Home Page / Find Your Therapist / Raini Kilpinen

Raini Kilpinen

Psychotherapist, Master of Arts (Education), Solution-oriented
Oulu,
English Swedish Finnish
Customer Groups
Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
Sovellan psykoterapeuttina useita näkökulmia ja hyödynnän työssäni yli kahdenkymmenen vuoden käytännön kokemustani lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden parissa. Tärkeintä on vuorovaikutus ja sen toimiminen. Olen myös ratkaisukeskeinen taidepsykoterapeutti. Olen empaattinen ja herkkävaistoinen.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Art therapy

About me as a therapist

Pysoterapeuttina todennan hoitomuotoa, jossa apua tarvitseva ja terapeutti käsittelevät hankalia asioita ja niistä seuranneita henkisiä vaikeuksia keskustelemalla ja/tai toiminnallisesti esim. taideterapian keinoin. Arvioin ja kehitän omaa osaamistani jatkuvasti. Suunnittelu-toteutus-arviointi-kehittäminen on itsestäänselvä toimintatapani.
Vuodet opetustehtävissä ovat auttaneet moninaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä, kohtaamisessa sekä työkentelyotteeni suunnittelussa lasten ja nuorten yksilölliset taito- ja tietotasot huomioiden. Koulutuksen ja kokemukseni myötä olen sisäistänyt, että avainasemassa onnistuneeseen terapiaprosessiin on ihmistuntemus ja lämmin vuorovaikutus, jonka myötä myös oma motivaationi tehdä terapiatyötä pääsee heijastumaan asiakaslähtöisiin terapiakokonaisuuksiin. Koen terapiatyöni pohjautuvan perusperiaatteeseen: asiakkaani ottaa itse vastuun ympäristöstään ja omasta paranemisprosessistaan.

About my therapy sessions

Kuuntelen, olen läsnä ja esitän hyödyllisiä kysymyksiä. Tarjoan sinulle tilan, ajan ja paikan ja mahdollisuuden käsitellä niitä asioita joiden vuoksi olet päätynyt hakemaan terapiaa. Mitä toiveita ja tavoitteita sinulla on terapian suhteen? Miten niihin päästään? Mitä olet jo tehnyt? Mistä huomaat edistymisesi? Voimme käyttää apuna myös tietoisuusharjoituksia ja käyttää kuvataideterapeuttisia menetelmiä. Joskus terapiaistunto voi tuntua myönteiseltä ja voimauttavalta. Toisinaan voit olla väsynyt ja uupunut, kun käyt läpi raskaita asioita. Kaikki tunteet ovat mahdollisia. Hankalien asioiden prosessoimisesta voi löytyä oivalluksia, joiden avulla seuraavalla tapaamiskerralla on aivan uusi näkökulma.

HUOM. Yhteydenotot välittyvät Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun. En valitettavasti pysty ottamaan vastaan uusia Kela-asiakkaita tällä hetkellä.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Personality disorders Child welfare People with intellectual disabilities Adoption & placement
My professional background and knowledge

Kasvatustieteiden maisteri (KM), luokanopettaja, erikoistumisaineet psykologia ja erityispedagogiikka, kuvataideterapia erityisopetuksen menetelmänä-erikoistumisopinnot (2009), erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (2012), ratkaisukeskeinen taideterapeutti (2014) voimauttava valokuva hoidollisessa työssä (6op, 2009), tanssi-liiketerapia voimavarana ja symbolisuus ja metaforat tanssi-liiketerapiassa (viikonloppukurssit 2010), vahvuudet ja voimavarat käyttöön - menetelmiä ratkaisukeskeiseen koulutyöhön (6op, 2014).

Client group

Lapset, nuoret ja aikuiset.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details