoriatietoa asiakkaan haasteisiin liittyen, ja voidaan opetella yhdessä itsesäätelyn, itseavun ja rakentavan puheeksi ottamisen keinoja. Terapian edetessä päästään työstämään aktiivisesti ja erilaisin menetelmin nykyisiä pulmallisia toiminta- ja ajattelumalleja ja niiden yhteyttä menneisyyteen. Käyttämäni menetelmät mahdollistavat pulmien ja niiden alkuperien syvällistä, kokemuksellista, vaikuttavaa ja turvallista työstämistä. Nykyelämän uusien ratkaisujen, ajattelu- ja toimintamallien kehittäminen ja vahvistaminen on olennaista.

Tarjoan apua
Itsetuhoisiin ajatuksiin Fyysisen sairauden käsittelemiseen Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Vaikeaan elämäntilanteeseen Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Menneisyyteni käsittelyyn Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen psykologi, ylemmän erityistason KAT- eli kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti, psykodraamaohjaaja, työterveyspsykologi.

Muita koulutuksiani: EMDR traumamenetelmä, ryhmäanalyysin peruskoulutus, kehopsykoterapian perusopinnot, IPT (Interpersoonallinen terapia masennuksen hoitoon), "Seksuaalisuuden kohtaaminen asiakastyössä"-koulutus, ratkaisu- ja resurssikeskeisen terapian intensiivikoulutus, debriefing-koulutus (kriisit), Mind body bridging-stressinsäätelymenetelmän koulutusta, vuorokausirytmin ajastushoito yms.

Erikoistumisalueita/ erityisen tuttuja teemoja yllä mainittujen lisäksi:  Työhyvinvointi, masennus, uupumus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, työelämän haastavat ihmissuhteet/ roolit/ organisaatiot, EMDR traumamenetelmä, assertiivisuus ja rakentava viestintä myös vuorovaikutustaitoharjoituksin, sosiaalinen jännittäminen, seksuaalisuuteen liittyvät teemat, lievät ja keskivaikeat univaikeudet, kriisit, traumat, erityisherkkyys.

Asiakaskuntani

Olen saanut ja haluan jatkossakin työskennellä hyvin monenlaisten ja monenlaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Erityisen paljon asiakasryhmääni on kuulunut koulutettuja asiantuntijoita, joista osa on työskennellyt esihenkilö- tai johtajatasolla - myös ylimmässä johdossa. Olen myös työskennellyt monien tutkijoiden, opiskelijoiden ja nuorten aikuisten kanssa.

Lisätiedot

- Psykoterapiaryhmä KESKIVIIKKOISIN klo 16:00 alkaen.

- ILMOITATHAN YSTÄVÄLLISESTI VIESTISSÄSI: terapian maksajatahon, oman ammattisi ja koulutuksesi, nykyisen työ- tai opiskelutilanteesi, ikäsi, haasteesi, onko sinulla jo maksusitoumus terapiaan tai psykiatrin lausunto. Olethan lukenut tämän Minduu-esittelytekstini kokonaan.

Tutustumiskäynnin hinta

127,45

Vakiokäynnin hinta

127,45

Lisätiedot hinnoittelusta

- Yllä mainitut hinnat pätevät yksityishenkilön itse maksaessa yksilöpsykoterapiansa vuonna 2022. Kysy vakuutusyhtiön tai yrityksen maksaman psykoterapian hintaa. Terapioiden hinnat tarkistetaan vuosittain yleisen kustannustason kehityksen mukaan.
- Tutustumiskäynti toteutetaan 45 - 90 min pituisena
x hinta yksilöpsykoterapia-asiakkaalle 127,45 - 254,90 €
x hinta ryhmäpsykoterapiaan tulijalle 62,45 € - 124,95€
- Ryhmäpsykoterapian hinta Kelan tuella on 121,20 €/ viikottainen tapaaminen, josta ryhmäläisen omavastuuosuus on 37,10 €. Ryhmä kokoontuu viikottain ja ryhmän tapaamisia on vuosittain noin 40 kappaletta.

Summary in English | Sammanfattning på svenska

Sorry, I currently can not start with new clients.

Therapy sessions with me are booked 90 min/ two weeks.

I am a very experienced Cognitive-analytic psychotherapist and integrate a wide range of therapy techniques into my work, especially EMDR traumatechnique and psychodrama techniques. I am usually seen as warm, empathetic and listening, but at the same time active and quickly perceiving.

Areas especially familiar to me: depression, burnout, occupational wellbeing, challenges or difficult roles in work life or organizations, human relationship challenges, EMDR for trauma, assertiveness and rehearsing use of assertiveness techniques, anxiety, social anxiety, panic attacks, bipolarity, themes of sexuality, mild - moderate sleeping problems, challenges in parenting, crisis, trauma, difficulties influenced by one´s life history, highly sensitive personality.