Minduu - Käyttöehdot Ammatinharjoittajille

Nämä ovat palvelun käyttöehdot psykoterapeuteille. Lisätiedot ja hinnaston psykoterapeuteille löydät täältä.

Ehtojen erottamattomat osat ovat:

 

1. Yleistä        

Tämän palvelun kehittäjä on AtCare Oy, josta tässä sopimuksessa käytetään nimitystä Minduu.

Näitä ehtoja sovelletaan Minduu - palveluun.

Minduu vastaa vain omista palveluistaan.

Epäselvissä tapauksissa ottakaa yhteyttä tuki(at(minduu.fi

Palvelu toimii Internetissä osoitteessa www.minduu.fi.

Sivustolla aikoja varaavia henkilöitä kutsutaan alla asiakkaiksi.

Palvelussa aikojaan ilmoittavia ammatinharjoittajia tai osapuolia kutsutaan alla yhteistyökumppaneiksi.

Näitä ehtoja sovelletaan, ellei Minduu - palvelun ja asiakkaan tai Minduu - palvelun ja yhteistyökumppanin välillä ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu.

Palvelu on tarkoitukseltaan markkinapaikka, jossa asiakkaat voivat tutustua ja vertailla Minduu - palvelun yhteistyökumppanien palveluita, hintoja ja muita tietoja sekä varata näiden ilmoittamia aikoja.

Minduu voi milloin tahansa muuttaa näitä Ehtoja, esimerkiksi täyttääkseen juridisia vaatimuksia tai toteuttaakseen toiminnallisia muutoksia. Voimassa olevat Ehdot ovat aina Kuluttajan ja Yhteistyökumppanien saatavilla osoitteessa www.minduu.fi.

 

2. Yhteistyökumppanin palveluun liittyminen

Palveluun rekisteröityminen vaatii käyttöehtojen hyväksymisen.

Hyväksymällä käyttöehdot yhteistyökumppani sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti.

Palveluun voi rekisteröityä vain Valviran hyväksymät psykoterapeutit ja psykologit sekä terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka ovat psykoterapeuttikoulutuksessa.

Rekisteröityessään yhteistyökumppani takaa olevansa Valviran hyväksymä laillistettu psykoterapeutti, psykologi tai terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on psykoterapeuttikoulutuksessa.

Rekisteröinnin yhteydessä yhteistyökumppani tarkistaa esitäytettyjen tietojensa oikeellisuuden, täyttää vaaditut tiedot ja vastaa jatkossa siitä, että ne ovat oikein.

Rekisteröitymällä palveluun yhteistyökumppani voi ilmoittaa vapaita aikojaan Minduu-sivustolla ja vastaanottaa yhteydenottoja asiakkailta.

Rekisteröitymällä yhteistyökumppani sitoutuu säilyttämään salasanaansa huolellisesti ja olemaan paljastamatta sitä muille.

 

3. Minduu - palvelun ja Yhteistyökumppanin välinen sopimus

Mikäli Yhteistyökumppani tietoisesti käyttää palvelua väärin tai muuten pyrkii vahingoittamaan palvelua tai sen ylläpitäjää, on Minduu - palvelulla oikeus poistaa Yhteistyökumppanin käyttöoikeudet.

Yhteistyökumppani saa oikeudet omien tietojensa muokkaukseen, mutta Minduu -palvelulla säilyy oikeudet muokata Yhteistyökumppanin tietoja, mikäli niissä ilmenee julkaisukelvotonta tai virheellistä informaatiota.

Yhteistyökumppani vastaa siitä, ettei hänen täyttämänsä tiedot loukkaa kolmannen tekijänoikeutta tai muuta lakiin tai sopimuksiin perustuvaa oikeutta. Yhteistyökumppani vastaa siitä, että hänen sivustolle täyttämät tiedot eivät ole lain tai hyvän tavan vastaista.

Yhteistyökumppani sitoutuu olemaan käyttämättä Minduu sivustoja loukkaaviin, halventaviin, sopimattomiin, paheksuttaviin, rasistisiin, tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin.

Yhteistyökumppani sitoutuu olemaan käyttämättä Minduu sivustoja manipuloivasti, kuten kilpailijansa tai tämän liikkeen tai liiketoiminnan mustamaalaamiseen tai oman liiketoimintansa tai läheisen henkilön tai muun liiketoiminnan pönkittämiseen tai muihin kilpailullisesti arveluttaviin tarkoituksiin.

Minduu - palvelulla on omistus- ja tekijänoikeus sivustoihin ja niiden toteutukseen eikä Yhteistyökumppanilla (tai kenelläkään muulla) ole oikeutta osaksikaan kopioida tai käyttää sivustoja tai niiden ideaa omaan tarkoitukseensa tai muihin Minduu - palvelun oikeuksia loukkaavaan toimintaan. Minduu pidättää kaikki oikeudet sivustoihin ja niiden sisältöön.

