Home Page / Find Your Therapist / Rauni Aaltonen

Rauni Aaltonen

In education Master of Arts (Education), Psychodynamic
Tampere,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Children under 13y Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments Weekend appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Kokemuksesi tulla kuulluksi ja ymmärretyksi on minulle tärkeää iästäsi riippumatta. Jokainen meistä on ollut lapsi, joten minulle oli luontevaa hakeutua opiskelemaan lastenpsykoterapeutiksi. Lastenpsykoterapia on opiskeluaikanani työnohjattua ja hoidosta vastaavana lääkärinä toimii lastenpsykiatri.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
About me as a therapist

Lastenpsykoterapeutiksi opiskelevana olen kiinnostunut ymmärtämään lapsen ja hänen ympäristönsä näkökulmaa. Tavoittamaan lapsen tarpeita ja viestejä ja vastaamalla niihin tarkoituksenmukaisesti. Lapsen kasvu on monimuotoinen vastavuorovaikutustapahtuma, jossa lapsi ja häntä hoitava aikuinen vaikuttavat toisiinsa. Lastenpsykoterapiassa pidän tärkeänä, että tapaan lapsen huoltajaa/huoltajia, lähiaikuista säännöllisesti. Iästä riippumatta minulle on tärkeää, että psykoterapian vuorovaikutussuhteessa syntyy kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta. Lasten, nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista minulla on pitkä kokemus ja myös erityisopettajan koulutus. Psykoterapeuttiopiskelijana pyrin olemaan läsnä, virittäytymään lapsen, nuoren ja aikuisen kokemuksiin saamalla niitä ajatusten ja tietoisuuden piiriin, jotta kokemuksia voidaan edelleen käsitellä.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun

About my therapy sessions

Lastenpsykoterapiassa leikki on keskeinen menetelmä. Leikin kehittymistä sisäisen ja ulkoisen maailman viestinnäksi tuetaan lastenpsykoterapiassa. Leikin lisäksi pelataan, piirretään, luetaan ja askarrellaan lapsen kehitystason mukaisesti. Yli 10 -vuotiaiden lasten ja aikuisten kanssa tutkitaan kokemuksia, niiden merkityksiä ja ymmärrystä omasta mielenmaailmasta.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Anxiety towards social situations Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Child welfare People with intellectual disabilities
My professional background and knowledge

KM, EO, sosiaalityöntekijä, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti​. Erityispedagogiikan osaaminen; mm. tarkkaavuuden häiriöt, kehitysvammaisuus, kasvatus- ja kehityspsykologian osaaminen, r- ja s-äänteiden puheopetus osaaminen.

Client group

Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa

First session price

60.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.