Home Page / Find Your Therapist / Satu Ritakallio

Satu Ritakallio

In education Public health nurse, Cognitive
Helsinki, Töölö
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen kognitiivisessa psykoterapiakoulutuksessa Helsingin yliopistossa (KELA pätevyys 2022 jälkeen). Voit varata yksittäisiä tuki- tai keskustelukäyntejä tai kysyä vapaata paikkaa koulutuspsykoterapiaan. Vastaanottoni sijaitsee Töölönkadulla Psyykkisen hyvinvoinnin Kompissa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
About me as a therapist

Terapeuttina minulle on tärkeää kohdata vastaanotolleni tuleva ihminen arvostavasti ja kokonaisvaltaisesti. Siten, että voit kokea tulleesi nähdyksi ja kuulluksi oman ainutlaatuisen tilanteesi ja elämäntarinasi kanssa. Pyrin luomaan vuorovaikutussuhteen, jossa vallitsee luottamus, toivo, huumori ja myötätunto. Pyrin kuuntelemaan aktiivisesti, tarjoten eri näkökulmia sekä myönteistä, mutta realistista palautetta. Haluan auttaa sinua oivaltamaan asioita ja rohkaista kohti sellaista elämää, joka olisi enemmän sinun näköistäsi ja elämänlaadultaan parasta mahdollista. Haluan nähdä hyvän sinussa ja elämässäsi, huomata vahvuutesi ja voimavarasi sekä ylläpitää toivoa.

Olen työskennellyt psykiatrisena sairaanhoitajana aikuispsykiatrialla niin osastotyössä kuin avohoidossakin. Työkokemusten ja lisäkoulutusten myötä olen perehtynyt laaja-alaisesti mielenterveyden hoitoon- ja kuntoutukseen sekä ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön.

About my therapy sessions

Haluan tarjota kokemuksen kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta, mikä on paras lähtökohta sille, että voi kokea tulleensa autetuksi.
Tarkoitus on työskennellä yhdessä niiden asioiden kanssa, jotka koet ongelmallisiksi ja jotka ovat elämässäsi merkityksellisiä. Keinot asioiden työstämiseksi ovat kognitiivisen psykoterapian eri menetelmiä ja pääosin keskustelullisia keinoja. Tutkimme ja havainnoimme ajattelua, tunteita ja eri toimintamalleja sekä niiden syntyhistoriaa. Esitän kysymyksiä, joiden avulla sinun on mahdollista löytää uusia näkökulmia sekä oivaltaa muutoksen kannalta merkityksellisiä asioita. Usein tavoite on, että asiakas löytäisi uuden suhteen itseensä, ymmärrystä, myötätuntoa sekä uusia taitoja osana hyvää ja merkityksellistä elämää.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
First session price

60.00

Regular session price

60.00

Pricing details