Home Page / Find Your Therapist / Raimo Maunu

Raimo Maunu

Psychotherapist, Master of Theology, Solution-oriented
Oulu, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
Työskentelen ratkaisu- ja voimavarakeskeisen psykoterapian välineillä yhteistyössä asiakkaan kanssa toivottujen tavoitteiden suunnassa. Käytössä ovat sekä etä- että lähivastaanotto.Työskentely perustuu luottamukselliseen vuorovaikutukseen.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Terapeuttina työskentelyni lähtökohta on asiakkaan tilanne ja tavoitteet. Annan asiakkaalle tilaa oman tilanteensa arvioimisessa. Pyrin luomaan luottamuksellisen ja avoimen vuorovaikutustilanteen, jossa asiakas voi vapaasti kertoa tilanteestaan. Pyrin löytämään yhdessä asiakkaan kanssa voimavarat ja keinot tilanteiden ratkaisemiseksi. Tuen asiakasta ratkaisujen muodostamisessa ja niiden käyttöönotossa.

Huom! Yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Käytän ratkaisu- ja voimavarakeskeisen psykoterapian välineitä ja menetelmiä. Vuorovaikutus asiakkaan kanssa perustuu avoimeen ja luottamukselliseen keskusteluun. Tavoitteena on löytää asiakkaan omista voimavaroista keinoja tilanteiden ratkaisuun. Asiakkaalle annetaan tilaa avautua tilanteestaan. Asiakkaan omista ja aiemmin toimineista välineistä etsitään yhdessä ratkaisukeinoja tilanteiden hallintaan.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Bipolar disorder Pain related difficulties Child welfare Obsessive-compulsive disorders Personality disorders Psychotic disorders Seriously traumatized patients and dissociative disorders Diversity of Sexuality and Gender
My professional background and knowledge

Olen toiminut yli 30 vuotta nuorten ja aikuisten parissa opettajana, opinto-ohjaajana ja sekä oppilaitoksen että kunnan opetustyönjohtajana. Minulla on hyvät tiedot ja taidot nuoren ja aikuisen opiskelijan eläntilanteen haasteista. Olen opinnoissani perehtynyt teologiaan, kasvatustieteeseen, psykologiaan, filosofiaan, informaatioteknologiaan, opinto-ohjamiseen, oikeustieteeseen ja julkisoikeuteen.

Client group

Työskenntelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Kiinnostuksenani on erityisesti opiskeluun liittyvät haasteet, syrjinnän kokemukset, työuupumus, masennus ja erilaiset kriisit.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details