Home Page / Find Your Therapist / Tarja Manner

Tarja Manner

Psychotherapist, Master of Arts (Education), Solution-oriented
Lahti, Keski-Lahti
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Pienikin muutos voi kasvattaa ja vahvistaa asioita toivottuun suuntaan. Tarkennamme muutostoiveet terapian aikana. Terapeuttisen keskustelun aikana löydämme ainutkertaiset näkökulmat ja yksilölliset voimavarat, jotka ovat hyödyllisiä aineksia ratkaisujen rakentamisessa elämän haasteissa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
About me as a therapist

Opiskelen psykoterapeutiksi (2017-2021), suuntauksenani on ratkaisukeskeinen. Olen terapeuttina hyvin läsnäoleva ja tarkka kuuntelija. Olen myös myötätuntoinen ja pyrin luomaan hyvän asiakassuhteen. Olen positiivinen ja näkökulmanvaihtamisen myötä käytän myös oikean hetken tullen huumoria vuorovaikutuksessa. Olen työskennellyt erityisryhmien kanssa ja olen tottunut monenlaisiin kohtaamisiin työssäni. Olen persoonaltani hyvin salliva ja vuorovaikutus on joustavaa, tämä on minun vahvuuteni. Tosin olen myös saanut palautetta jämäkkyydestäni, joten tarvittaessa olen myös suorapuheinen. Työskentely lähtee kuitenkin aina asiakkaan tavoitteista ja muutostoiveista.

HUOM. Yhteydenotot välittyvät Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Työssäni käytän monipuolisesti ratkaisukeskeisen psykoterapian menetelmiä. Sovellan terapiamenetelmiä luovasti ja tilannesidonnaisesti. Istunnolla keskustelemme teemoista, jotka ovat hyödyllisiä asiakkaan edistymisen kannalta. Asiakas etenee prosessissa omaan tahtiin ja tuo esille niitä asioita, jotka sillä hetkellä ovat hänelle merkityksellisimpiä. Joskus asiakas saa mukaansa tehtävän, joka auttaa prosessin etenemisessä. Istunnon lopussa arvioimme, onko istunto vastannut odotuksia ja onko asiakas kokenut sen hyödylliseksi.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Anger management Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients People with intellectual disabilities
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt vaativan erityistason ammattioppilaitoksessa erityisopettajana ja ryhmävastaavana 12 vuotta. Olen työskennellyt mielenterveyskuntoutujien, neuropsykiatristen (ADHD-, Asperger-, Autisminkirjo) ja kehitysvammaisten nuorien kanssa. Olen ohjannut nuoria osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistamisessa, ammatinvalinnassa ja erilaisilla urapoluilla.

Client group

Työskentelen mielelläni kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa, mutta erityisosaamistani on työskentely nuorten kanssa.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.