Etusivu / Löydä apua / Anni Kuorttinen

Anni Kuorttinen

Koulutuksessa Työterveyshoitaja, Psykodynaaminen
Etäyhteydellä koko Suomi,
Helsinki, Kamppi
Suomi
Asiakasryhmät
Perheet Nuoret 13-17v Aikuiset 18-67v
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Viikonloppuaikoja Ilta-aikoja Päiväaikoja
Tämä terapeutti tarjoaa koulutusterapiaa. Lue lisää.
Tarjoan psykodynaamista koulutusterapiaa erityisesti 13-25 -vuotiaille sekä (kognitiivista) lyhytterapiaa aikuisille ja nuorille. Opiskelen parhaillani Helsingin yliopistossa psykodynaamiseksi psykoterapeutiksi. Terapeuttina olen läsnäoleva, tilaa antava, kuunteleva ja aktiivisesti keskusteleva.
Psykoterapiasuuntaus
  • Psykodynaaminen
  • Kognitiivinen
Millainen terapeutti olen

Minulle on tärkeää terapeuttina välittää asiakkaalle kokemus avoimesta, kunnioittavasta, hyväksyvästä ja luottamuksellisesta ilmapiiristä.

Työotteeni on uudenlaisiin ajatus- ja toimintatapoihin kannustava sekä muutokseen ohjaava vaikeista olosuhteista huolimatta. Yhteistyötä rakentaa asetetut tavoitteet ja niiden saavuttamisen arviointi tietyn aikavälein.

Minua kiehtoo mielen laaja hyödyntäminen asiakkaan voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamisella ja niitä hyödyntämällä sekä tutkimalla elämää rajoittavia haitallisia uskomuksia ja ajatuksia sekä löytämällä yhdessä uusia näkökulmia menneisiin tapahtumiin ja nykyhetkeen.

Huom! Yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapiassa asiakas voi turvallisesti käsitellä merkityksellisiä asioita ja pyrkiä parempaan itseymmärrykseen ja selviytymiskeinojen lisäämiseen.

Terapiaprosessin alussa kartoitetaan yhdessä elämäntilannetta ja mietitään, mihin suuntaan toivotaan muutosta. Asetettuihin tavoitteisiin pyritään pääsemään mm. tarkastelemalla asiakkaan vuorovaikutussuhteita ja niiden merkityksiä asiakkaalle, erilaisten elämän tapahtumia ja niiden syy-seuraussuhteita, omia toimintatapoja, uskomuksia ja ajatusmalleja. Tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan sellaisia oivalluksia ja arvoja, jotka ovat hänelle tärkeitä ja jotka parantavat hänen elämänlaatuaan.

Tärkeässä roolissa on myös tunteiden tunnistaminen ja niiden säätely, automaattiset reaktiot ja ajatukset, sekä tulkinnat itsestä sekä muista.

Terapia on ensisijaisesti psyykkisiä oireita helpottava hoitomuoto, mutta myös psyykkistä toimintakykyä, sopeutumiskykyä, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja edistävä kokonaisvaltainen prosessi.

Tarjoan apua
Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Univaikeuksiin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Vaikeaan elämäntilanteeseen Menneisyyteni käsittelyyn Vihanpurkauksien hallitsemiseen Fobiaan/kammoon Pakko-oireisiin Paniikkikohtauksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Elämäntapamuutokseen Pahaan oloon Huonoon itsetuntoon Vanhemmuuden haasteisiin Työuupumukseen Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Ihmissuhdeongelmiin Masennukseen/ahdistukseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen työskennellyt matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden käyttäjien parissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä yksityisellä sektorilla työterveyshuollossa ja lisäksi erikoissairaanhoidossa.

Asiakaskuntani

Annan psykodynaamista koulutuspsykoterapiaa erityisesti 13-25 -vuotiaille nuorille sekä (kognitiivista) lyhytterapiaa nuorille ja aikuisille ja yksittäisiä neuvonta- tai terapiakäyntejä missä tahansa mieltä kuormittavassa asiassa. Opiskelen parhaillani Helsingin yliopistossa psykodynaamiseksi yksilöpsykoterapeutiksi. Minulla on myös kognitiivisen lyhytterapeutin pätevyys. En voi vielä antaa Kelan kuntoutuspsykoterapiaa.

Kaikki palvelut voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä.

Kiinnostukseni on laaja-alaisesti ihmisten tukeminen haastavissa ja vaikeissa elämäntilanteissa.

Tutustumiskäynnin hinta

50,00

Vakiokäynnin hinta

50,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.