Yhteistyökumppani sitoutuu olemaan jäljentämättä sivustoja tai sen osia taikka myymättä taikka kauppaamatta niissä esiintyvää Materiaalia tai muuta informaatiota. Yhteistyökumppani on yksin vastuussa Minduu - sivustolle toimittamistaan tiedoista ja niiden paikkansapitävyydestä ja mahdollisen väärän tiedon Minduu - palvelulle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Minduu - palvelulla on oikeus poistaa sellaisia tietoja sivustoiltaan, joihin se arvioi sisältyvän em. loukkaavaa, manipuloivaa, julkaisukelvotonta taikka rikollista tekstiä tai elementtejä.

Ilmoittaessaan vapaita aikojaan varattavaksi Minduu -sivustolle Yhteistyökumppani sitoutuu tarjoamaan kyseiset palvelut Minduu - sivuston asiakkaille.

Päällekkäisten aikojen myyminen samaan aikaan muita väyliä pitkin on Yhteistyökumppaneille kiellettyä.

Yhteistyökumppani saa varatusta tai myydystä ajasta vahvistuksen sähköpostina

 

4. Palvelun hinta ja maksaminen

Palvelun kuukausittainen tai transaktiopohjainen hinta määräytyy kulloinkin hinnaston mukaisesti.

Palvelun transaktiokohtainen hinta on varattavia aikoja ilmoitettaessa asiakkaille ilmainen.

Minduu pidättää oikeuden hintojen muutoksiin. Ajantasainen hinnasto löytyy osoitteesta: https://minduu.fi/fi/terapeuteille/

 

5. Aikojen varaaminen

 Minduu ei itse tarjoa varattavia tai ostettavia palveluita vaan huolehtii siitä, että sivustolta varattavat ajat oikeuttavat kuluttajan saamaan tuotteen tai palvelun Minduu - palvelun yhteistyökumppaneilta.

Varattu aika oikeuttaa palvelujen käyttämiseen tiettynä ajankohtana, elleivät palvelun varannut Asiakas ja palvelun tarjoava Yhteistyökumppani erikseen keskenään toisella tavalla sovi.

Ellei erikseen toisin mainita, voidaan jokaista aikaa käyttää vain kerran palvelussa asioimisen tai tuotteen Yhteistyökumppanilta ostamisen yhteydessä.

Ajanvarauksen jälkeen Asiakas saa vahvistuksen sähköpostiinsa.

Ajoilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta ellei muuten sovita.

Ajan voi peruuttaa Minduu – sivuston kautta. Yhteistyökumppanimme pidättävät oikeuden laskuttaa peruuttamattomista ja alle 24 tuntia ennen varattua aikaa peruutetuista ajoista.

 

6. Minduu - palvelun vastuu

Minduu pyrkii tarkistamaan sivustoillaan esiintyvän Materiaalin mahdollisimman huolellisesti, jotta sivustot eivät tulisi sisältämään yllä mainittuja negatiivisia elementtejä.

Minduu - palvelulle ei ole näiden Ehtojen mukaisen nimenomaisen korvausvelvollisuuden lisäksi mitään velvollisuutta korvata Asiakkaalle mahdollista vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että Minduu - palvelun Yhteistyökumppani ei lunasta varattua aikaa, tuote tai palvelu ei vastaa odotuksianne tai Yhteistyökumppani asetetaan konkurssiin taikka vahinkoa, joka johtuu muista varatun ajan mukaisiin tuotteisiin tai palveluihin tai Teidän Minduu - palvelun käyttöön liittyvistä olosuhteista. Minduu ei milloinkaan korvaa välillisiä vahinkoja tai tappioita.

Minduu ei vastaa niistä tuotteista tai palveluista, joita Asiakas hyödyntää varattua aikaa käyttämällä.

Minduu ei vastaa mahdollisista kirjoitus- ja/tai painovirheistä Minduu -sivustolla ja pidättää oikeuden muuttaa verkkosivulla olevaa aineistoa ja tietoja. Asiakas vastaa henkilökohtaisesti verkkosivun käyttämiseen tarvittavasta teknisestä laitteistosta ja ohjelmistosta -- esim. pääsystä Internetiin, verkkoselaimesta, sähköpostista jne.

Vaikka pyrimme tarjoamaan palveluitamme ilman teknisiä häiriöitä voivat erityisesti huoltotoimenpiteet, jatkokehitys, muut häiriöt ja/tai katkokset rajoittavat kuluttajan mahdollisuutta käyttää Minduu -sivustoa tai ajoittain estää sen. Tietyissä olosuhteissa on jopa mahdollista, että tietoja menetetään. Minduu ei vastaa palveluiden saatavuudesta eikä voi taata, ettei teknisiä häiriöitä tai tiedonmenetyksiä esiintyisi. Minduu pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa tai supistaa verkkosivun toimintoja tai keskeyttää sen toiminnan.

