Home Page / Find Your Therapist / Santtu Rinne

Santtu Rinne

In education Psychologist, Integrative
Helsinki, Kamppi
German English Swedish Finnish
Customer Groups
Groups Couples Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
I´m a Rainbow psychologist, a rainbow human being and a psychologist. I offer psychological services, support and empowerment for clients to whom equality and human rights, like diversity of gender and sexuality are important. I challenge heteronormativity and work against trans-, homo- and bi-fobia, racism and marginalization of people. I offer transsensitive short therapy, psychological support for couples, interpersonal psychotherapy for the depressed, sportpsychological tools, mental coaching and a safe place to reflect. /Jag är en regenbågspsykolog: en regenbågsmänniska och psykolog. Jag erbjuder psykologisk stöd för klienter som uppskattar jämnställdhet, människorättigheter och mångfald av genus, kön och sexualitet. Jag ifrågasätter heteronormativitet och arbetar mot rasism och marginalisering av människor. Jag erbjuder transsensitiv kortterapi, stöd för parförhållandet, idrott- och sportpsykologiska verktyg, interpersonell psykoterapi för depression.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Additional Training

Mindfulness Interpersonal psychotherapy (IPT)

About me as a therapist

Olen Sateenkaaripsykologi. Sukupuolitutkimukselliset näkökulmat ovat aina olleet osa elämän- ja yliopisto-opintojani. Myös kansainvälisistä sateenkaariyhteisöistä hankkimani kokemukset ja näkemykset vaikuttavat siihen, millainen psykologi olen. Arvostan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden edistämistä. Kyseenalaistan heteronormatiivisuutta, vastustan rasismia, ihmisryhmien marginalisointia ja syrjintää. Pyrin vahvistamaan asiakkaiden itsemäärittelyä ja voimauttamaan marginalisoituja ihmisiä arjessa ja unelmien tavoittelussa. Opin mielelläni myös lisää. Minulla on tavallista enemmän resursseja nähdä vallankäytön, marginalisoinnin ja syrjinnän, kuten heteronormatiivisuuden ja rasismin muotoja. Tunnen sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuuden kohtaamiseen, nationalismiin ja rasismiin liittyvää historiaa, jota nyky-yhteiskunta heijastelee. Uskon, että haasteita on monenlaisia - ja että niille voidaan yhdessä tehdä jotain.

About my therapy sessions

Työskentelemme turvallisessa tilassa, jossa voi rauhassa pohtia elämänkokemuksia, arvoja ja tärkeysjärjestyksiä sekä kerätä voimavaroja niiden mukaisia tavoitteita kohti. Usein jo siitä on apua, että ihminen pääsee kertomaan tilanteestaan ja avaamaan elämäänsä sekä tulemaan aidosti kuulluksi. Integratiivisen psykoterapiasuuntauksen raameissa tunnistamme terapiasuhteessa tunteita ja tarpeita sekä tarkennamme yhdessä keskustellen toiveitasi ja tavoitteitasi. Työkalupakistani löytyvät myös transsensitiivinen lyhytterapia, sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden sensitiivisen kohtaamisen resurssit, Hyväksymis- ja omistautumisterapian välineet stressinhallintaan, Mindfulnessiin, arvojen pohdintaan ja unelmien tavoitteluun, masennuksen ”Käypä hoito”-suositusten mukainen Interpersoonallinen psykoterapia (IPT); liikunta- ja urheilupsykologian työkalut; ”Tahdolla ja taidolla”-parisuhdeohjelman rakentavat vuorovaikutuskeinot; harjoitukset ja kotitehtävät, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Multiculturalism / immigrants
My professional background and knowledge

Olen opiskellut berliiniläisessä yliopistossa psykologiksi, nais- ja sukupuolentutkimusta osana yliopisto-opintoja Suomessakin sekä liikunta- ja urheilupsykologiaa. Nykyään olen myös aikuisten integratiivisen yksilöpsykoterapian koulutuksessa Helsingin yliopistossa. Psykososiaalista työtä olen tehnyt n. 13 vuotta: itsenäisenä ammatinharjoittajana, perheneuvoloiden psykologina, perheasiainsovittelijana, "Tahdolla ja taidolla"-parisuhdekurssien ohjaajana, koulupsykologina mm. lukiolaisille, terveyskeskuspsykologina ja Berliinissä homo- ja bi-tytöille ja naisille sekä transihmisille suunnatussa järjestössä. Olen työskennellyt yli 4,5 vuotta ammatinharjoittajana toiminimellä Sateenkaaripsykologi asiakkaiden kanssa, joille ihmisten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus ovat tärkeitä. Terapiatalo Quussa jaan intoni asiakas- ja kehittämistyöhön sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden fokuksella, mm. transsensitiivisen lyhytterapian muodossa, tunnekeskeisesti integroivalla otteella.

Client group

Työskentelen Terapiatalo Quussa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyvin fokuksin. Erityisen mielelläni tarjoan transsensitiivistä lyhytterapiaa. "Tahdolla ja taidolla"-parisuhdekurssin työkaluja välitän paris- ja moniskunnille, tarvittaessa sinkuillekin. Tavoitteeni on suorittaa urheilupsykologin sertifikaatti, johon kuuluu opintojen lisäksi aiheeseen liittyvää asiakastyötä. Toivon, että osaa asiakaskuntaa kautta Suomen kiinnostaa mahdollisuus yhteistyöhön tässä. Taustani liikunnan ja urheilun parissa on monipuolinen, ja työskentelen mielelläni yksilö-, pari-, joukkue-, palloilu-, vammaisurheilu- ja liikunta-, taito-, kamppailu-, tarkkuus- ja kestävyyslajien valmentajien, harrastajien ja urheilijoiden kentällä myös sateenkaarevien asiakkaiden kanssa, jotka toivovat liikunta- ja urheilupsykologista tukea - sillloinkin, kun motivaatio liikkua on hukassa. Masennuksen Käypä hoito -suositusten mukaisesta IPT-terapiasta hyötyvät. Antirasistiseen työskentelyyn motivoituneet.

Additional information

Kirjoitan toisen nimeni SanTra isolla T:llä, kuten Trans - itsemäärittelynä. Tarkennettuna toiminimeni Sateenkaaripsykologi sisältämä sateenkaari-ihmisyys merkitsee kohdallani sitä, että olen moni(suku)puolinen ja -seksuaalinen ihminen, tai yleisemmin panseksuaalinen transihminen. Toisin sanoen liikun itse sekä sukupuolen että seksuaalisuuden moninaisuuden jatkumoilla. Suurin osa asiakkaistani tunnistaa itsessään tai itselleen tärkeissä ihmisissä joko sukupuolen tai seksuaalisuuden moninaisuutta tai molempia. Määrittelen itseni myös transpsykologiksi - eli laillistetuksi psykologiksi ja transihmiseksi, joka työskentelee paljon transihmisten kanssa.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

90 € / 45 min
110 € / 60 min