Fysios

Psykoterapia on hoitomuoto, jossa ihmisen elämän erilaisia haasteita käsitellään keskustelun avulla. Psykoterapiaan kannattaa hakeutua, kun tuntee itse tarvitsevansa apua ja haluaa keskustella ulkopuolisen ammattilaisen ja neutraalin tahon kanssa oman elämänsä asioista. On suositeltavaa, että terapiaan hakeutuu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa matalalla kynnyksellä. Fysioksen psykoterapeutin vastaanotolle voi tulla ilman lääkärin lähetettä.
Our Services

Psykoterapiasuuntauksia Fysioksella ovat:

• Kognitiivinen psykoterapia
• Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT)
• Integratiivinen psykoterapia
• Ratkaisukeskeinen psykoterapia
• Psykodynaaminen psykoterapia
• Kriisi- ja traumapsykoterapia
• Seksuaalipsykoterapia
• Paripsykoterapia
• Perhepsykoterapia

Our Expertise

Fysiokselta löydät korkeasti koulutetut psyykkisen hyvinvoinnin asiantuntijat usealta eri paikkakunnalta. Fysioksella yksilöterapian lisäksi voit tulla pari- ja perheterapiaan. Psykoterapeutit tarjoavat kohtaamista myös etäterapiana. Etäpsykoterapia sopii tilanteissa, joissa ei ole mahdollista tulla vastaanotolle tai se tuntuu asiakkaalle muuten sopivammalta vaihtoehdolta.

Our Therapists
Psychotherapist, Integrative, Psychiatric staff nurse
Lahti, Keskusta
Show more

Työ- ja elämänkokemus sekä täydennyskoulutukset ovat opettaneet tarkastelemaan hyvin- ja pahoinvointia systeemisenä ilmiönä. Menneisyys, tulevaisuus ja kehollisuus ovat jatkuvasti läsnä heijastuen tässä ja nyt. Viitekehykseni on integratiivinen, missä on psykodynaaminen painotus.

Customer Groups
Groups Couples Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Solution-oriented, Physiotherapist
Espoo, Leppävaara
Helsinki, Kamppi
Show more

Olen toiminut yli parikymmentä vuotta terveydenhuollon parissa. Haluan rohkaista asiakkaitani löytämään vahvuutensa ja juuri heille sopivat ajattelu- ja toimintatyylit. Korostan kaikessa työssäni luottamuksellisuutta ja ihmisen ainutlaatuisuutta sekä monipuolisia mahdollisuuksia.

Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term