Etusivu / Löydä apua / Anni Kuorttinen

Anni Kuorttinen

Koulutuksessa Työterveyshoitaja, Psykodynaaminen
Helsinki, Kamppi
Etäyhteydellä koko Suomi,
Suomi
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Nuoret 13-17v Perheet
Terapian kesto
Yksittäinen konsultaatio Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Päiväaikoja Ilta-aikoja Viikonloppuaikoja
Tämä terapeutti tarjoaa koulutusterapiaa. Lue lisää.
Tarjoan psykodynaamista psykoterapiaa. Olen valmistunut nuorisopsykoterapeutiksi ja aikuisten yksilöpsykoterapeutiksi. Terapeuttina olen läsnäoleva, tilaa-antava, kuunteleva ja aktiivisesti keskusteleva.
Psykoterapiasuuntaus
  • Psykodynaaminen
  • Kognitiivinen
Millainen terapeutti olen

Minulle on tärkeää terapeuttina välittää asiakkaalle kokemus avoimesta, kunnioittavasta, hyväksyvästä ja luottamuksellisesta ilmapiiristä.

Työotteeni on uudenlaisiin ajatus- ja toimintatapoihin kannustava sekä muutokseen ohjaava vaikeista olosuhteista huolimatta. Yhteistyötä rakentaa asetetut tavoitteet ja niiden saavuttamisen arviointi tietyn aikavälein.

Minua kiehtoo mielen laaja hyödyntäminen asiakkaan voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamisella ja niitä hyödyntämällä sekä tutkimalla elämää rajoittavia haitallisia uskomuksia ja ajatuksia sekä löytämällä yhdessä uusia näkökulmia menneisiin tapahtumiin ja nykyhetkeen.

Huom! Yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

Mitä istunnoillani tehdään

Terapiassa asiakas voi turvallisesti käsitellä merkityksellisiä asioita ja pyrkiä parempaan itseymmärrykseen ja selviytymiskeinojen lisäämiseen.

Terapiaprosessin alussa kartoitetaan yhdessä elämäntilannetta ja mietitään, mihin suuntaan toivotaan muutosta. Asetettuihin tavoitteisiin pyritään pääsemään mm. tarkastelemalla asiakkaan vuorovaikutussuhteita ja niiden merkityksiä asiakkaalle, erilaisten elämän tapahtumia ja niiden syy-seuraussuhteita, omia toimintatapoja, uskomuksia ja ajatusmalleja. Tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan sellaisia oivalluksia ja arvoja, jotka ovat hänelle tärkeitä ja jotka parantavat hänen elämänlaatuaan.

Tärkeässä roolissa on myös tunteiden tunnistaminen ja niiden säätely, automaattiset reaktiot ja ajatukset, sekä tulkinnat itsestä sekä muista.

Terapia on ensisijaisesti psyykkisiä oireita helpottava hoitomuoto, mutta myös psyykkistä toimintakykyä, sopeutumiskykyä, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja edistävä kokonaisvaltainen prosessi.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Pakko-oireisiin Fobiaan/kammoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Menneisyyteni käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen työskennellyt matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden käyttäjien parissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä yksityisellä sektorilla työterveyshuollossa ja lisäksi erikoissairaanhoidossa.

Asiakaskuntani

Annan psykodynaamista psykoterapiaa erityisesti 13-25-vuotiaille nuorille sekä (kognitiivista) lyhytterapiaa nuorille ja aikuisille ja yksittäisiä neuvonta- tai terapiakäyntejä missä tahansa mieltä kuormittavassa asiassa.

Kaikki palvelut voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä.

Kiinnostukseni on laaja-alaisesti ihmisten tukeminen haastavissa ja vaikeissa elämäntilanteissa.

Tutustumiskäynnin hinta

60,00

Vakiokäynnin hinta

110,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.