Home Page / Find Your Therapist / Tarja Kangassalo

Tarja Kangassalo

In education Psychiatric staff nurse, Crisis and trauma
Tampere, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen traumapsykoterapeuttiopiskelija Oulun Yliopistossa (keho-orientoitunut). Teen kriisityötä psykiatrisen sairaanhoitajan ammatillisen osaamiseni pohjalta sekä pitkäkestoista työtä traumapsykoterapeuttina opiskeluuni liittyen.
Psychotherapeutic Orientation
  • Crisis and trauma
About me as a therapist

Olen terapeuttina ja kohtaajana myötätuntoinen, rauhallinen ja tilaa-antava. Kunnioitan jokaista ihmistä yksilönä ja arvostan hänen itsemääräämisoikeuttaan. Tuen, ohjaan ja autan ottamaan selvää. Kysyn ja kyseenalaistan. Pyrin antamaan näkökulmia asiakasta kuullen ja kuunnellen. Avoin keskustelu yhteisesti suunnitellen ja arvioiden ovat tärkeitä työkaluja myös terapiatyössä.

About my therapy sessions

Istunto etenee yhdessä sopimamme mukaisesti. Keskustelu on keskiössä sekä yhdessä laaditut tavoitteet. Hahmottelemme asioita ja kokonaisuuksia fläppitaululle. Teemme erilaisia kehollisia ja/tai kirjallisia harjoituksia. Keskustelun tukena ja asioiden avaamisen apuna saatamme käyttää erilaisia esineitä, kortteja, pelejä ja/tai kirjallisuutta. Toiminnan keskiössä on erilaiset traumapsykoterapeuttiset toimintatavat, kuten vakauttaminen ja nykyhetkeen palauttaminen (ei kuitenkaan muistisairautta sairastavan henkilön kanssa työskennellessä).

Issues often worked with
Treatment of physical illness Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Osaamisalueitani ovat kriisihoitotyö syöpään sairastuneiden perheiden parissa (mm. lapset puheeksi menetelmä), muistisairauteen sairastuneiden ja heidän perheidensä tukeminen sekä erilaisten vertaisryhmien ohjaaminen (mm. läheisten ryhmät, suomalainen eroseminaari). Terapeuttiopintoihoini kuuluu traumapsykoterapeuttinen yksilötyöskentely, johon saan koulutukseeni liittyen osaavimman mahdollisen työnohjauksen.
Toimin vanhustyön kouluttajana (muistisairaan arvostava kohtaaminen) ja teen työtä ikäihmisten parissa yksityisessä kotihoidon yrityksessä.
Sairaanhoitajana olen erikoistunut paitsi psykiatriaan niin myös syöpäsairaanhoitoon sekä johtamiseen ja esimiestyöhön. Muistityön kohtaamiskoulutukseni pohjautuu TunteVa(R) kouluttajan pätevyyteeni. Työnohjaajana olen toiminut syöpäsiaraanhoidon yksiköissä ja vanhustyön yksiköissä.

Client group

Kiinnostualueitani on erityisesti ikäihmisten kanssa tehtävä työ sekä kaiken ikäisten ihmisten tukeminen elämän erilaisissa kriiseissä (aviokriisit, avioero, sairastuminen, erilaiset muut traumat). Ideaalista olisi tehdä työtä koko perheyhteisöä tukevasti eli yhteisöllisesti.

Additional information

Olen toiminut vapaaehtoistyöntekijänä Tampereen Ensi- ja Turvakodissa 12 vuoden ajan aina vuoteen 2015 asti.
Vastaanotan asiakkaita tällä hetkellä torstai-iltaisin.
Nettiajanvarauksen osoite: https://komppi.net/haku/?therap=2144613

First session price

0.00

Regular session price

50.00

Pricing details

Vakiokäynnin hinta koskee traumapsykoterapeuttiopiskelijana tehtävää työtä.
Nettiajanvarauksen osoite ja hinnat: https://komppi.net/haku/?therap=2144613