Etusivu / Löydä apua / Agneta Ahlfors

Agneta Ahlfors

Psykoterapeutti, Sosiaalialan koulutus, Psykodynaaminen
Helsinki, Suomenlinna
Helsinki, Punavuori
Suomi Ruotsi Englanti
Asiakasryhmät
Aikuiset 18-67v Nuoret 13-17v Lapset alle 13v Parit Perheet Ryhmät
Terapian kesto
Pitkäkestoinen Lyhytkestoinen
Terapeutilla tarjolla
Ilta-aikoja Viikonloppuaikoja
Tarjoan perheterapiaa, joka liittyy avioeroihin ja perheessä tapahtuviin erilaisiin äkillisiin kriiseihin. Erikoisosaamiseni on nuorten ahdinkoon vanhempiensa ristiriitatilanteissa tai heidän omakohtaisissa ongelmissa, esim koulukiusaaminen, ahdistuneisuus, joutuminen peliriippuvuuden otteisiin.
Psykoterapiasuuntaus
  • Psykodynaaminen
  • Ratkaisukeskeinen
Kela-pätevyys

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Lisäkoulutukset

Kiintymyssuhteen tukeminen Kriisit ja traumat

Millainen terapeutti olen

Viitekehykseni on dialoginen, kaikkia kuunnellaan sillä jokainen ääni on yhtä arvokas. Lukkiutuneessa keskusteluyhteydessä avaan ongelmatilanteet arvostavasti, saattaen perheen jäsenet ymmärtämän itseään ja toisiaan ja löytämään vankempaa pohjaa tulevaisuuden rakentamiselle. Terapiassani on tarkoitus saada aikaan pysyviä muutoksia ihmisen elämäntilanteessa. Autan asiakkaitani saamaan kosketuksen omiin tunteisiin ja kokemuksiin vuorovaikutustilanteissa. Terapiassani avustan asiakasta tunnistamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Näin hän saa hyvät edellytykset onnistua elämänsä tärkeillä osa-alueilla – parisuhteessa, perhe-elämässä, työelämässä ja onnellisen elämän luomisessa itselleen. Terapeuttina mahdollistan, että jokainen saa omaa tilaa ja aikaa kuunnella, tutkia ja ymmärtää itseään, sekä menneisyytensä tapahtumia uudella ja uteliaalla tavalla. Nostan esiin asiakkaitteni ajankohtaisia mielessä olevia asioita - tunteita, ajatuksia ja toiveita jotka hän kohtaa omassa arjessaan.

Mitä istunnoillani tehdään

Minulle on tunnusomaista kohdella perheitä arvostuksella ja isolla nöyryydellä. Työskentelyni painotus on kipukohtien taustojen avaamisessa ja ratkaisujen löytämisessä. Jokainen perhe on omalaatuinen ja uniikki. Terapiassani pyrin vaikuttamaan perheen sisäiseen vuorovaikutusjärjestelmään ja siten olla mukana edistämässä perheen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Teraapiaistunnoillani onkin kyse löytöretkestä minuuteen. Työskentelyni painopiste on saada sytytettyä uutta toivoa asiakkaan elämässä. Toivo viriää, kun asiakas huomaa suhtautuvansa itseensä ja omiin oireisiinsa ja tapoihinsa suvaitsevaisemmin ja ymmärtäväisemmin kuin aiemmin. Pyrin löytämään perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa jo olemassa olevat myönteiset voimavarat, joita vahvistamalla ja kehittämällä perheyhteisö saisi lievittyä koettua kärsimystään. Tavoitteena on tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä omia valmiuksia ja rohkeutta ratkaista ja kohdata ongelmiaan ja saada uutta voimaa.

Tarjoan apua
Masennukseen/ahdistukseen Ihmissuhdeongelmiin Päihdeongelmaan/riippuvuuteen Työuupumukseen Vanhemmuuden haasteisiin Huonoon itsetuntoon Pahaan oloon Elämäntapamuutokseen Syömiseen liittyviin vaikeuksiin Sosiaalisten tilanteiden pelkoon Paniikkikohtauksiin Fobiaan/kammoon Vihanpurkauksien hallitsemiseen Seksuaalisiin ongelmiin Menneisyyteni käsittelyyn Seksuaalisen hyväksikäytön käsittelyyn Rikoksen uhriksi joutumisen, äkillisen menetyksen tai muun traumaattisen kokemuksen käsittelyyn Vaikeaan elämäntilanteeseen Itsetuhoisiin ajatuksiin Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön Persoonallisuushäiriöön Psykoottisiin häiriöihin Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen Univaikeuksiin Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin Viiltelyyn tai muuhun itsensä vahingoittamiseen Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Erityiskohderyhmät
Adoptio & sijoitus Kaksisuuntainen mielialahäiriö Kipuun liittyvät vaikeudet Lastensuojelun asiakkaat Neuropsykiatriset potilaat Persoonallisuushäiriöt Psykoottiset häiriöt Raskaus & synnytys Syömishäiriöiset potilaat Vakavasti traumatisoituneet potilaat ja dissosiaatiohäiriöt Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuus
Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Koulutustaustani on kasvatustieteestä, psykologiasta ja erityiskasvatustieteestä. Olen valmistunut erityistason perheterapeutiksi (psykodynaaminen/dialoginen) ja ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi Helsingin yliopistosta. Muita koulutuksiani ovat Läheisneuvonpidon ja Ryhmäohjaajan koulutus, Kriisityön ja Perhekeskeisen työskentelyn koulutus, Kaltoin kohdellut lapset, Vanhemmuuden roolikartta, Lapsen ja nuoren mielenterveyskoulutus, Kaksoisdiagnoosipotilaat, Narratiivinen lähestymistapa, Perheväkivalta, Lasten vakava traumatisoituminen, Dissosiaatio ja sen tunnistaminen, Lasten ja nuorten käytöshäiriöistä, Lapsen ADHD-etiologia, Autistinen lapsi. Työkokemukseni on perheterapeuttina, työnohjaajana, mielisairaanhoitajana, sosiaaliohjaajana ja kriisityöntekijänä eri lastensuojelun- laitoksissa , -avohuollossa, aikuisten sosiaalikuntoutuksessa ja sosiaalityöntekijänä HUS:n psykiatrisessa Lasten ja Nuorten poliklinikalla.

Tutustumiskäynnin hinta

80,00

Vakiokäynnin hinta

100,00

Lisätiedot hinnoittelusta

Psykoterapia
Tutustumis- ja kartoituskäynnit (1-3 kpl), 80 € / 45 min.
Sovitut terapiakäynnit, 90 € / 45 min.; 170 € / 90 min.

Perheterapia
Tutustumis- ja kartoituskäynnit (1-3 kpl), 80 € / 45 min.
Sovitut terapiakäynnit, 100 € / 45 min.; 180 € / 90 min.

Parisuhdeterapia
Tutustumis- ja kartoituskäynnit (1-3 kpl), 80 € / 45 min.
Sovitut terapiakäynnit, 100 € / 45 min.; 180 € / 90 min.

Kriisiterapia
Tutustumis- ja kartoituskäynnit (1-3 kpl), 80 € / 45 min.
Sovitut terapiakäynnit, 100 € / 45 min.; 180 € / 90 min.

Summary in English | Sammanfattning på svenska

Jag erbjuder gärna mina terapitjänster till Er på svenska, vilket är mitt modersmål.

”Livet kan bara begrundas bakåt, men måste levas framåt.”