Minduu-sivusto saattaa sisältää hyperlinkkejä muiden kuin Minduu.fi:n ylläpitämille sivustoille. Nämä linkit ovat vain viitteenomaisia. Minduu ei valvo tällaisia verkkosivustoja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä tai niiden käytöstä.

 

7. Immateriaalioikeudet

Minduu ja sen yhteistyökumppanit pidättävät kaikki immateriaalioikeudet kaikkeen Minduu -sivustolla tarjottavaan tietoon sekä julkaistuun sisältöön, tietoon, kuviin, videoihin ja tietokantoihin (jäljempänä "Suojattu Omaisuus").

Suojatun Omaisuuden muuttaminen, monistaminen, julkistaminen, toimittaminen kolmannelle osapuolelle ja/tai hyödyntäminen on siksi nimenomaisesti kiellettyä ellei Minduu tai kyseessä oleva yhteistyökumppani ole antanut sille etukäteistä kirjallista hyväksyntää.

 

8. Tietosuoja

www.minduu.fi palvelun tarjoaa AtCare Oy, tästä eteenpäin Minduu, Kutomotie 16, 00380 HELSINKI. Minduu informoi sinulle tässä tietosuojaselvityksessä, että luovutat tietosi seuraaviin käyttötarkoituksiin:

Saamme säilyttää henkilökohtaisia tietojasi. Näitä ovat esimerkiksi nimi, osoite, salasana ja sähköpostiosoite sekä profiiliin syöttämäsi tiedot.

Käytämme sinun meille tallentamia henkilökohtaisia tietoja asiakassuhteen ja ostosopimuksen käsittelyyn. Tämä käsittää myös tietojesi eteenpäinvälittämisen kolmansien osapuolten käyttöön, mikäli se on tarpeellista asiakassuhteen ja tehtyjen ostosopimusten käsittelyssä.

Tehdäksemme vierailun sivuillamme mielenkiintoiseksi ja mahdollistaaksemme tiettyjä toimintoja, käytämme sivuillamme cookieseja. Cookiesit ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi. Suurin osa käyttämistämme cookieseista poistetaan istunnon jälkeen kovalevyltäsi (ns. istunto-cookies). Jotkut cookiet jäävät koneellesi ja mahdollistavat meille koneesi tunnistamisen, kun seuraavan kerran vierailet sivuillame (ns. pysyvät cookiet). Yhteistyöyrityksillämme ei ole lupaa ottaa, muuttaa tai käyttää nettisivuiltamme cookiesien avulla henkilökohtaisia tietoja.

Saamme käyttää henkilökohtaisia tietojasi tiedottamistarkoitukseen (sähköpostit, uutiskirjeet). Voit lopettaa sähköpostit ja uutiskirjeet koska tahansa, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tuki(at)minduu.fi . Missään tapauksessa emme luovuta tietojasi kolmansille osapuolille mainostarkoituksiin. Ilmoittautuessasi uutiskirjeen vastaanottajaksi sähköpostiosoitettasi käytetään suostumuksellasi omiin mainostarkoituksiin, kunnes perut uutiskirjeen. Peruuttaminen onnistuu koska tahansa sähköpostissasi olevan linkin kautta.

Saamme välittää tietosi kolmansille osapuolille, jos tämä on lainsäädännön mukaista ja lainsäädäntö niin vaatii. Voimme esimerkiksi välittää sinun tietosi viranomaisille, jos kansallinen turvallisuus tai rikosten selvittäminen sitä vaatii.

Tallennamme sopimustekstin ja lähetämme sinulle tilaustiedot ja yleiset käyttöehdot. Yleiset käyttöehdot löydät myös koska tahansa osoitteesta www.minduu.fi. Varaustietosi löydät kirjautumalla sisään asiakastietoihisi.

Sinulla on oikeus saada tietoja tallentamistamme tiedoistasi ja tarpeen vaatiessa oikeus näiden tietojen korjaukseen, sulkemiseen tai poistamiseen. Voit vaatia koska tahansa tietoja, mihin sinun henkilökohtaisia tietojasi käytetään. Halutessasi muuttaa tietoja voit lähettää pyynnön sähköpostitse osoitteeseen tuki(at)minduu.fi. AtCare Oy, Kutomotie 16, 00380 Helsinki.

9. Riitatilanteet

Tästä sopimuksesta aiheutuviin riitoihin ja erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki asiat pyritään kuitenkin aina ensisijaisesti ratkaisemaan sovittelemalla. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.